EN

screens {monikko}

volume_up
screens (myös: demonstrations)
Valtavat näytöt, joissa on tilaa suurille projekteille.
Use multi-touch HD screens and extended battery life for hours of gaming.
Voit vaikka pelata tuntikausia: HD-näytöt tukevat monikosketusta ja akuissa on pidennetty käyttöikä.
LCD monitors, including laptop screens, typically run best at their native resolution.
LCD-näytöt ja kannettavat tietokoneet toimivat yleensä parhaiten näyttöjen alkuperäisellä tarkkuudella.

Esimerkkejä "screens"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd then, in 20 minutes, the right-angled triangles began to appear on the screens.
Ja sitten, 20 minuutissa, suorakulmaiset kolmiot alkoivat ilmestyä näytöille.
EnglishMr President, misery and death in Ethiopia were on our screens four years ago.
Arvoisa puhemies, Etiopian kurjuus ja kuolema olivat ruuduissamme neljä vuotta sitten.
EnglishHe has misled the British people and they see it live on their television screens.
Hän on johtanut kansalaisia harhaan, ja nämä näkevät sen televisioistaan.
EnglishConsultations in terms of number of screens viewed totalled more than 5.5 million.
Tiedonhakujen kokonaismäärä oli luettujen sivujen määrässä mitattuna yli 5,5 miljoonaa.
EnglishThe brightness of most laptop screens can be adjusted within Windows.
Useimpien kannettavien tietokoneiden näyttöjen kirkkauden voi säätää Windowsissa.
EnglishWhile the default is 25 screens, you can increase or decrease the number of screen shots.
Oletusarvo on 25 näyttöruutukuvaa, mutta voit pienentää tai suurentaa arvoa.
EnglishThey are larger and offer many more possibilities than the screens which have been replaced.
Ne ovat suurempia ja tarjoavat paljon enemmän mahdollisuuksia kuin entiset taulut.
EnglishAn all-in-one PC that boasts one of the largest and thinnest screens out there.
All-in-one-tietokone, jonka näyttö on ainutlaatuisen ohut ja suuri.
EnglishMr President, I can confirm that the votes were indeed announced on the television screens.
Arvoisa puhemies, vahvistan, että äänestyksestä ilmoitettiin näyttöruudulla.
EnglishWe all saw on our TV screens the scenes before the massacre, before the flight to Tulsa.
Näimme kaikki televisioruuduistamme kohtaukset ennen joukkomurhaa, ennen lentoa Tulsaan.
EnglishWe must make sure all our cultures have a space on our screens.
Meidän on varmistettava, että kaikille kulttuureille on tilaa kuvaruuduissamme.
EnglishIn recent years we have seen many examples of this on our TV screens.
Viime vuosina olemme televisiossa saaneet nähdä tästä useita esimerkkejä.
EnglishThis spreads your desktop over both monitors and lets you drag items between the two screens.
Työpöytä levitetään molempiin näyttöihin ja kohteita voidaan vetää näyttöjen välillä.
EnglishYoung people spend a lot of time in front of television screens or computer monitors.
Nuoret viettävät paljon aikaa television ja tietokoneiden ääressä.
EnglishColleagues, as you can see, two new information screens have been installed in the Chamber.
(EN) Hyvät kollegat, kuten näette, istuntosaliin on pystytetty kaksi uutta tiedotustaulua.
EnglishPerhaps the screens could have given us better information about what was coming?
Eikö näyttöruudulla voitaisi antaa tarkempia tietoja siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu istuntosalissa?
EnglishFlip 3D displays the screens as a three-dimensional (3D) set of tiles.
Flip 3D näyttää eri näytöt kolmiulotteisten (3D) ruutujen ryhmänä.
EnglishFor most laptop screens, you can adjust brightness in Power Options in Windows.
Voit säätää useimpien kannettavien tietokoneiden näytön kirkkautta Windowsin virranhallinta-asetuksissa.
EnglishUse multi-touch HD screens and extended battery life for hours of gaming.
Voit vaikka pelata tuntikausia: HD-näytöt tukevat monikosketusta ja akuissa on pidennetty käyttöikä.
EnglishLCD monitors, including laptop screens, typically run best at their native resolution.
LCD-näytöt ja kannettavat tietokoneet toimivat yleensä parhaiten näyttöjen alkuperäisellä tarkkuudella.