"Schengen Agreement" - Suomenkielinen käännös

EN

"Schengen Agreement" suomeksi

EN

Schengen Agreement {erisnimi}

volume_up
1. Oikeustiede
Schengen Agreement
That was a logical objection, although the Schengen Agreement did represent a step forward.
Tämä oli looginen vastaväite, vaikka Schengenin sopimus olikin askel eteenpäin.
As well as the common market, we have the great Schengen agreement.
Meillä on yhteismarkkinoiden lisäksi hieno Schengenin sopimus.
The Schengen Agreement and the euro have already established the principle of differing speeds.
Schengenin sopimus ja euro ovat jo vakiinnuttaneet eri vauhtia etenemisen periaatteen.

Esimerkkejä "Schengen Agreement"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English(PL) Mr President, Europeans are reaping the benefits of the Schengen Agreement.
(PL) Arvoisa puhemies, eurooppalaiset korjaavat hyödyn Schengenin sopimuksesta.
EnglishThe European area of security and the Schengen Agreement provide protection for us.
Turvanamme on turvallisuuteen perustuva eurooppalainen alue ja Schengen-sopimus.
EnglishIt is also obvious that my party and I would like to revoke the Schengen Agreement.
On myös selvää, että puolueeni ja minä haluamme purkaa Schengenin sopimuksen.
EnglishLast to go, and at the hands of the Schengen Agreement, were controls on persons.
Viimeiseksi Schengenin sopimuksella poistettiin henkilöiden tarkastukset.
EnglishAccording to the Schengen Agreement, only Member States of the EU can become members.
Schengenin sopimuksen mukaan ainoastaan EU: n jäsenmaat voivat olla jäseniä.
EnglishThey have not yet reached the standard required by the Schengen Agreement.
Ne eivät ole kuitenkaan vielä saavuttaneet Schengenin sopimuksen edellyttämää tasoa.
EnglishThe Schengen area and cooperation are founded on the Schengen Agreement of 1985.
Schengen‑alue ja Schengen‑yhteistyö perustuvat vuonna 1985 tehtyyn Schengenin sopimukseen.
EnglishThat was a logical objection, although the Schengen Agreement did represent a step forward.
Tämä oli looginen vastaväite, vaikka Schengenin sopimus olikin askel eteenpäin.
EnglishSecondly, it has been said that the Schengen Agreement must be repealed.
Toiseksi on sanottu, että Schengenin sopimuksen voimassaolo täytyy lopettaa.
EnglishWe have discussed - and are still discussing - the Schengen Agreement.
Olemme keskustelleet - ja keskustelemme edelleen - Schengenin sopimuksesta.
EnglishThe Scandinavian countries are currently in negotiations on joining the Schengen Agreement.
Pohjoismaathan käsittelevät juuri nyt jäsenyyttä Schengenin sopimuksessa.
EnglishThe amendment of Article 18 of the Schengen Agreement is the key element of the French initiative.
Ranskan aloitteen päätavoitteena on Schengenin sopimuksen 18 artiklan muuttaminen.
EnglishThe Schengen Agreement and the euro have already established the principle of differing speeds.
Schengenin sopimus ja euro ovat jo vakiinnuttaneet eri vauhtia etenemisen periaatteen.
EnglishWhat are we considering doing about this when the Schengen Agreement becomes part of EC law?
Mitä tälle tehdään sinä päivänä, kun Schengenin sopimuksesta tulee osa yhteisön oikeutta?
EnglishIt is clear that under the Schengen Agreement, these difficulties are growing out of all proportion.
On selvää, että Schengenin sopimuksen vuoksi nämä ongelmat kasvavat suhteettomiksi.
EnglishOn the implementation of the Schengen Agreement there is merely a protocol.
Schengenin sopimuksen toteuttamisesta on vain yksi pöytäkirja.
EnglishThe report wants the Schengen Agreement to be integrated into general Community law.
Mietinnössä ilmaistaan toive, joka koskee Schengen-sopimuksen integroimista yleiseen yhteisöoikeuteen.
EnglishAlready some, but not all, Member States are involved in the eurozone and the Schengen Agreement.
Jotkin jäsenvaltiot, mutta eivät kaikki, kuuluvat jo euroalueeseen ja Schengenin sopimukseen.
EnglishAs well as the common market, we have the great Schengen agreement.
Meillä on yhteismarkkinoiden lisäksi hieno Schengenin sopimus.
EnglishThink of the euro, the Schengen Agreement, the Charter of Fundamental Rights and many other areas.
Ajatelkaa euroa, Schengenin sopimusta, Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja monia muita aloja.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "Schengen Agreement" suomeksi

agreement substantiivi
tenancy agreement substantiivi
rental agreement substantiivi
prenuptial agreement substantiivi
Finnish
bilateral agreement substantiivi
collective agreement substantiivi
credit agreement substantiivi
framework agreement substantiivi
pledge agreement substantiivi
underwriting agreement substantiivi
preliminary agreement substantiivi
Finnish
bridge loan agreement substantiivi
repo agreement substantiivi