"second half" - Suomenkielinen käännös

EN

"second half" suomeksi

EN

second half {substantiivi}

volume_up
second half
There is still the whole second half, or the ratification process.
Toinen puoliaika eli ratifiointiprosessi on vielä jäljellä.
But we are not beginning the debate today; we are — to put it in sporting terms — at half-time, and we must win the second half.
Urheilutermein sanottuna olemme puoliaikojen välisellä tauolla, ja meidän on voitettava toinen puoliaika.

Esimerkkejä "second half"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishDuring the second half of 1996 the dialogue concentrated on the problem of drugs.
Vuoden 1996 toisella puoliskolla vuoropuhelussa keskityttiin huumeongelmaan.
EnglishThis is the impetus we wish to take with us into the second half of our Presidency.
Juuri tästä haluamme ammentaa vauhtia puheenjohtajakautemme jälkipuoliskolle.
EnglishThat developed in the second half of the 20th century and particularly towards the end.
Kehitys lähti tähän suuntaan 1900-luvun jälkipuoliskolla ja etenkin sen lopulla.
EnglishThe delegation will become fully operational towards the second half of 2008.
Edustusto saavuttaa täyden toimintakyvyn vuoden 2008 toisen vuosipuoliskon tienoilla.
EnglishIn the second half of this year it will not be any easier to resolve the issues.
Kysymyksiä ei ole yhtään helpompaa ratkaista vuoden jälkipuoliskolla.
EnglishSimilarly, we must reject the second half of Amendment No 16 which is over-prescriptive.
Meidän on hylättävä myös tarkistuksen 16 loppuosa, joka on ylisääntelevä.
EnglishThis catalogue is scheduled to be presented by the Commission in the second half of 2007.
Komission on määrä tehdä luettelosta esitys vuoden 2007 jälkipuoliskolla.
EnglishThe Council Presidency for the second half of 2008 does not want this.
Vuoden 2008 toisen puoliskon puheenjohtaja ei kuitenkaan kannata ajatusta.
EnglishThe year 2007 will also see new directions for the second half of the Commission’s mandate.
Vuonna 2007 vahvistetaan myös uudet linjat komission virkakauden toiselle puoliskolle.
EnglishI shall certainly be pressing the case when I visit Washington in the second half of May.
Painotan todellakin tätä seikkaa, kun matkustan Washingtoniin toukokuun jälkipuoliskolla.
EnglishThe economic recovery, which started in the second half of 2003, has continued this year.
Vuoden 2003 toisella puoliskolla käynnistynyt talouden elpyminen on jatkunut tänä vuonna.
EnglishParliament should give that high priority during the second half of the parliamentary term.
Parlamentin pitäisi antaa tälle suuri painoarvo toimikauden jälkimmäisellä puoliskolla.
EnglishDuring the second half of 2010, the wholesale prices of agricultural produce increased by 32%.
Vuoden 2010 jälkipuoliskolla maataloustuotteiden tukkuhinnat nousivat 32 prosenttia.
EnglishConversely, Europe's economy is heading towards a recovery in the second half of 1999.
Sen sijaan näyttää siltä, että Euroopan talous alkaa elpyä vuoden 1999 toisella puoliskolla.
EnglishI would like to underline the second half of the sentence, also in the current context.
Haluaisin korostaa virkkeen jälkimmäistä osaa myös nykytilanteessa.
EnglishLet us wait until the second half of the year for the PHILOXENIA programme.
PHILOXENIA-ohjelman kanssa odotamme seuraavaa puolivuotiskautta.
EnglishThe so-called “national semester” takes place in the second half of the year.
Ns. kansallinen ohjausjakso ajoittuu vuoden jälkipuoliskolle.
EnglishWe expect this report to be ready at the beginning of the second half of this year.
Kertomuksen pitäisi valmistua vuoden toisen puoliskon alussa.
EnglishIn the second half of August the WFP only received two donations.
Elokuun toisella puoliskolla WFP:lle myönnettiin vain kaksi lahjoitusta.
EnglishBoth proposals will be presented in the second half of 2007, under the Portuguese Presidency.
Kumpikin ehdotus esitellään Portugalin puheenjohtajakaudella vuoden 2007 jälkipuoliskolla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "second half":

second half
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "second half" suomeksi

half substantiivi
half adjektiivi
half adverbi
second substantiivi