"school age" - Suomenkielinen käännös

EN

"school age" suomeksi

EN

school age {adjektiivi}

volume_up
As the report that we have just adopted points out, 113 thousand million children of school age are deprived of basic education.
Kuten juuri hyväksymässämme mietinnössä korostetaan, 113 miljoonalta kouluikäiseltä lapselta on viety oikeudet peruskoulutukseen.

Esimerkkejä "school age"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOf the 38 million disabled in the ÅU, 7.5 million are of school age.
EU:n 38 miljoonasta vammaisesta 7,5 miljoonaa on oppivelvollisuusiässä.
EnglishAs has already been said, we must increase awareness right from school age.
Kuten jo todettiin, tietoisuutta on lisättävä jo kouluiässä.
EnglishA similar role - in relation to young people of school age - is played by the Comenius programme.
Comenius-ohjelmalla on vastaava tehtävä kouluikäisten tapauksessa.
EnglishI would therefore like to see us start a bit earlier, not at school age, but with infants.
Silloin myös toivoisin, että aloittaisimme vähän aikaisemmin, ei vasta kouluiässä vaan jo pikkulasten kanssa.
EnglishThis must start at pre-school and school age and then continue all the way through to vocational training.
Tämän on alettava jo esikoulu- ja kouluiässä ja jatkuttava sitten ammatilliseen koulutukseen asti.
EnglishThe need for care services for school-age children and other dependant persons should also be addressed.
Myös kouluikäisten lasten ja muiden huollettavien henkilöiden hoitopalvelujen tarvetta olisi käsiteltävä.
EnglishMany pupils and children under school age are overweight and obesity has been caused by fast-food nutrition.
Monet oppilaat ja alle kouluikäiset lapset ovat ylipainoisia, ja liikalihavuuden on aiheuttanut pikaruoka.
EnglishThey have children of school age and have come to our country to stay.
Suurin osa näistä maahanmuuttajista on työikäisiä ihmisiä, joilla on kouluikäisiä lapsia ja jotka ovat tulleet maahamme jäädäkseen.
EnglishIn many cases, these children start being trained and schooled for careers in professional sport before they are even of school age.
Näiden alaikäisten harjoittelu ja valmentautuminen huippu-urheilu-uraa varten alkaa usein jo esikouluiässä.
EnglishIf you move to another EU country with school-age children, you’ll want to know how to go about finding schools for them.
Jos muutat toiseen EU-maahan kouluikäisten lasten kanssa, sinun on tärkeää tietää, mistä löydät heille sopivan koulun.
EnglishAs the report that we have just adopted points out, 113 thousand million children of school age are deprived of basic education.
Kuten juuri hyväksymässämme mietinnössä korostetaan, 113 miljoonalta kouluikäiseltä lapselta on viety oikeudet peruskoulutukseen.
EnglishThe situation is quite different for children of pre-school age, of course, and here the Barcelona objectives are quite appropriate.
Esikouluikäisten lasten tilanne on luonnollisesti täysin erilainen, ja heidän osaltaan Barcelonan tavoitteet ovat aivan asianmukaiset.
EnglishThe number of children taking dietary supplements and turning professional before they even reach school age is out of all proportion.
Tämä on tärkeää, koska ravintolisien käyttö ja ammattiurheilu ovat jo nyt lisääntyneet valtavasti jopa esikouluikäisten lasten piirissä.
EnglishIt is made even more complicated by the fact that the age when school children start statutory education also varies from Member State to Member State.
Sen monimutkaisuutta lisää entisestään se, että lakisääteisen opetuksen aloittamisikä vaihtelee myös jäsenvaltioiden välillä.
EnglishThe programme is aimed at around 300 million people between school age and retirement age or, to put it rather crudely, from the cradle to the grave.
Ohjelma kohdistuu noin 300 miljoonaan kansalaiseen, koulusta aina ammatista eroamiseen asti, karkeasti sanottuna kehdosta hautaan.
EnglishIntroducing a proper diet for children of school and pre-school age is part of the health education we need to provide for the younger generation.
Terveellisen ruokavalion tarjoaminen koulu- ja esikouluikäisille on osa terveyskasvatusta, jota meidän on nuorelle sukupolvelle annettava.
EnglishWe must place particularly great emphasis on the programmes and actions that aim to bring school-age children and young people up with a healthy lifestyle.
Erityisen suurta huomiota on kiinnitettävä ohjelmiin ja toimiin, joilla kouluikäisille lapsille ja nuorille pyritään opettamaan terveellisiä elämäntapoja.
EnglishIncreasing the proportion of fruit and vegetables in the diet of school-age children is of huge importance, as their eating habits are formed during that time.
On erittäin tärkeää lisätä hedelmien ja vihannesten osuutta kouluikäisten lasten ruokavaliossa, sillä juuri tässä iässä heidän ruokailutottumuksensa muotoutuvat.
EnglishThe promotion of education throughout life has been organized around this unique programme which operates from pre-school age up to the third level of university education.
Elinikäisen koulutuksen edistäminen on järjestetty tämän ainutlaatuisen ohjelman ympärille, joka ulottuu esikoulusta yliopistollisiin jatko-opintoihin.
EnglishThe inadequate care that the state provides for children of pre-school age is one of the reasons why women are less likely to secure roles at decision-making levels.
Valtion alle kouluikäisille lapsille tarjoamat riittämättömät hoitopalvelut ovat yksi syy siihen, että naiset pääsevät epätodennäköisemmin mukaan päätöksentekoon.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "school age" suomeksi

school substantiivi
age substantiivi
old age substantiivi
to age verbi
Finnish
middle age substantiivi
Finnish
school of thought substantiivi
Finnish
average age substantiivi
Finnish
ice age substantiivi
Finnish
mental age substantiivi