EN

securely {adverbi}

volume_up
securely (myös: enduringly)

Esimerkkejä "securely"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishCan the chosen identifier be securely and safely located as far as the animal is concerned?
Voidaanko valittu tunnistin asettaa paikoilleen eläimen kannalta turvallisesti?
EnglishConnect to company networks easily and more securely with Domain Join.
Selaa verkkoa nopeasti, vaivattomasti ja turvallisesti Internet Explorerin avulla.
EnglishAs he said in his introduction, we all want to travel safely and securely.
Kuten hän alustuspuheenvuorossaan totesi, me kaikki haluamme matkustaa turvallisesti ja varmasti.
EnglishBe sure that the card is securely in the slot and pushed all the way in.
Varmista, että kortti on tukevasti ja kokonaan laajennuspaikassa.
EnglishIf the heater is to be installed in the passenger compartment it should be securely compartmented off.
Jos kerran matkustamoon on tarkoitus asentaa lämmitys, se on suojattava turvallisesti.
EnglishYet the constitutional status of all Member States in the European Union is fixed and securely anchored.
Oikeusvaltioperiaate on kuitenkin vakiintunut pysyvästi jokaiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon.
EnglishSecurely create, store, and edit Word, OneNote, Excel, and PowerPoint files using a web browser.
Voit luoda, muokata ja tallentaa Word-, OneNote-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja turvallisesti selaimella.
English- (DE) Mr President, there is no question that you have securely moored a lurching ship to the Tejo Quay here.
Arvoisa puhemies, olette epäilemättä turvallisesti kiinnittäneet keinuvan aluksen Tejon laituriin.
EnglishHowever, as Italy has shown, sometimes being bound so securely to the euro is not quite such a good thing.
Toisaalta näemme Italian esimerkistä myös, että aina ei ole niin hyvä asia olla täysin kiinni eurossa.
EnglishWith Office 365, you can get your work done securely and communicate real-time from almost anywhere
Office 365:llä voit työskennellä turvallisesti ja pitää yhteyttä reaaliaikaisesti miltei mistä tahansa käsin.*
EnglishSecurely create, store, and edit Word, OneNote, Excel, and PowerPoint files using a web browser.
Voit luoda, tallentaa ja muokata** Word-, OneNote-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja turvallisesti suoraan selaimella.
EnglishWe should stop and reflect and produce a securely founded proposal for the next intergovernmental conference.
Meidän tulisi vielä harkita ja laatia kunnolla perusteltu ehdotus seuraavalle hallitustenväliselle konferenssille.
EnglishFor example, in Japan, it is already possible to pay for goods or services securely using a mobile phone.
Japanissa on jo nykyisin mahdollista esimerkiksi maksaa hyödykkeitä tai palveluja turvallisesti käyttämällä matkapuhelinta.
EnglishIt has created structures, and extremely important ones at that, and a form of more securely established cooperation between us.
Prosessi on luonut joukon erittäin tärkeitä rakenteita ja entistä lujemman keskinäisen yhteistyön muodon.
EnglishProper consumer protection is required if people are securely to be able to make use of the freedoms of the internal market.
Asianmukainen kuluttajansuoja on edellytys, jotta ihmiset voivat turvallisesti hyödyntää sisämarkkinoiden mahdollistamia vapauksia.
EnglishNeedless to say, they should be securely fixed but it is not always possible to brace them against movement, as long as they do not slip.
Ne täytyy luonnollisesti kiinnittää, mutta ei ole aina mahdollista saada niistä liikkumattomia. Ne eivät saa kuitenkaan liikkua.
EnglishThe encryption is based on a certificate that provides Internet Explorer with the information it needs to communicate securely with the website.
Salaus perustuu varmenteeseen, jossa Internet Explorer saa tarvittavat tiedot viestiäkseen WWW-sivuston kanssa suojatusti.
EnglishI believe that international law must be upheld and any military intervention securely based upon a decision by the UN Security Council.
Mielestäni kansainvälistä oikeutta on noudatettava ja kaikkien sotilaallisten toimien on perustuttava lujasti YK:n turvallisuusneuvoston päätöksiin.
EnglishThere is no doubt that Europe needs dynamic and sustainable growth in order to create more jobs and thus securely underpin our social model.
On selvää, että unioni tarvitsee dynaamista ja kestävää kasvua, jotta voidaan luoda lisää työpaikkoja ja vahvistaa tällä tavoin kunnolla sosiaalista malliamme.
EnglishI support this idea because we must meet the expectations of our people who aspire to live securely within the borders of the European Union.
Kannatan tätä ajatusta, koska meidän on vastattava Euroopan kansalaisten odotuksiin. He haluavat kuitenkin elää turvallisissa oloissa Euroopan rajojen sisällä.