"sea" - Suomenkielinen käännös

EN

"sea" suomeksi

volume_up
sea {subst.}
FI
EN

sea {substantiivi}

volume_up
sea (myös: briny)
The sea unites, the sea belongs to everyone, the sea has no borders.
Meri yhdistää, meri on kaikkien yhteistä omaisuutta, ja se on rajaton.
Let us remember though that this sea is linked to the fate of Europe itself.
Meidän on muistettava, että tämä meri vaikuttaa Euroopan unionin kohtaloon.
It does not matter which sea has been polluted; an American, European or any other sea.
Ei ole merkitystä sillä, mikä meri on saastunut: Yhdysvalloissa, Euroopassa tai jossain muualla sijaitseva meri.

Esimerkkejä "sea"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd within a few months after that sea urchin dying, the seaweed started to grow.
Muutaman kuukauden kuluttua merisiilien kuolemasta merilevät alkoivat lisääntyä.
EnglishConcerning the funding for Black Sea synergy, cofinancing will be the main rule.
Mustanmeren synergiaa koskeviin toimiin myönnetään pääsääntöisesti osarahoitusta.
EnglishIt is not only the North Sea and the other areas mentioned that will be affected.
Pohjanmeri ja muut mainitut alueet eivät ole ainoita, joihin tällä on vaikutusta.
English. - I voted in favour of the Miguélez Ramos report on deep-sea fisheries.
Äänestin syvänmerenkalastusta koskevan Rosa Miguélez Ramosin mietinnön puolesta.
EnglishRecreational sea anglers account for perhaps 1% of the total catch that remains.
Virkistyskalastajat pyytävät jäljellä olevasta kokonaissaaliista ehkä 1 prosenttia.
EnglishIt is a strategic bridge connecting Europe with the Caspian Sea and Central Asia.
Se on strateginen silta, joka yhdistää Europan Kaspianmereen ja Keski-Aasiaan.
EnglishI am pleased that EUR 20 million has been reserved for the Baltic Sea Strategy.
Olen ilahtunut siitä, että Itämeri-strategiaan on varattu 20 miljoonaa euroa.
EnglishIt is not only a question of the sea being polluted, causing damage to fisheries.
Kyse ei ole pelkästään meren pilaantumisesta, mikä aiheuttaa vahinkoa kalastukselle.
EnglishThe fifth session of the United Nations Conference of the Law of the Sea ends.
Yhdistyneiden Kansakuntien kolmannen merioikeuskonferenssin viides istunto päättyy.
EnglishThe European Council will also adopt the EU Strategy for the Baltic Sea Region.
Eurooppa-neuvosto hyväksyy myös Euroopan unionin Itämeren alueen strategian.
EnglishThere is also another factor: the Black Sea is getting blacker and blacker.
Asiaan vaikuttaa myös toinen tekijä: Mustastamerestä tulee mustempi ja mustempi.
English2:33 Let's trace the journey of the millions of caps that make it to sea solo.
2:33 Seurataanpa miljoonien korkkien matkaa, jotka päätyvät mereen itsekseen.
EnglishThe sea is an area that belongs to all Europeans, and it is part of our heritage.
Merialueet kuuluvat kaikille EU:n kansalaisille, ja ne ovat osa perintöämme.
EnglishWe know that Russia is pressing for Nord Stream, the gas pipeline in the Baltic Sea.
Tiedämme, että Venäjä painostaa Nord Streamin, eli Itämeren kaasuputken puolesta.
EnglishThe North Sea's ecology must be considered holistically in North Sea terms.
Pohjanmeren ekologiaa on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti Pohjanmeren ehdoilla.
EnglishVarious local authorities around the North Sea provide a prime example of this.
Monet paikalliset viranomaiset Pohjanmeren alueella ovat tästä erinomainen esimerkki.
EnglishI would like to touch on the actual administration of resources in the Baltic Sea.
Haluaisin ottaa esiin Itämeren kalavarojen hallinnan, ensimmäisenä lohenkalastuksen.
EnglishThe protection of the Baltic Sea shouldn't really have to sink in EU bureaucracy.
Itämeren suojelu ei todellakaan saisi hukkua Euroopan unionin byrokratiaan.
EnglishWe have come a long way since Sea Empress, Exxon Valdez and other shipping disasters.
Sea Empress, Exxon Valdez ja muut merenkulun katastrofit ovat kaukana takanapäin.
EnglishWith a total of 25 million km2 we have the largest sea area in the world.
Yhteensä 25 miljoonan neliökilometrin laajuinen merialueemme on maailman suurin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sea":

sea
English
Aegean Sea
English
Caspian Sea
English
Euxine Sea
English