EN

seal {substantiivi}

volume_up
seal (myös: cachet)
The 10, 20 and 50-cent coins depict the Prince’s seal.
10, 20 ja 50 sentin kolikoissa on ruhtinaan sinetti.
The Commission will listen to the views of this House; and, be assured, will look favourably on initiatives aiming to mark 31 August with the seal of remembrance.
Komissio kuuntelee parlamentin näkemyksiä ja suhtautuu myönteisesti aloitteisiin, joiden tarkoituksena on liittää 31. päivään elokuuta muistojen sinetti.
seal (myös: earless seal, phocine)
What had happened was another seal had snuck in behind me, and she did that to threat display.
Mutta tosiasiassa toinen hylje oli hiipinyt taakseni ja se esitti uhkauksensa.
16:52 That wasn't the only seal I got in the water with.
16:52 Se ei ollut ainoa hylje, jonka kanssa menin veteen.
And we sit down, and that's when Goran said to me, "This is a good seal, ya.
Istumme alas ja silloin Göran sanoi minulle: "Tämä on hyvä hylje, ja.
The derogation for closed systems has been deleted, as it is scarcely possible to prove that these are sealed.
Suljettuja järjestelmiä koskeva poikkeus on poistettu, sillä järjestelmien tiiviys voidaan vain harvoin näyttää toteen.

Esimerkkejä "seal"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English. - We understand and share concerns about the trade in seal products.
kirjallinen. - (EN) Ymmärrämme ja jaamme huolet, jotka liittyvät hyljetuotteiden kauppaan.
EnglishThe seal hunters used violence to try to prevent me from seeing what was going on.
Hylkeenpyytäjät käyttivät väkivaltaa pyrkiessään estämään minua näkemästä, mitä tapahtuu.
EnglishShe chased that big seal away, went and got its penguin and brought it to me.
Se ajoi tämän ison hylkeen pois, haki sen pingviinin ja toi sen minulle.
EnglishThe citizens can now be sure that seal products will no longer be available on the market.
Kansalaiset voivat olla nyt varmoja, ettei markkinoilla myydä enää hyljetuotteita.
EnglishThe second issue is the EU's ban on seal products and it is highly important.
Toinen kysymys koskee EU:n hyljetuotekieltoa, ja se on erittäin tärkeä.
EnglishSeal hunting has been the subject of dispute and intense debate for many years now.
Hylkeenpyynti on aihe, josta on kiistelty ja keskusteltu intensiivisesti monen vuoden ajan.
EnglishAnd we sit down, and that's when Goran said to me, "This is a good seal, ya.
Istumme alas ja silloin Göran sanoi minulle: "Tämä on hyvä hylje, ja.
EnglishNorway and Russia are the other main countries conducting a large-scale commercial seal hunt.
Myös Norjassa ja Venäjällä harjoitetaan laajamittaista kaupallista hylkeenpyyntiä.
EnglishWe have all been appalled by the pictures of Canadian seal hunting.
Olemme olleet tyrmistyneitä näkemistämme Kanadan valaanpyyntiä esittävistä kuvista.
EnglishWhat had happened was another seal had snuck in behind me, and she did that to threat display.
Mutta tosiasiassa toinen hylje oli hiipinyt taakseni ja se esitti uhkauksensa.
EnglishI believe we should set the seal on this point at tomorrow' s vote.
Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi korostaa tätä kohtaa huomisessa äänestyksessä.
EnglishSo we come around the cove in our little Zodiac boat, and there's this monstrous leopard seal.
Saavumme lahdelle pikku Zodiac-veneellämme, ja siellä on tämä valtava merileopardi.
EnglishCompetition has made flying cheaper, and Mr Seal points this out in his explanatory statement.
Kilpailu on alentanut lentolippujen hintoja, minkä Seal myös mainitsee mietinnössään.
EnglishThus, the European Union wants to seal itself off from refugees far beyond its external borders.
Näin Euroopan unioni haluaa suojautua pakolaisilta jo kaukana omista ulkorajoistaan.
EnglishUltimately consumers will decide if they want to buy seal products.
Viime kädessä kuluttajat päättävät, haluavatko he ostaa hyljetuotteita.
EnglishIn our opinion, the rapporteur' s arguments are convincing and we will give them our seal of approval.
Mielestämme esittelijän perustelut ovat vakuuttavia ja tulemme yhtymään niihin.
EnglishThe next item is the statement by the Commission on banning seal products in the EU.
Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma hyljetuotteiden kieltämisestä Euroopan unionissa.
EnglishIn Namibia, which has the second largest seal hunt in the world, the quotas increase each year.
Namibiassa, joka on maailman toiseksi suurin hylkeenpyytäjä, kiintiöt kasvavat joka vuosi.
EnglishYou said yourself, Mr Dǐmas, that you are not banning seal hunting.
Arvoisa komission jäsen Dimas, sanoitte itse, ettette ole kieltämässä hylkeiden metsästystä.
EnglishMoreover, a clear majority of citizens are in favour of a complete ban on trade in seal products.
Lisäksi kansalaisten selvä enemmistö kannattaa hyljetuotteiden täydellistä myyntikieltoa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "seal":

seal
sealed
elephant seal