EN

seat {substantiivi}

volume_up
The ambition to gain an EU seat within an enlarged Security Council has to be pursued.
Pyrkimyksiä saada EU:lle paikka laajennetussa turvallisuusneuvostossa on jatkettava.
In the long term, our goal is a single seat, at least for the euro area.
Pitkällä aikavälillä päämäärämme on yksi paikka, ainakin euroalueelle.
I reject the objective of "an EU seat in the Security Council".
Vastustan tavoitetta "EU:n paikka turvallisuusneuvostossa".
The European Parliament should have a single seat and a single place of work.
Euroopan parlamentilla on oltava yksi istuntopaikka ja yksi työpaikka.
Indeed, efficiency and logic demands that there be one single Parliament seat in Brussels.
Tehokkuus ja järki edellyttävät, että parlamentilla on vain yksi istuntopaikka Brysselissä.
I think that Strasbourg is the right place for this debate, as it is the seat of the European Parliament.
Mielestäni Strasbourg on oikea paikka tälle keskustelulle, sillä se on Euroopan parlamentin istuntopaikka.
Luonnollisesti tässä oletetaan, että lapselle on varattu oma istumapaikka.
In the case of charter flights it applies only where a seat has been booked, not where a package holiday has been booked.
Tilauslentoihin se pätee vain, kun lennolle on varattu istumapaikka, ei kuitenkaan silloin, kun on varattu pakettimatka.
Fill this Chamber with men - every seat filled, and the galleries and the interpreters' booths, and the platform - and wipe it out.
Määrä vastaa sitä, että koko istuntosali - jokainen istumapaikka, lehteri, tulkkien kopit ja puhujakoroke - täytettäisiin miehillä ja pyyhkäistäisiin olemattomiin.
seat (myös: bottom, chair)
The driver's seat on wheeled agricultural or forestry tractors (codified version) (
Pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden kuljettajan istuin (kodifioitu toisinto) (
And there it was, the seat of human consciousness, the powerhouse of the human body, sitting in my hands.
Ja siinä se oli, ihmistietoisuuden istuin, ihmiskehon voimapesä, suoraan käsissäni.
As I look up and see you all here - from down here there seem to be so many more of you than looking from seat 131 where I used to sit.
Kun katson teitä ja näen teidät kaikki täällä, tuntuu, että teitä on paljon enemmän, kuin mitä näin paikalta 131, jossa istuin aikaisemmin.

Esimerkkejä "seat"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLet me say this - and I speak to the electorate: you are in the driving seat.
Sallikaa minun sanoa tämä - ja nyt puhun äänestäjille: olette päättäjän paikalla.
EnglishIt is a disgrace that Libya has a seat and a vote in the UN Human Rights Council.
On häpeällistä, että Libyalla on paikka ja ääni YK:n ihmisoikeusneuvostossa.
EnglishNo Member can vote on behalf of another Member from the other Member's seat.
Yksikään jäsen ei voi äänestää toisessa tuolissa istuvan toisen jäsenen puolesta.
EnglishI therefore hope we obtain an agreement that puts users in the driving seat.
Toivon näin ollen, että pääsemme sopimukseen, jossa käyttäjät ovat etusijalla.
EnglishPrague Castle was also the seat of Charles IV, as the Prime Minister mentioned.
Prahan linnassa hallitsi aikoinaan myös pääministerin mainitsema Kaarle IV.
EnglishThere is no provision in the UN Charter for a regional seat on the Security Council.
YK:n peruskirjassa ei säädetä alueellisista paikoista turvallisuusneuvostossa.
EnglishI also see in your seat the third Commissioner, responsible for employment.
Näen penkillänne myös kolmannen komission jäsenen, joka vastaa työllisyydestä.
EnglishSecondly, the issue of the seat of the European Parliament requires urgent attention.
Toiseksi Euroopan parlamentin sijaintia koskeva kysymys vaatii kiireistä huomiota.
EnglishThe opposition, in spite of growing support among the people, gained only one seat.
Kansalaisten lisääntyvästä kannatuksesta huolimatta oppositio sai vain yhden paikan.
EnglishWe are calling for employers and employees to be given a seat on the board.
Vaadimme, että myös työnantajat ja työntekijät saavat edustajan hallintoneuvostoon.
EnglishWe need a UN with a Security Council and a UN on which there is also a seat for the EU.
Tarvitsemme YK:n, jossa on turvallisuusneuvosto ja jossa on myös EU:lla paikka.
EnglishStrasbourg is and must continue to be the seat of the European Parliament.
Strasbourg on ja sen on vastaisuudessakin oltava Euroopan parlamentin toimipaikka.
EnglishWell, for many years in this institution Denmark gave a seat to Greenland.
No, Tanska on tässä toimielimessä antanut monien vuosien ajan paikan Grönlannille.
EnglishIt is a good signal that there are many ambitious candidates for the seat of the EIT.
On hyvä merkki, että EIT:n toimipaikaksi on monia kunnianhimoisia ehdokkaita.
EnglishWhat is more, I also had problems obtaining a seat at all on a flight to Strasbourg.
Lisäksi minulla oli ongelmia saada ylipäänsä paikkaa Strasbourgin lennolle.
EnglishThere is, therefore, no question of a single EU seat on the Security Council.
EU:n yhteisjäsenyys turvallisuusneuvostossa ei näin ollen tule kyseeseen.
EnglishThe ambition to gain an EU seat within an enlarged Security Council has to be pursued.
Pyrkimyksiä saada EU:lle paikka laajennetussa turvallisuusneuvostossa on jatkettava.
EnglishWe must cut the Gordian knot with regard to the seat of this Parliament once and for all.
Tämä parlamentin kotipaikkaa koskeva Gordionin solmu on avattava lopullisesti.
EnglishIt is true that Europe has its reasons for wanting a seat on the Security Council.
On totta, että Euroopalla on syynsä haluta turvallisuusneuvostopaikkaa.
EnglishWe note that no member of the opposition will have a parliamentary seat.
On todettava, ettei yksikään oppositioedustaja saanut paikkaa parlamentissa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "seat":

seat
seats