EN

second hand {substantiivi}

volume_up
second hand
second hand

Esimerkkejä "second hand"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe law recognises that a second-hand vehicle may not be completely fault-free.
Laissa otetaan huomioon se, ettei käytetty auto ole välttämättä täysin vapaa vioista.
EnglishHowever, new cars will have a higher standard of ‘quality' compared to second-hand cars.
Uusissa autoissa laatu tarkoittaa kuitenkin toista kuin käytetyissä autoissa.
EnglishThe report is based on second-hand information from NGOs and other organisations.
Mietintö perustuu kansalaisjärjestöiltä ja muilta järjestöiltä saatuun toisen käden tietoon.
EnglishAnother problem with the directive is the way that it deals with second-hand goods.
Direktiivissä on ongelmana myös se, miten se kattaa käytetyt tavarat.
EnglishI thought about it and I bought some old-fashioned, second-hand furniture.
Mietin asiaa ja ostin hieman käytettyjä, vanhanaikaisia huonekaluja.
EnglishWe would like second hand goods to be included in the directive, but in a reasonable form.
Haluamme, että käytetyt tavarat saadaan direktiivin piiriin mutta kohtuullisella tavalla.
EnglishUpon revision, it is possible to include second-hand cars, according to the Council.
Neuvoston mielestä muutoksessa voidaan huomioida käytetyt autot.
EnglishI wonder whether the Council has appreciated the impact of this on the second-hand market?
Onkohan neuvosto ymmärtänyt, mitä vaikutuksia tästä on käytettyjen tavaroiden markkinoille?
EnglishWe need to look at the same issue in terms of second-hand cars and cars which go across borders.
Meidän on tarkasteltava asiaa myös käytettyjen autojen ja rajat ylittävien autojen osalta.
EnglishThe Commission has also extended the scope of the directive to cover all second-hand goods.
Komissio on myös laajentanut direktiivin soveltamisalaa niin, että se kattaa kaikki käytetyt tavarat.
EnglishWe have thus redrafted a number of amendments, most importantly concerning second-hand goods.
Siksi olemme muotoilleet uudestaan muutaman tarkistuksen. Ensiksi ja ennen kaikkea käytetyt tavarat.
EnglishFinally, we believe second hand goods should be excluded.
Mielestämme käytetyt tavarat pitäisi jättää direktiivin ulkopuolelle.
EnglishNow it has been producing computer projections based on second-hand data, and it has been criticised for that.
Nyt se laatii toissijaisiin tietoihin perustuvia tietokonemalleja, ja sitä on arvosteltu siitä.
EnglishThe draft directive also applies to second-hand goods.
Direktiiviehdotus koskee myös käytettyjä tavaroita.
EnglishArticle 7 makes it quite clear that this guarantee would cover all second-hand goods for at least one year.
Direktiivin 7 artiklassa sanotaan selvästi, että takuu koskisi kaikkia käytettyjä tavaroita ainakin vuoden ajan.
EnglishThe report contains references (at second hand) to prison facilities in the United Kingdom and indeed in other Member States.
Mietinnössä viitataan epäsuorasti Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden jäsenvaltioiden vankiloihin.
EnglishThen there is the issue of the second hand market.
EnglishA car is considered second-hand if: 
KYLLÄ – EU:ssa myytävä auto katsotaan uudeksi, jos
EnglishOne is the question of second-hand goods.
EnglishAlternatively, they can buy a second-hand one, as the directive is about the release onto the market of new barometers.
Vaihtoehtoisesti he voivat ostaa käytetyn barometrin, koska direktiivi koskee uusien barometrien saattamista markkinoille.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "second hand" suomeksi

second substantiivi
second adjektiivi
Finnish
hand substantiivi