"sceptical" - Suomenkielinen käännös

EN

"sceptical" suomeksi

EN

sceptical {adjektiivi}

volume_up
sceptical (myös: incredulous, skeptical)
I am, however, quite sceptical about the subject of desertification.
Olen kuitenkin melko skeptinen aavikoitumisaiheen suhteen.
I admit that I was sceptical when this debate started.
Myönnän olleeni skeptinen keskustelumme alkaessa.
Olen hyvin skeptinen tämän suhteen.

Esimerkkejä "sceptical"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe know that European consumers are very sceptical about genetic modifications.
Tiedämme, että eurooppalaiset kuluttajat suhtautuvat epäluuloisesti geenimuunteluun.
EnglishI want to raise three points which, I fully admit, have left me rather sceptical.
Haluan ottaa esiin kolme kohtaa, joihin – myönnän sen täysin – suhtaudun skeptisesti.
EnglishHowever, forgive me if I am a little sceptical of the reply you have just given me.
Suhtaudun kuitenkin, anteeksi vain, hiukan epäilevästi juuri antamaanne vastaukseen.
EnglishI would like to say, Mr Vice-President, that I am rather sceptical about this.
Haluaisin sanoa, hyvä varapuheenjohtaja, että olen varsin epäileväinen tämän suhteen.
EnglishI am sceptical about using force, as it might hurt us more than it hurts them.
Epäilen tehoa, koska ne saattaisivat iskeä meihin enemmän kuin kohdemaihin.
EnglishI am a little sceptical about what the proposed solution is supposed to achieve.
Suhtaudun hieman epäilevästi siihen, mitä ehdotetulla ratkaisulla on tarkoitus saada aikaan.
EnglishThere are, however, details of the report about which we are sceptical.
Suhtaudumme kuitenkin epäilevästi muutamiin yksittäisiin mietinnön kohtiin.
EnglishYou are indeed somewhat sceptical of this, as are all your colleagues.
Te, samoin kuin kolleganne, vaikutatte olevan epäileväisempiä asian suhteen.
EnglishIt is considered acceptable to be seen to be sceptical, at least in the eyes of this 30%.
Skeptisyyttä pidetään hyväksyttävänä, ainakin näiden 30 prosentin silmissä.
EnglishHowever, when I consider the Commission plans I am very sceptical.
Tosin kun tarkastelen komission suunnitelmia, olen kuitenkin erittäin epäilevä.
EnglishWhilst I hope that I will be pleasantly surprised, please allow me to remain sceptical.
Vaikka toivonkin yllättyväni mieluisasti, sallinette minun suhtautua asiaan epäilevästi.
EnglishWe know that the democrats are fairly sceptical about developing the Air Missile System.
Tiedämme, että demokraatit ovat melko epäileviä ohjusjärjestelmän kehittämisen suhteen.
EnglishI fear that the Commission may be frankly sceptical about Special and Differentiated Treatment.
Pelkäänpä että komissio suhtautuu suorastaan epäilevästi eriytettyyn kohteluun.
EnglishHowever, the people of these countries remain very sceptical about the European Union.
Näiden maiden ihmiset ovat kuitenkin edelleen erittäin skeptisiä Euroopan unionin suhteen.
EnglishThis is why I am essentially sceptical about economic support and subsidies.
Siksi olen perusluonteisesti epäileväinen kaikkia taloudellisia tukia ja avustuksia kohtaan.
EnglishI am also a little sceptical about what Mr Souchet said regarding the national level.
Suhtaudun myös hieman epäillen siihen, mitä kollegamme Souchet sanoi kansallisesta tasosta.
EnglishSome local authorities are sceptical of the need for new EU legislation.
Jotkut paikallisviranomaiset suhtautuvat epäilevästi uuden EU:n lainsäädännön tarpeeseen.
EnglishI must confess that I was myself initially rather sceptical of this idea.
Minun on tunnustettava, että suhtauduin itse aluksi varsin epäluuloisesti tähän ajatukseen.
EnglishAs you will understand, however, I am very sceptical, given our debate tonight.
Ymmärtänette, että olen tämäniltaisen keskustelumme perusteella hyvin epäileväinen asian suhteen.
EnglishAs far as the results of the Feira summit are concerned, however, we are rather more sceptical.
Me suhtaudumme kuitenkin Feiran huippukokouksen tuloksiin huomattavasti epäilevämmin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sceptical":

sceptical