"seal of approval" - Suomenkielinen käännös

EN

"seal of approval" suomeksi

EN

seal of approval {substantiivi}

volume_up
seal of approval
volume_up
hyväksyntä {subst.} (virallinen)
That is why the Thessaloniki Council treated the Convention as a good basis for discussion and not as a awaiting only the ministerial seal of approval.
Sen vuoksi Thessalonikin Eurooppa-neuvosto piti valmistelukuntaa hyvänä pohjana keskustelulle eikä kiistattomana tosiasiana, jolta ainoastaan puuttuu ministeritason hyväksyntä.

Esimerkkejä "seal of approval"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn our opinion, the rapporteur' s arguments are convincing and we will give them our seal of approval.
Mielestämme esittelijän perustelut ovat vakuuttavia ja tulemme yhtymään niihin.
EnglishOne internal audit and a few pre-approved people can give their seal of approval.
Toteutetaan vain yksi sisäinen tarkastus, ja muutama ennalta hyväksytty henkilö voivat antaa hyväksyntänsä.
EnglishFarmers would otherwise buy their feed elsewhere: only with this information can they get the seal of approval.
Muuten viljelijät ostaisivat rehunsa muualta, sillä vain rehutiedot takaavat heille tarkastusmerkinnän.
EnglishThey set their seal of approval on the presidency, and a large headline read, 'Passed with great credit' .
Se antoi puheenjohtajakaudesta arvosanan, ja lehdessä oli iso otsikko "Med beröm godkänt" (kiittäen hyväksytty).
EnglishI hope my words meet with your seal of approval.
EnglishThese courses will set uniform standards of achievements and excellence, with the European Union’s seal of approval.
Näille kursseille määritetään vaatimuksia ja korkeaa laatua koskevat yhdenmukaiset normit Euroopan unionin laatumaininnan avulla.
EnglishUnfortunately, the Irish have given the loathsome Treaty of Lisbon their seal of approval, but at least they were given the choice.
Valitettavasti irlantilaiset ovat hyväksyneet vastenmielisen Lissabonin sopimuksen, mutta ainakin heille annettiin mahdollisuus valita.
EnglishWhat did receive the official seal of approval for the Serbian population, however, were the politically correct pop music stations of Slobo' s son Marko and daughter Marija.
Poliittisesti korrektit, Slobon pojan Markon ja hänen tyttärensä Marijan, pop-asemat on virallisesti hyväksytty kansalle sopiviksi.
EnglishThe moment has come to either knock down these artificial walls or give them our seal of approval, which would be greeted by applause by the trade unionists.
Nyt on joko purettava nämä keinotekoiset muurit tai hyväksyttävä ne. Ammattiyhdistysaktivistit osoittaisivat suosiotaan jälkimmäiselle vaihtoehdolle.
EnglishThe European Parliament has a strong track record in cutting red tape, and should do so again now, by giving its seal of approval to these regulatory provisions.
Euroopan parlamentti on ollut aina tunnettu byrokratian vähentämisestä, ja sen pitäisi tehdä niin myös nyt antamalla vahvistuksensa näiden säädösten hyväksymiselle.
EnglishThat is why the Thessaloniki Council treated the Convention as a good basis for discussion and not as a awaiting only the ministerial seal of approval.
Sen vuoksi Thessalonikin Eurooppa-neuvosto piti valmistelukuntaa hyvänä pohjana keskustelulle eikä kiistattomana tosiasiana, jolta ainoastaan puuttuu ministeritason hyväksyntä.
EnglishThey continued to claim that they were only expressing an opinion, although they knew very well that their ratings were, in fact, being used as a seal of approval.
Luottoluokituslaitokset väittivät jatkuvasti kertovansa vain mielipiteensä, vaikka ne tiesivätkin varsin hyvin, että luokituksia käytettiin itse asiassa hyväksyntänä.
EnglishWhen you were designated President, we thought, based on your statements, that the final decision for appointing each of the Commissioners would have your seal of approval.
Kun teidät nimitettiin komission puheenjohtajaksi, olimme lausumienne perusteella sitä mieltä, että kunkin komission jäsenen nimityksessä pitäisi olla teidän hyväksymisleimanne.
EnglishWe must check whether these scientific committees have in fact, with the criteria approved in this regulation, been able to give what we might call their seal of approval to this report.
Teidän pitää taata meille, ovatko nuo tiedekomiteat todella, tuossa asetuksessa hyväksyttyjen kriteerien mukaisesti, voineet antaa meille tuon lausunnon, sanokaamme yhdenmukaisuudesta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "seal of approval":

seal of approval
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "seal of approval" suomeksi

of prepositio
Finnish
approval substantiivi
seal substantiivi