"seamless" - Suomenkielinen käännös

EN

"seamless" suomeksi

EN

seamless {adjektiivi}

volume_up
seamless
The revolutionary seamless stand on the Sony VAIO Tap 20 gives you a full range of movement from 15–90 degrees so you can customize the angle to best fit your needs.
Sony VAIO Tap 20:n mullistava saumaton jalusta antaa täydellisen liikkuvuuden 15–90 asteen kulmassa, joten voit mukauttaa kulman parhaiten tarpeisiisi sopivaksi.
Thirdly, it is precisely because of the seamless transition from one use to another that the United States of America has, by its misconduct, given rise to yet another example.
Kolmanneksi juuri sen vuoksi, että saumaton siirtyminen käytöstä toiseen on mahdollista, Amerikan yhdysvallat on rikkomuksellaan antanut esimerkin vielä yhdestä syystä.

Esimerkkejä "seamless"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFace with these challenges we will need seamless interinstitutional cooperation.
Näiden haasteiden edessä tarvitsemme saumatonta toimielinten välistä yhteistyötä.
EnglishNowadays, there must be a seamless transfer from one Presidency to another.
Nykyisin siirtymisen puheenjohtajakaudesta toiseen täytyy sujua kitkattomasti.
EnglishEven your other Windows Store apps provide seamless access to your SkyDrive files.
Myös muutWindows-kaupan sovellukset antavat saumattoman yhteyden SkyDrive-tiedostoihisi.
EnglishSlide, pinch, swipe, and tap to your heart’s content—it's seamless and intuitive.
Pyyhkäise, nipistä, sipaise ja napauta sydämesi kyllyydestä: se on saumatonta ja intuitiivista.
EnglishWhat we want to see is a new Russia, not a seamless transition from the Soviet Union, but a new Russia.
Haluamme Venäjän, joka ei edusta Neuvostoliiton suoraa seuraajaa, vaan uutta Venäjää.
EnglishThis debate is a seamless continuation of the previous one.
Tämä keskustelu muodostaa saumattoman jatkon edelliselle keskustelulle.
EnglishFor these solutions to be successful, seamless cooperation is required on all sides.
Rakennuksiin liittyvien ratkaisujen menestyksellinen toteuttaminen edellyttää kuitenkin saumatonta yhteistyötä.
EnglishMaking a success of the Small Business Act depends on the seamless cooperation of all stakeholders.
Pk-yrityksiä tukevan aloitteen onnistuminen riippuu kaikkien sidosryhmien saumattomasta yhteistyöstä.
EnglishIt is also an important precondition for the seamless continuation of structural policy as from 1 January 2000.
Se on myös tärkeä edellytys rakennepolitiikan saumattomalle jatkamiselle 1. tammikuuta 2000 alkaen.
EnglishWe need to look at the seamless nature of the world we live in, in terms of the buying and selling of foodstuffs.
Meidän on tarkasteltava elintarvikkeiden ostamisen ja myymisen saumattomuutta nykyisessä maailmassa.
EnglishDespite the high level of safety standards and seamless controls, production errors cannot be totally avoided.
Tuotantovirheitä ei voida kokonaan välttää hyvästä turvallisuudesta ja aukottomasta valvonnasta huolimatta.
EnglishSo you can imagine what a seamless transition that was.
EnglishConnected with your Microsoft account, SkyDrive lets you enjoy seamless sharing and access and to your files, photos, and videos.
Microsoft-tilisi ja SkyDriven avulla voit käyttää ja jakaa saumattomasti tiedostoja, valokuvia ja videoita.
EnglishYour cooperation has been quite seamless.
EnglishWith its gorgeous glass display bezel and seamless unibody chassis, the Acer Aspire S7-391 is exquisite, slim, and elegant.
Kauniin lasinäyttöetulevyn ja saumattoman yksiosaisen rungon ansiosta Acer Aspire S7-391 on sivistynyt, ohut ja elegantti.
EnglishAt the same time I wish to thank the main rapporteur, Jean-Louis Bourlanges, with whom I have enjoyed seamless and smooth cooperation.
Samoin haluan kiittää pääesittelijää Jean-Louis Bourlangesia, jonka kanssa yhteistyö on ollut saumatonta ja sujuvaa.
EnglishThere needs to be a seamless thread, and I am delighted that Mrs Schreyer is here to address that issue today.
Varainhoidonvalvonnassa tarvitaan saumatonta jatkumoa, ja olen iloinen, että komission jäsen Schreyer on täällä tänään käsittelemässä tätä kysymystä.
EnglishFinally, I would like to say that there has been a seamless bond of cooperation among the Members of the European Parliament on the question of East Timor.
Lopuksi toteaisin, että Euroopan parlamentin jäsenten yhteistyö Itä-Timorin kysymyksessä on ollut saumatonta.
EnglishThe annual report goes into great detail about the seamless way in which the crucial transition to 1999 was effected, a very important moment.
Vuosikertomuksessa käsitellään laajasti tärkeän vuoteen 1999 siirtymisen, joka oli hyvin tärkeä hetki, virheetöntä kulkua.
EnglishBing Maps hosts two USGS imagery products, Urban Area and Digital Ortho Quadrangle (DOQ), which have been stitched into a seamless mosaic.
Bing Maps isännöi kahta USGS:n kuvastotuotetta, Urban Area ja Digital Ortho Quadrangle (DOQ), jotka on yhdistetty saumattomaksi kuvamosaiikiksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "seamless":

seamless