EN

Scottish {substantiivi}

volume_up
The Scottish Labour voter - for so long taken for granted - has spoken.
Skotlantilainen Labour-puolueen äänestäjä - jota on niin kauan laiminlyöty - on puhunut.
I want to get away from the arguments for or against Scottish salmon or any other kind of salmon.
Kinastelu siitä, onko skotlantilainen lohi parempaa tai huonompaa kuin muu lohi, pitäisi mielestäni lopettaa.
There is no such thing as a British citizen if you are not Irish from Northern Ireland, Scottish, Welsh or English.
Britannian kansalaisia ei ole olemassakaan, ellei ole Pohjois-Irlannin irlantilainen, skotlantilainen, walesilainen tai englantilainen.

Esimerkkejä "Scottish"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYou have heard Mr Hudghton also expressing anger from a Scottish perspective.
Olette kuulleet jäsen Hudghtonin ilmaisevan suuttumuksensa Skotlannin näkökulmasta.
EnglishThe Herald has recently been put up for sale by the Scottish Media Group.
Scottish Media Group on taannoin tarjonnut The Herald -sanomalehden myytäväksi.
EnglishFor example, the Norwegian fishing agreement is vital for Scottish fishermen.
Esimerkiksi Norjan kanssa tehty kalastussopimus on elintärkeä Skotlannin kalastajille.
EnglishFor the sake of a few hundred Scottish sheep, there is a huge loophole in legislation.
Muutaman sadan skotlantilaisen lampaan takia lainsäädäntöön jätetään valtava aukko.
EnglishWe have also beaten the English, the French, the Italians and the Scottish.
Olemme voittaneet myös englantilaiset, ranskalaiset, italialaiset ja skotit.
EnglishThe Scottish Government will commit 100 000 Scottish pounds to help this event take place.
Skotlannin hallitus myöntää 100 000 Skotlannin puntaa tapahtuman toteuttamiseen.
EnglishIf you are in any doubt about this, just ask my Scottish and Welsh colleagues.
Kysykää sitä vaikka skotlantilaisilta tai walesilaisilta kollegoiltani.
EnglishI hope that India will reduce its tariffs on this world-class Scottish product.
Toivon, että Intia alentaa tätä maailmanluokan skotlantilaista tuotetta koskevia tullejaan.
EnglishNonetheless, a driving ban imposed by a Scottish court is recognized in England.
Tästä huolimatta skotlantilaisen tuomioistuimen määräämä ajokielto tunnustetaan Englannissa.
EnglishThis EU initiative will complement the Scottish government's work and is therefore welcome.
EU:n aloite täydentää Skotlannin hallituksen työtä ja on siksi tervetullut.
EnglishIf it had not been for that Labour government we would not have a Scottish parliament.
Ilman työväenpuoluetta meillä ei nyt Skotlannissa olisi parlamenttia.
EnglishThe Scottish Labour voter - for so long taken for granted - has spoken.
Skotlantilainen Labour-puolueen äänestäjä - jota on niin kauan laiminlyöty - on puhunut.
EnglishI am sure the President-in-Office will join me in wishing the best to the Scottish team.
Olen varma, että neuvoston puheenjohtaja toivottaa kanssani onnea Skotlannin joukkueelle.
EnglishThe Scottish, my own country' s national dress involves wearing a dagger in your sock.
Oman maani kansallispukuun, skottilaisasuun, kuuluu, että toisessa sukassa pidetään tikaria.
EnglishI deeply regret the losses suffered by the Scottish salmon industry.
Olen syvästi pahoillani Skotlannin lohiteollisuuden kärsimistä tappioista.
EnglishDamage has been done to the Scottish salmon farming industry, there is no doubt about that.
Ei ole epäilystäkään siitä, että Skotlannin lohenviljelyteollisuus on kärsinyt vahinkoa.
EnglishThe contribution of the oil and gas industry to the Scottish economy is important to recognise.
On tärkeää panna merkille öljy- ja kaasuteollisuuden merkitys Skotlannin taloudelle.
EnglishWe are fortunate in having a Scottish coastal forum to perform this role.
Olemme onnekkaita, koska meillä on Skotlannin rannikkofoorumi, joka käsittelee näitä asioita.
EnglishIt is critical for me as a Scottish representative in the House.
Skotlantilaisena parlamentin jäsenenä pidän sitä erityisen tärkeänä kohtana.
EnglishThis follows on from discussions which the Scottish office has had with the industry.
Tämä on seurausta Skotlannista vastaavan ministeriön teollisuuden kanssa käymistä keskusteluista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Scottish":

Scottish
Scottish deerhound
English
Scottish terrier
Muita sanoja