"second coming" - Suomenkielinen käännös

EN

"second coming" suomeksi

EN

second coming {substantiivi}

volume_up
second coming
Listening to some of the talk, you would think the Second Coming of the Lord was being debated.
Kun kuuntelee puheenvuoroja, luulisi, että aiheena on Kristuksen toinen tuleminen.

Esimerkkejä "second coming"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSecond remark: countries are coming to us which are completely changing their historical role.
Toinen huomautus: mukaan tulee maita, joiden historiallinen osa muuttuu täysin.
EnglishListening to some of the talk, you would think the Second Coming of the Lord was being debated.
Kun kuuntelee puheenvuoroja, luulisi, että aiheena on Kristuksen toinen tuleminen.
EnglishHere again the primary concern must be qualification, with the ethnic principle coming second.
Tässäkin pätevyydellä on oltava ensisijainen ja etnisillä kysymyksillä vasta toissijainen merkitys.
EnglishUp until about the time of the Second World War, people coming into contact with health services were victims.
Kutakuinkin toiseen maailmansotaan saakka terveydenhoitoa hakeneet ihmiset olivat uhreja.
EnglishWith the Second World War finally coming to an end, however, I say today, long live enlargement!
Toinen maailmansota on kuitenkin lopultakin päättymässä, joten sanon nyt ja täällä, kauan eläköön laajentuminen!
EnglishHe should not complain if he keeps coming second.
Ehdokas ei saisi valittaa, jos hän jatkuvasti tulee toiseksi.
EnglishPerhaps in the future, after the Second Coming, there will be such a nation, which will elect supranational Members.
Ehkä joskus tulevaisuudessa, ehkä joskus Kristuksen toisen tulemisen jälkeen on olemassa tällainen kansa, ja se valitsee kansalliset rajat ylittäviä edustajia.
EnglishThere is no more out-of-date technology than this and I would like to warn against nuclear power enjoying a second coming in the guise of climate policy.
Sen vanhanaikaisempaa tekniikkaa ei ole, ja haluan varoittaa siitä, että ilmastopolitiikan varjolla ydinvoima todellakin tekee uutta tulemistaan.
EnglishFourthly, we have a weak European regulatory system, which means multinational concerns and national regulatory authorities that always end up coming second best.
Neljänneksi, Euroopan sääntelyjärjestelmä on heikko, mikä merkitsee, että kansainväliset näkökohdat ovat etualalla ja kansalliset sääntelyviranomaiset ovat toisella sijalla.
EnglishLooking at statistics today we see that approximately 38% of EU citizens can use English as a language of communication with French coming second at approximately 14% only.
Tämänhetkiset tilastot osoittavat, että noin 38 prosenttia EU:n kansalaisista voi käyttää englantia viestintäkielenään. Toisella sijalla on ranska, jota käyttää vain noin 14 prosenttia.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "second coming" suomeksi

coming adjektiivi
second substantiivi
second adjektiivi
Finnish
second gear substantiivi
second hand substantiivi
second of arc substantiivi