"Scot" - Suomenkielinen käännös

EN

"Scot" suomeksi

volume_up
Scot {subst.}
FI
FI
volume_up
Scots {erisnimi}
EN

Scot {substantiivi}

volume_up
Scot
The father of modern economics, Adam Smith, was a Scot.
Nykyaikaisen taloustieteen isänä pidetty Adam Smith oli skotti.
Sakchai on uusi skotti ja uusi shetlantilainen.
Sakchai Makow is a new Scot and a new Shetlander.
Sakchai Makow on uusi skotti ja uusi shetlantilainen.

Esimerkkejä "Scot"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Commissioners directly involved must not be allowed to get away scot-free.
Suoraan vastuussa olevat komission jäsenet eivät saa päästä kuin koira veräjästä.
EnglishPeople are being attacked while the true perpetrators get off scot-free.
Viattomien ihmisten kimppuun hyökätään samalla kun syylliset pääsevät pälkähästä.
EnglishThe population as a whole will suffer so that the wealthy can get away scot-free.
Koko väestö joutuu maksamaan siitä, että rikkaimmat eivät maksa.
EnglishThat is like a Scot saying we want England to win at football.
Sehän on sama kuin jos skotlantilainen toivoisi Englannin voittavan jalkapallossa.
EnglishHe might well have got away scot-free as he was a poor candidate for political asylum.
Hän saattoi hyvinkin päästä kuin koira veräjästä, sillä hän oli poliittisen turvapaikan hakija.
EnglishThe government of Sudan, however, does not get off scot-free either.
Myöskään Sudanin hallituksen toiminta ei ole ollut moitteetonta.
EnglishNobody can claim any longer that the guilty get off scot-free.
Kukaan ei voi enää väittää, että syylliset pääsevät pälkähästä.
EnglishMr Watson - a good Scot - you will have kept up, I am sure.
Herra Watson, kunnon skottina olette varmasti pysynyt vauhdissa.
EnglishBarbarians who in the dead of night carry out monstrous slaughterings, continue to get off scot-free.
Yön pimeydessä hirviömäisiä teurastuksiaan suorittavat raakalaiset ovat edelleen vapaalla jalalla.
EnglishThe father of modern economics, Adam Smith, was a Scot.
Nykyaikaisen taloustieteen isänä pidetty Adam Smith oli skotti.
EnglishOnly when these people stop getting off scot-free will there be a chance of stability and peace.
Vakaudella ja rauhalla on mahdollisuudet toteutua vasta, kun tällaiset henkilöt eivät enää selviä rangaistuksitta.
EnglishThis will avoid penalising those who comply while offenders get off scot-free.
Näin vältyttäisiin vahingoittamasta niitä, jotka noudattavat määräyksiä samalla kun lainrikkojien ei tarvitse vastata teoistaan.
EnglishClearly the success of the programme is attributable to the fact that it was originated and administered by a Scot.
Ohjelman menestys johtuu selvästi siitä, että sen aloitteentekijä ja johtaja oli skotlantilainen.
EnglishMultinationals cannot get off scot-free.
Monikansalliset yritykset eivät saa päästä kuin koira veräjästä.
EnglishSakchai Makow is a new Scot and a new Shetlander.
Sakchai Makow on uusi skotti ja uusi shetlantilainen.
EnglishThe tax package is thus holding together, and it cannot be said that anyone got away scot-free in this matter.
Veropaketti siis pysyy koossa, eikä voida sanoa, että kukaan pääsi tässä asiassa ikään kuin koira veräjästä.
EnglishIt is quite incredible to think that these people are still getting off scot-free for mass abuses of human rights.
On aivan uskomatonta, että nämä ihmiset edelleen selviävät rangaistuksetta valtavista ihmisoikeusrikkomuksista.
EnglishAny citizens of Luxembourg who are making dishonest use of EU funds have a good chance of getting away scot-free.
Luxemburgin kansalaisilla, jotka käyttävät EU:n varoja epärehellisesti, on hyvät mahdollisuudet päästä pälkähästä.
EnglishHowever, they are overwhelming citizens with brutal austerity programmes and allowing the perpetrators to get off scot-free.
Nämä kuitenkin musertavat kansalaiset julmilla säästökuureilla ja sallivat syyllisten päästä pälkähästä.
EnglishSakchai is a new Scot and a new Shetlander.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Scot":

Scot
Scots