"secretive" - Suomenkielinen käännös

EN

"secretive" suomeksi

EN

secretive {adjektiivi}

volume_up
Mr President, North Korea is a brutal, secretive communist dictatorship.
Arvoisa puhemies, Pohjois-Korea on julma ja salaperäinen kommunistinen diktatuuri.

Esimerkkejä "secretive"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBut being strong also means being open, transparent and certainly not secretive.
Vahvuus merkitsee kuitenkin myös avoimuutta ja sitä, että ei toimita salamyhkäisesti.
EnglishThe last IGC represents the most secretive negotiations on a treaty we have ever seen.
Viimeinen HVK oli kaikkien aikojen salamyhkäisin sopimuksesta pidetty kokous.
EnglishMr President, North Korea is a brutal, secretive communist dictatorship.
Arvoisa puhemies, Pohjois-Korea on julma ja salaperäinen kommunistinen diktatuuri.
EnglishThe secretive way in which high-level appointments are made has not helped.
Salamyhkäinen tapa, jolla korkean tason nimitykset on hoidettu, ei ole helpottanut tilannetta.
EnglishDespite the fact that the draft agreement remains fairly secretive, I read it with great care.
Vaikka sopimusluonnos on sanamuodoltaan melko varovainen, luin sen erittäin huolellisesti.
EnglishIt does not help that the industry itself acts in a secretive way when a problem occurs.
Se, että teollisuus itse toimii salamyhkäisesti, kun jokin ongelma ilmenee, ei paranna tilannetta.
EnglishYou are the one who is in charge of all this secretive legislation in Europe.
Olette Euroopan salaisen lainsäädännön puheenjohtaja.
EnglishI would simply say to you that although this is a late hour, there is nothing secretive about it.
Sanon teille pelkästään sen, että vaikka nyt on myöhä, tilanteessa ei ole mitään salamyhkäistä.
EnglishThe opposite is also true: a closed and secretive administration tends to foster a higher level of corruption.
Asia pitää paikkansa myös käänteisesti: suljettu ja salaileva hallinto lisää yleensä korruption määrää.
EnglishMadam President, the Commission is paying the price for having such an untransparent and secretive style of management.
Arvoisa puhemies, komissio maksaa kalliin hinnan läpinäkymättömyyteen ja salailuun perustuvasta hallinnosta.
EnglishEurope is too secretive and too opaque.
Euroopan unioni on liian salamyhkäinen ja hämärä.
EnglishSadly, China remains a secretive, repressive, Communist state in spite of free market reforms.
On surullista, että Kiina on yhä markkinoittensa vapautumisesta huolimatta kommunistinen valtio, jossa asioita salataan ja oikeuksia sorretaan.
EnglishMr Perry said that he finds it shaming that the UK Government was so secretive that it undertook the withdrawal of documents.
Jäsen Perry piti häpeällisenä Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen salailua ja asiakirjojen vetämistä julkisuudesta.
EnglishBy nature they tend to be secretive.
EnglishToo often, airports are secretive about the deals they strike, even when they are owned or part-owned by public authorities.
Lentoasemat salailevat liian usein tekemiään sopimuksia, vaikka julkiset viranomaiset omistaisivat tai osaomistaisivat ne.
EnglishI believe we must see an end to the excessively secretive brand of diplomacy employed by the Council and the Commission towards Parliament.
Mielestäni neuvoston ja komission parlamenttiin nähden harjoittaman salaisen diplomatian rehottamisesta on tultava loppu.
EnglishI would add, moreover, that the presence of the Convention is a breath of fresh air amongst the closed doors of secretive diplomacy.
Sallinette minun sanoa lisäksi, että valmistelukunnan olemassaolo tuo raikkaan tuulahduksen hillittyyn ja suljettuun diplomatiaan.
EnglishWhat we have seen of such committees in the past, we have not liked; they have been secretive, bureaucratic, Kafkaesque.
Emme ole pitäneet siitä, mitä olemme aikaisemmin saaneet tietää tällaisista komiteoista: ne ovat olleet salamyhkäisiä, byrokraattisia, kafkamaisia.
EnglishHavela is a closed, secretive and worldwide network which, within twenty-four hours, can transfer large amounts of money to anywhere in the world.
Havela on suljettu salainen maailmanlaajuinen verkosto, joka voi vuorokauden kuluessa siirtää suuria rahasummia minne tahansa.
EnglishThe way in which this constitution has been brought into being, and the secretive way in which further negotiations on it are being conducted, does not augur well for the future.
Perustuslain laatimistapa ja salamyhkäisesti käytävät neuvottelut eivät tiedä hyvää tulevaisuudelle.