"Security Service" - Suomenkielinen käännös

EN

"Security Service" suomeksi

EN

Security Service {substantiivi}

volume_up
Security Service
They can rely on an alert security service in their vicinity.
He tietävät, että heitä seuraa valpas turvallisuuspalvelu.
Meetings of representatives of indigenous peoples are either not allowed or are monitored by the security service.
Alkuperäiskansojen edustajien kokoontumisia ei sallita, tai turvallisuuspalvelu valvoo niitä.
It is not very many years since the French security service sank one of Greenpeace's vessels in a New Zealand harbour.
Ei ole montakaan vuotta siitä, kun Ranskan turvallisuuspalvelu upotti yhden Greenpeacen aluksen eräässä Uuden-Seelannin satamassa.
Security Service

Esimerkkejä "Security Service"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI will certainly pass your request to the security service, Mr Kirkhope.
Hyvä kollega, välitän mielelläni pyyntönne turvatoimista vastaavalle osastolle.
EnglishI think it will encourage the security service to continue its activities for the benefit of us all.
Uskon, että ne rohkaisevat turvallisuuspalvelua jatkamaan työtään kaikkien hyväksi.
EnglishHaving a professional security service enables that to happen.
Ammattimaisten turvallisuuspalvelujen avulla tämä on mahdollista.
EnglishI suggest that you contact the security service if you wish to be escorted round the building.
Ehdotan, että otatte yhteyttä turvallisuuspalveluun, jos haluatte, että rakennus esitellään teille.
EnglishToday we discovered that it is with the security service.
Tänään saimme kuulla, että se on turvallisuusyksikön hallussa.
EnglishThey can rely on an alert security service in their vicinity.
He tietävät, että heitä seuraa valpas turvallisuuspalvelu.
EnglishI can't start the Microsoft Security Essentials service
En pysty käynnistämään Microsoft Security Essentials -palvelua
EnglishMeetings of representatives of indigenous peoples are either not allowed or are monitored by the security service.
Alkuperäiskansojen edustajien kokoontumisia ei sallita, tai turvallisuuspalvelu valvoo niitä.
EnglishMr President, I should like to ask you to instruct the Security Service to investigate what has been going on.
Arvoisa puhemies, pyytäisin, että annatte turvallisuuspalvelun tehtäväksi tarkistaa, mistä oli kyse.
EnglishI shall pass it on to the head of Parliament’s security service so that he may take the appropriate action.
Välitän sen parlamentin turvallisuudesta vastaavan yksikön johtajalle, jotta hän voi ryhtyä asianmukaisiin toimiin.
EnglishCoptic Christians are not represented at all within the police, higher education and the security service.
Koptilaiset kristityt eivät ole edustettuina lainkaan poliisilaitoksessa, korkeammassa koulutuksessa ja turvallisuuspalvelussa.
EnglishMadam President, I saw a few boats landing at Parliament this week and notified the security service.
Arvoisa puhemies, näin tällä viikolla muutaman veneen rantautuvan parlamentin luo, ja ilmoitin asiasta turvallisuudesta vastaavalle osastolle.
EnglishIt is not very many years since the French security service sank one of Greenpeace's vessels in a New Zealand harbour.
Ei ole montakaan vuotta siitä, kun Ranskan turvallisuuspalvelu upotti yhden Greenpeacen aluksen eräässä Uuden-Seelannin satamassa.
EnglishIn Belgium, for example, the state security service complains that it lacks the necessary means to monitor Muslim fundamentalism.
Esimerkiksi Belgiassa valtion turvallisuuspalvelu valittaa, ettei sillä ole tarvittavia keinoja äärimuslimien valvomiseksi.
EnglishMadam President, I would like to praise the exemplary activity of the French security service during the visit by Tony Blair.
Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää Ranskan turvallisuuspalvelua esimerkillisestä toiminnasta Tony Blairin vierailun yhteydessä.
EnglishI have had an opportunity of observing the Italian External Border Security Service, which is very keen and highly qualified.
Minulla oli tilaisuus tarkastella Italiassa Italian valtion ulkorajojen valvontaa, joka tehtiin hyvin huolellisesti ja korkeatasoisesti.
EnglishIn this context I would like to ask whether our own Security Service and the Belgian authorities are prepared for incidents of this kind.
Tässä yhteydessä haluaisin kysyä, ovatko oma turvallisuudesta vastaava osastomme ja Belgian viranomaiset varautuneet vastaaviin välikohtauksiin.
EnglishMr President, I am pleased that the thief from the security service has been identified, which I hope will mean that our offices are safe again.
Arvoisa puhemies, olen iloinen siitä, että turvallisuuspalvelu sai varkaan kiinni ja että meidän toimistomme ovat toivottavasti nyt jälleen turvassa!
EnglishI must say that our security service really reacted very rapidly and very efficiently, and that efficiency meant everything was soon under control.
Haluan sanoa, että minusta turvallisuuspalvelumme toimi todella ripeästi ja tehokkaasti ja että tällaisen tehokkuuden ansiosta tilanne saatiin hallintaan.
EnglishAccording to official documents, for many years, Mr Fazakas supported the Communist dictatorship in Hungary, as a member of the Hungarian security service.
Virallisten asiakirjojen mukaan Szabolcs Fazakas tuki useiden vuosien ajan kommunistista diktatuuria Unkarissa Unkarin turvallisuuspalvelun jäsenenä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Security Service":

Security Service

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "Security Service" suomeksi

security substantiivi
service substantiivi
security guard substantiivi
Finnish
to service verbi
Finnish
mail service substantiivi
military service substantiivi
lip service substantiivi