EN

score {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
score (myös: case, matter, situation, status)
I would like to know what the latest is on this score.
Haluaisin tietää, mikä on viimeisin tilanne tämän kysymyksen osalta.
The score so far is 10 countries in favour and two against.
Tilanne on tähän mennessä se, että kymmenen maata kannattaa ja kaksi vastustaa perustuslakia.
Tilanne on siksi tasan Bryssel 1 - Strasbourg 1.
If it is the second case, it is a 2-2 score draw and a 1-1 score draw.
Jos taas kyse on jälkimmäisestä tapauksesta, tulos on tasan 2-2 ja 1-1.
Shall it in some way start saying that the score is 1-0 against asylum being granted?
Tuleeko sen jollakin lailla aluksi sanoa, että on voimassa tulos 1-0 sen puolesta, että turvapaikkaa ei myönnetä?
If it is the first case, then it is a 3-3 score draw.
Jos kyse on ensin mainitusta tapauksesta, tulos on tasan 3-3.
The average score when I'd done it with the computers and the groups was 76 percent.
Keskimääräinen pistemäärä tietokoneiden ja ryhmien kanssa oli 76 prosenttia.
If you don't see subscores and a base score, click Update my score.
Jos et näe osapistemääriä ja peruspistemäärää, valitse Päivitä pistemäärä.
Thus, the highest possible Standard score is 24,113!
Näin ollen normaalipistelaskulla paras mahdollinen pistemäärä on 24,113.
score
2. Musiikki

Esimerkkejä "score"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI give my full backing to any action undertaken by the Commission on this score.
Kannatan sydämestäni kaikkia niitä toimia, joihin komissio ryhtyy tässä asiassa.
EnglishAs hardware speed and performance improve, higher score ranges will be enabled.
Kun laitteistonopeudet ja suorituskyky parantuvat, myös peruspistemäärät kasvavat.
EnglishOn that score, I have developed the Commission proposal in a little more detail.
Olen hionut komission ehdotusta hieman yksityiskohtaisemmaksi tässä asiassa.
EnglishMr Grosch’ report puts my mind at ease on that score, and for that I am grateful.
Groschin mietintö rauhoittaa mieltäni tässä tilanteessa, ja olen siitä kiitollinen.
EnglishIf you don't see subscores and a base score, tap or click Rate this computer.
Jos et näe osapistemääriä ja peruspistemäärää, valitse Luokittele tämä tietokone.
EnglishProducers must be encouraged to use eco designs, I agree on that score too.
Tuottajia on kannustettava ekologiseen suunnitteluun, siitäkin olen samaa mieltä.
EnglishView the Windows Experience Index base score and subscores for your computer.
Tarkista Windowsin järjestelmäluokituksen peruspistemäärä ja osapistemäärät.
EnglishThe order in which you remove tiles from the pile can dramatically affect your score.
Järjestys, jossa poistat laattoja pinosta, voi vaikuttaa pisteisiisi suuresti.
EnglishEnlargement will hopefully bring with it some common sense on this score.
Laajentuminen tuo toivottavasti tullessaan hieman tervettä järkeä tähän asiaan.
EnglishThe average score when I'd done it with the computers and the groups was 76 percent.
Keskimääräinen pistemäärä tietokoneiden ja ryhmien kanssa oli 76 prosenttia.
EnglishI hope the Commission will deliver some sound results on that score this year.
Toivon, että komissio saa tänä vuonna aikaan hyviä tuloksia tässä asiassa.
EnglishThis fact cannot be altered and on this score, nothing should be overlooked.
Tätä seikkaa ei voida muuttaa, ja tässä suhteessa mitään ei saa katsoa läpi sormien.
EnglishWhen it comes to behaviour in class, I am not sure that the Union would score well.
Kun on kyse käytösnumerosta, en ole varma siitä, saisiko unioni kovin hyvää arvosanaa.
EnglishNow they want to score points with the right wing, and so they took this action.
Seuraavaksi ne haluavat kerätä oikeiston ääniä, ja tämän vuoksi näihin toimiin ryhdyttiin.
EnglishThe base score is a good indicator of how your computer will perform generally.
Peruspistemäärästä on helppo päätellä tietokoneen yleinen suorituskyky.
EnglishOn that score the Treaty of Amsterdam represents progress worthy of acclaim.
Amsterdamin sopimus on tältä osin tärkeä edistysaskel, jolle on annettava tunnustusta.
EnglishSustainable development is one of the areas where the EU can score points.
Yksi niistä aloista, joilla EU voi kohentaa mainettaan, on kestävä kehitys.
EnglishYou even have three minutes, time enough to score an equaliser, I think.
Teillä on jopa kolme minuuttia puheaikaa. Se on minusta riittävä aika hyvitykseksi!
EnglishCareful though: your score will suffer more than before if inflation varies too much.
Nyt kuitenkin myös pisteesi vähenevät aiempaa enemmän, jos inflaatio vaihtelee liikaa.
EnglishThe Windows Experience Index base score typically ranges from 1.0 to 7.9.
Windowsin järjestelmäluokituksen peruspistemäärä on yleensä välillä 1,0–7,9.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "score":

score
scoring