EN

searches {monikko}

volume_up
searches
During the indexing process, searches and file arrangements might appear incomplete.
Indeksoinnin aikana haut ja tiedostojärjestykset voivat vaikuttaa puutteellisilta.
On the Search Tools tab, tap or click Recent searches, and then choose Clear search history.
Valitse Hakutyökalut-välilehdessä Edelliset haut ja valitse sitten Tyhjennä hakuhistoria.
Some searches might give more results than you expect.
Jotkin haut voivat tuottaa odottamattoman paljon tuloksia.

Esimerkkejä "searches"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe army is in the capital, carrying out searches and making arrests as we speak.
Juuri tällä hetkellä armeija suorittaa pääkaupungissa etsintöjä ja pidätyksiä.
EnglishThis is a convenient way to quickly access folders and searches you use often.
Tämä on helppo tapa päästä nopeasti usein käyttämiisi kansioihin ja hakuihin.
EnglishDuring the indexing process, searches and file arrangements might appear incomplete.
Indeksoinnin aikana haut ja tiedostojärjestykset voivat vaikuttaa puutteellisilta.
EnglishThe difference is that you can also enter searches using a less formal method.
Erona on, että voit suorittaa hakuja myös epämuodollisemmalla menetelmällä.
EnglishSome search providers offer search suggestions to help make your searches faster.
Jotkin hakupalvelut antavat hakuehdotuksia, jotka nopeuttavat tiedonhakua.
EnglishArrests, searches and further convictions continued over the next few days.
Pidätykset, etsinnät ja lisätuomiot jatkuivat muutaman seuraavan päivän ajan.
EnglishThe report now proposes only random searches of the information system.
Tässä mietinnössä ehdotetaan ainoastaan satunnaisia hakuja tietojärjestelmästä.
EnglishIn addition, it searches the current folder as well as all subfolders.
Etsinnän aikana tarkastetaan sekä nykyinen kansio että kaikki sen alikansiot.
EnglishWindows indexes the most commonly searched locations on your PC to make your searches faster.
Windows indeksoi tietokoneen useimmin haetut sijainnit hakujen nopeuttamiseksi.
EnglishIn addition, you can use all the same properties to fine-tune your searches.
Voit myös käyttää kaikkia samoja ominaisuuksia hakujen tarkentamiseen.
EnglishThis obligation will help to improve the effectiveness of searches and rescue operations.
Tällä vaatimuksella parannettaisiin etsintä- ja pelastustöiden tehokkuutta.
EnglishA free Windows update that lets you do instant searches on your PC running Windows XP.
Ilmainen Windows-päivitys, jonka avulla voit tehdä pikahakuja Windows XP -tietokoneessasi.
EnglishIt is apparent that current procedures, in particular, body searches, are not sufficient.
On selvää, että nykyiset menettelyt, erityisesti ruumiintarkastukset, eivät ole riittäviä.
EnglishOn the Search Tools tab, tap or click Recent searches, and then choose Clear search history.
Valitse Hakutyökalut-välilehdessä Edelliset haut ja valitse sitten Tyhjennä hakuhistoria.
EnglishIn the second stage, it would also be possible to make searches using biometric criteria.
Toisessa vaiheessa olisi mahdollista tehdä myös hakuja biometrisiä tunnistetietoja käyttäen.
EnglishOther items on your computer (such as saved searches and search connectors) can't be included.
Muita tietokoneen kohteita (kuten tallennettuja hakuja ja hakuliittimiä) ei voi lisätä.
EnglishTo learn more about basic searches in Windows, see Find a file or folder.
Lisätietoja perushakujen tekemisestä Windowsissa on ohjeaiheessa Tiedoston tai kansion etsiminen.
EnglishWindows uses the index to perform very fast searches on your computer.
Windows käyttää indeksiä tietokoneen erittäin nopeisiin hakuihin.
EnglishThis can take a long time and might cause searches to be incomplete until the process is complete.
Tämä voi kestää pitkään, eivätkä haut ehkä toimi oikein, ennen kuin prosessi on valmis.
EnglishImprove Windows searches using the index: frequently asked questions
Windows-hakujen parantaminen indeksillä: Usein kysytyt kysymykset

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "search":

search