"scrapie" - Suomenkielinen käännös

EN

"scrapie" suomeksi

FI

"scrapie" englanniksi

EN
EN

scrapie {substantiivi}

volume_up
scrapie
Let me emphasize that there is no link with any suspected danger from scrapie.
Saanen huomauttaa, että tällä ei oteta mitään kantaa lampaiden scrapie-taudin mahdollisesti aiheuttamaan vaaraan.
We have been exposed to scrapie for centuries, and there is no reason to assume that it can now be passed on to humans.
Lampaiden scrapie-taudin saamisen mahdollisuus on ollut sinänsä olemassa satojen vuosien ajan, eikä ole mitään syytä olettaa, että tämä sairaus voisi nyt siirtyä ihmisiin.
On the other hand, we know from tests that BSE can be passed on to sheep, and if they are infected it causes symptoms which are very similar to those of scrapie.
Sitä vastoin tiedämme tutkimusten perusteella, että BSE voi siirtyä lampaisiin ja sairaus aiheuttaa oireita, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin scrapie-taudissa.
scrapie
FI

scrapie {substantiivi}

volume_up
scrapie (myös: skrapi)
Saanen huomauttaa, että tällä ei oteta mitään kantaa lampaiden scrapie-taudin mahdollisesti aiheuttamaan vaaraan.
Let me emphasize that there is no link with any suspected danger from scrapie.
Lampaiden scrapie-taudin saamisen mahdollisuus on ollut sinänsä olemassa satojen vuosien ajan, eikä ole mitään syytä olettaa, että tämä sairaus voisi nyt siirtyä ihmisiin.
We have been exposed to scrapie for centuries, and there is no reason to assume that it can now be passed on to humans.
Sitä vastoin tiedämme tutkimusten perusteella, että BSE voi siirtyä lampaisiin ja sairaus aiheuttaa oireita, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin scrapie-taudissa.
On the other hand, we know from tests that BSE can be passed on to sheep, and if they are infected it causes symptoms which are very similar to those of scrapie.

Esimerkkejä "scrapie"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe European testing programme for scrapie enters into force this month.
Eurooppalainen tärinätautia koskeva testiohjelma tulee voimaan näinä kuukausina.
EnglishI am therefore in complete agreement with the Commission' s proposal on scrapie.
Voin siis antaa ehdottomasti suostumukseni tälle komission ehdotukselle skrapien osalta.
EnglishThese rules are all the more welcome in that doubts still persist as regards scrapie.
Tällaista lainsäädäntöä on kaivattu varsinkin siksi, että skrapieen liittyy yhä edelleen epävarmuutta.
EnglishIt is quite clear that the incidence of scrapie in sheep has been a contributing factor to the overall problem.
On aivan selvää, että lampaiden skrapie on ollut koko ongelmaa edistävä tekijä.
EnglishI therefore welcome the Commission' s initiative to create a new legal base for combating scrapie.
Pidän siksi myönteisenä komission aloitetta luoda uusi oikeusperusta skrapien torjumista varten.
EnglishLet me emphasize that there is no link with any suspected danger from scrapie.
Saanen huomauttaa, että tällä ei oteta mitään kantaa lampaiden scrapie-taudin mahdollisesti aiheuttamaan vaaraan.
EnglishOne cannot readily extrapolate from information available in relation to scrapie directly across to BSE.
Scrapiesta ei voida saatavilla olevien tietojen perusteella tehdä suoria yleistyksiä BSE-taudista.
EnglishI cannot accept Amendment No 55 to Annex VIII, reducing the protection measures against scrapie.
En voi hyväksyä liitteeseen VIII esitettyä tarkistusta 55, jossa vähennetään skrapien vastaisia suojatoimenpiteitä.
EnglishWhat is interesting abut this new legislation is that a specific legal basis is being created in order to combat scrapie.
Tämän uuden lainsäädännön etu on erityisen oikeusperustan luomisessa skrapien torjumiseksi.
EnglishIt is not just the cows that went mad, and as a result, ovine scrapie spread to bovine animals in the form of BSE.
Ainoastaan lehmät tulivat hulluiksi. Tulos on se, että lampaiden skrapie levisi nautaeläimiin BSE:n muodossa.
EnglishIt would not provide any basis for scrapie control or genotyping, which has to be based on individual identification.
Sen avulla ei voitaisi valvoa scrapieta tai määrittää genotyyppiä, mikä edellyttää yksilöllistä tunnistusta.
EnglishIf there is a problem with scrapie in sheep then the whole flock will be slaughtered, so individual numbers are not necessary.
Mikäli lampailla todetaan scrapieta, koko lauma teurastetaan ja yksilöllisiä numeroita ei täten tarvita.
EnglishEven if scrapie cannot be passed on to human beings, the connection with BSE has still not been clarified, as I have already said.
Vaikka skrapie ei voikaan tarttua ihmiseen, on sen yhteys BSE:hen - kuten jo todettiin - vielä selvittämättä.
EnglishThis is even more important given that there is no clear proof that BSE and scrapie are unrelated.
Tämä on sitäkin tärkeämpää, kun vielä ei ole olemassa yksiselitteistä todistetta siitä, että BSE:n ja skrapien välillä ei ole mitään yhteyttä.
EnglishAnd I should point out that, for the first time in history, a case of scrapie was detected in Austria about four weeks ago.
Ja muistutan siitä, että noin neljä viikkoa sitten tilanne oli ensi kertaa historiassa se, että myös Itävallassa tuli ilmi skrapie-tartuntatapaus.
EnglishMy second point is this: what is your opinion about the fact that we have different measures in place within the Union for combating scrapie and BSE?
Toiseksi, mitä mieltä olette siitä, että unionin jäsenmaat soveltavat scrapien ja BSE-taudin torjunnassa erilaisia menetelmiä?
EnglishScrapie is a particularly insidious disease because the pathogen can remain active in dust for years and is then ingested in food.
Skrapie on aivan erityisen kavala sairaus, koska taudinaiheuttaja voi säilyä pölyssä aktiivisena vuosia ja aiheuttaa jälleen tartunnan ruokinnan kautta.
EnglishAs there is no vaccination, farmers can only protect themselves by not buying animals from countries in which there are cases of scrapie.
Koska rokotuskaan ei ole mahdollinen, voi kasvattaja suojautua vain siten, ettei osta lisää eläimiä maista, joissa on ilmennyt skrapie-tapauksia.
EnglishThis regulation details how to address and combat diseases such as BSE and scrapie, which affect ruminants as a whole.
Tässä asetuksessa käsitellään yksityiskohtaisesti sitä, miten voidaan puuttua BSE:n ja scrapien kaltaisiin, lähinnä märehtijöitä vaivaaviin tauteihin ja torjua niitä.
EnglishWe have been exposed to scrapie for centuries, and there is no reason to assume that it can now be passed on to humans.
Lampaiden scrapie-taudin saamisen mahdollisuus on ollut sinänsä olemassa satojen vuosien ajan, eikä ole mitään syytä olettaa, että tämä sairaus voisi nyt siirtyä ihmisiin.
Muita sanoja