EN

scenes {monikko}

volume_up
scenes (myös: fits, sequences)
Let us bear in mind the scenes being acted out right now in our rural areas.
Pidetään mielessä kohtaukset, joita juuri nyt nähdään maaseutualueillamme.
We all saw on our TV screens the scenes before the massacre, before the flight to Tulsa.
Näimme kaikki televisioruuduistamme kohtaukset ennen joukkomurhaa, ennen lentoa Tulsaan.
For example, scenes in your movie with a lot of motion will have a higher bit rate than scenes in your movie that do not contain as much motion.
Esimerkiksi elokuvan kohtaukset, joissa on paljon liikettä, siirretään suuremmalla nopeudella kuin vähemmän liikettä sisältävät kohtaukset.
scenes (myös: sites)

Esimerkkejä "scenes"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBring these warmhearted scenes to your Windows desktop with this free theme.
Tämä maksuton teema tuo nämä sydäntä lämmittävät kuvat Windows-työpöydällesi.
EnglishIn fact they do not even want to know about what is going on behind the scenes.
Itse asiassa he eivät edes halua tietää, mitä näyttämön takana tapahtuu.
EnglishPolitical developments behind the scenes, however, have not permitted this.
Kulissien takana tapahtuva poliittinen kehitys ei ole kuitenkaan mahdollistanut tätä.
EnglishLet us bear in mind the scenes being acted out right now in our rural areas.
Pidetään mielessä kohtaukset, joita juuri nyt nähdään maaseutualueillamme.
EnglishUpdates are downloaded behind the scenes when you're connected to the Internet.
Päivitykset asentuvat muiden toimintojen taustalla, kun Internetiin on muodostettu yhteys.
EnglishThese are the kind of, you know, scenes that you remember and expect from "Jaws."
Nämä ovat sellaisia kohtauksia joita Tappajahaista muistaa ja odottaa.
EnglishThese negotiations, discussions and preparations need to take place behind the scenes.
Näitä neuvotteluja ja keskusteluja on käytävä ja valmisteluja tehtävä kulissien takana.
EnglishThank you for drawing my attention to what is happening behind the scenes.
Kiitos siitä, että kiinnititte huomioni siihen, mitä taustalla tapahtuu.
EnglishIs the Commission involved behind the scenes, or has it been party to negotiations?
Osallistuuko komissio tähän kulissien takana tai onko komissio osallistunut neuvotteluihin?
EnglishI can tell you it took a lot of work behind the scenes to get this compromise.
Voin sanoa teille, että tähän kompromissiin pääsy edellytti paljon kulissien takaista työtä.
EnglishGo behind the scenes for more on themes and wallpapers with the Windows Experience Blog.
Saat taustatietoja teemoista ja taustakuvista lukemalla Windows Experience Blog -blogia.
EnglishIt felt like we were watching the same scenes of protest and violence seen in the 1990s.
Mielenosoitukset ja väkivaltaisuudet muistuttivat 1990-luvulla koettuja.
EnglishWe all saw on our TV screens the scenes before the massacre, before the flight to Tulsa.
Näimme kaikki televisioruuduistamme kohtaukset ennen joukkomurhaa, ennen lentoa Tulsaan.
EnglishHowever, updates are automatically downloaded behind the scenes when you're online.
Päivitykset ladataan kuitenkin taustalla, kun olet online-tilassa.
EnglishSerene scenes of snowy landscapes grace this seasonal free Windows theme.
Nauti lumisista maisemakuvista tällä maksuttomalla Windows-teemalla.
EnglishHowever, we must concede that attempts are being made to weaken that resolution behind the scenes.
On kuitenkin myönnettävä, että päätöslauselmaa yritetään heikentää kulisseissa.
EnglishSo if you have a problem about what is going on behind the scenes, talk to me.
Jos teitä siis epäilyttää, mitä kulissien takana oikein tapahtuu, tulkaa puhumaan asiasta minulle.
EnglishIt is impossible to stop a revolution with clever word games and little schemes behind the scenes.
Vallankumousta ei voida pysäyttää ovelilla sanapeleillä ja peräkamaripolitiikalla.
EnglishWe have all seen pictures of the scenes precipitated by the recent food shortages.
Olemme kaikki nähneet kuvia viimeaikaisesta nälkäkriisistä.
EnglishIf your videotape contains several different scenes, each scene can be imported as a different file.
Jos videonauha sisältää useita otoksia, kukin otos voidaan tuoda omana tiedostonaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "scene":

scene