"security system" - Suomenkielinen käännös

EN

"security system" suomeksi

EN

security system {substantiivi}

volume_up
security system
We have such a strict security system, that we have trouble gaining admittance for our own citizens who come here with good intentions.
Meillä on niin tiukka turvajärjestelmä, että meidän on vaikea saada parlamenttiin edes omia kansalaisiamme, jotka tulevat tänne hyvissä aikeissa.

Esimerkkejä "security system"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAt the same time, we must tackle the reform of Europe's social security system too.
Meidän on samalla ryhdyttävä uudistamaan eurooppalaista sosiaaliturvajärjestelmää.
EnglishUnder System and Security, tap or click Fix problems with Windows Update.
Valitse Järjestelmä ja suojaus -kohdasta Korjaa ongelmat Windows Updaten avulla.
EnglishA card security system has been set up by the Commission’s Joint Research Centre.
Komission yhteinen tutkimuskeskus on laatinut korttien turvajärjestelmän.
EnglishThe security system has been negotiated with the Algerian authorities.
Algerialaisten viranomaisten kanssa on neuvoteltu turvallisuusjärjestelmästä.
EnglishIt is essential to adapt the social security and pensions system to today's challenges.
On välttämätöntä mukauttaa sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä nykypäivän haasteisiin.
EnglishUnder System and Security, click Fix problems with Windows Update.
Valitse Järjestelmä ja suojaus -kohdasta Korjaa ongelmat Windows Updaten avulla.
EnglishTo that end, ICAO will assess the European Commission aviation security inspection system.
Tätä varten ICAO arvioi Euroopan komission lentoturvallisuuden tarkastusjärjestelmän.
EnglishThe social security system is also being decimated and wages and pensions are being frozen.
Sosiaaliturvajärjestelmää heikennetään ja palkkoja ja eläkkeitä jäädytetään.
EnglishUnder System and Security, click Check for performance issues.
Valitse Järjestelmä ja suojaus -kohdasta Etsi suorituskykyyn liittyviä ongelmia.
EnglishNo security system is completely immune to the possibility of a person breaking the law.
Mikään turvallisuusjärjestelmä ei ole täysin immuuni mahdollisen lainrikkojan toiminnalle.
EnglishFirst, we must move towards a liberalized social security system.
Ensiksi haluaisin sanoa, että meidän on vapautettava vakuutusjärjestelmä.
EnglishThe more democracy there is in Europe, the more efficient our social security system will be.
Mitä demokraattisempi Eurooppa on, sitä suurempi on sosiaaliturvajärjestelmämme kannatus.
EnglishBoth of these groups tend to be very dependent on the social security system.
Nämä ryhmät ovat hyvin riippuvaisia sosiaalisesta suojelusta.
EnglishThe facts demonstrate just how important the Schengen security system really is.
Todellisuus ja tosiasiat osoittavat, kuinka tärkeä tämä Schengenin turvallisuusjärjestelmä oikeastaan on.
Englishthe S/TESTA system guaranteeing security of the network is essential for data protection.
S-TESTA-järjestelmä, jolla taataan verkkojen turvallisuus, on tietosuojan kannalta erittäin tärkeä.
EnglishEurope must therefore provide an efficient and well-developed security and defence system.
Euroopan on siten muodostettava tehokas ja pitkälle kehitetty turvallisuus- ja puolustusjärjestelmä.
English(PL) Madam President, creating a coordinated social security system is a very difficult task.
(PL) Arvoisa puhemies, yhteensovitetun sosiaaliturvajärjestelmän luominen on hyvin vaikea tehtävä.
EnglishDo the new Member States feel they are participating in an effective European security system?
Kokevatko uudet jäsenvaltiot osallistuvansa tehokkaaseen eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmään?
EnglishThere are various reasons for that; from the Iraq war to the collapse of the social security system.
Syitä on aina Irakin sodasta alkaen sosiaaliturvan murtamiseen asti.
EnglishOn the other hand the current security system has its defects.
Toisaalta nykyisessä turvallisuusjärjestelmässä on puutteensa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "security system":

security system

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "security system" suomeksi

system substantiivi
security substantiivi
security guard substantiivi
immune system substantiivi
information system substantiivi
endocrine system substantiivi
security collateral substantiivi
Finnish
ventilation system substantiivi
bulletin board system substantiivi
horizon system substantiivi
data system substantiivi