EN

scene {substantiivi}

volume_up
scene (myös: stage, theater)
As the honourable Member rightly mentioned, there has been quite some change to the whole energy market scene.
Kuten arvoisa parlamentin jäsen aivan oikein mainitsi, energiamarkkinoiden koko näyttämö on muuttunut melkoisesti.
Mr President, the signature of the budget was a scene of satisfaction, adulation, peace and joy.
Arvoisa puhemies, talousarvion allekirjoitustilanne oli tyytyväisyyden, suitsutuksen sekä rikkumattoman sopusoinnun näyttämö.
I asked this question precisely because Colombia is in the process of becoming the scene for our second largest refugee disaster.
Esitin tämän kysymyksen juuri sen vuoksi, että Kolumbiasta on tulossa toiseksi suurimman pakolaiskatastrofimme näyttämö.
I must say that the situation regarding Macedonia is reminiscent of a scene from an ancient Greek tragedy.
Täytyy sanoa, että Makedonian tilanne on kuin kohtaus antiikin Kreikan tragediasta.
And it's a scene in which Tom's character wakes up.
Se on kohtaus joss Tomin hahmo herää.
As for the calls for economic government, they bring to mind a scene from the film Shoulder Arms.
Taloudellista hallintoa koskevasta vaatimuksesta mieleen tulee kohtaus elokuvasta, jossa Chaplin on sotilaana.
From the beginning of its existence, that is to say from 1960 onwards, Congo has been the scene of horrific pogroms, killings and civil wars.
Perustamisestaan lähtien - siis vuodesta 1960 alkaen - Kongo on ollut kauhistuttavien joukkovainojen, murhien ja sisällissotien tapahtumapaikka.

Esimerkkejä "scene"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is a scene of house-to-house fighting in Mostar, neighbor against neighbor.
Tässä näkymä talo talolta -taistelusta Mostarissa, naapuri naapuria vastaan.
EnglishI shall leave it there, as I have covered the agricultural scene totally.
Lopetan tähän, koska olen jo esittänyt kaikki maatalouteen liittyvät näkökohdat.
EnglishIn my country, antidrugs discos, as they are called, are now part of the scene.
Minun kotimaassani niin sanotut "huumeettomat diskot" ovat esimerkillisiä.
EnglishAt the same time, powerful new economic players have appeared on the world scene.
Samaan aikaan maailmannäyttämölle on ilmaantunut vahvoja uusia taloudellisia toimijoita.
EnglishThe Committee of the Regions is also a relative newcomer to the European scene.
Alueiden komitea on myös suhteellisen uusi tulokas Euroopan näyttämöllä.
EnglishIt is also the scene of one of the longest-running conflicts in South Asia.
Siellä on koettu myös yksi Etelä-Aasian pisimpään kestäneistä konflikteista.
EnglishEurope must make its voice heard loud and clear on the international scene.
Euroopan on ilmaistava kantansa selvästi ja kuuluvasti kansainvälisillä foorumeilla.
EnglishIt is relevant also to point out that we are not just a passive spectator of the scene.
On myös asiallista huomauttaa, että emme vain seuraa tilannetta passiivisesti.
EnglishKenya was not always the scene of disorder and brutality.
Arvoisa puhemies, Kenia ei ole aina ollut levottomuuksien ja julmuuksien maa.
EnglishWas it really better 10 years ago, when the Balkans were the scene of bloody massacres?
Oliko se tosiaankin 10 vuotta sitten, kun Balkanilla tapahtui verisiä joukkomurhia?
EnglishSome major issues have appeared on the scene since the conference was launched.
HVK:n alkuajoista lähtien on ympärillämme käyty laajoja keskusteluja.
EnglishBe sure you choose a set of photos taken from the same scene and vantage point.
Muista valita joukko valokuvia, jotka on otettu samassa paikassa ja samasta katselukulmasta.
EnglishThe political scene in Iran - as you well know - is of great interest these days.
Iranin poliittinen tilanne - kuten hyvin tiedätte - on näinä päivinä hyvin mielenkiintoinen.
EnglishFourthly, the Union must defend our interests more forcefully on the international scene.
Neljänneksi unionin on puolustettava etujamme voimakkaammin kansainvälisillä kentillä.
EnglishAll these facets of the energy scene in the Ukraine need to be kept in mind.
Nämä kaikki Ukrainan energiaongelman puolet olisi pidettävä mielessä.
English- secondly, China is becoming stronger and stronger on the world political scene;
- toiseksi Kiinan asema maailmanpolitiikassa vahvistuu koko ajan;
EnglishThat obviously applies even more to the other major players on the international scene.
Tämä koskee tietysti vielä enemmän eräitä merkittäviä kansainvälisen näyttämön tekijöitä.
EnglishI believe that the European Union will play a stronger role on the international scene.
Uskon, että unionin asema kansainvälisellä tasolla vahvistuu jatkossa.
EnglishIt sets the scene for the European Union's relations with Turkey.
Siinä tehdään selväksi, millä tavalla Euroopan unioni haluaa toimia Turkin kanssa.
EnglishWe must ask ourselves what role we want to play on the world scene.
Meidän on pohdittava, miten haluamme toimia maailmanpolitiikan näyttämöllä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "scene":

scene