"search warrant" - Suomenkielinen käännös

EN

"search warrant" suomeksi

EN

search warrant {substantiivi}

volume_up
search warrant

Esimerkkejä "search warrant"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe European search and arrest warrant will not come into force for a few months.
Eurooppalainen pidätysmääräys tulee voimaan vasta parin kuukauden päästä.
EnglishI have strongly defended the European search and arrest warrant in this House.
Olen puolustanut eurooppalaista etsintä- ja pidätysmääräystä kiivaasti tässä istuntosalissa.
EnglishWe can say the same of the proposal for the mutual recognition of final decisions that we have agreed to call the European search and arrest warrant.
Samaa voimme sanoa oikeuden päätösten keskinäistä tunnustamista koskevasta ehdotuksesta, jota olemme päättäneet kutsua eurooppalaiseksi etsintä- ja pidätysmääräykseksi.
EnglishThe European search and arrest warrant will be an essential element of this but by no means the only one.
Yhteistä oikeusaluetta ja sisäistä aluetta, johon etsintää ja pidättämistä koskeva eurooppalainen määräys kuuluu olennaisena, vaikkakaan ei ainoana osana.
EnglishSecondly, and with regard to the European search and arrest warrant, agreements between governments will be replaced with recognition and cooperation between their various judicial systems.
Toiseksi mitä tulee pidätys- ja luovutusmääräykseen, hallitustenväliset sopimukset korvataan eri oikeusjärjestelmien tunnustamisella ja yhteistyöllä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "search warrant" suomeksi

search substantiivi
warrant substantiivi
to warrant verbi
bench warrant substantiivi
search engine optimization substantiivi
search engine substantiivi
Finnish
search function substantiivi