EN

scenario {substantiivi}

volume_up
scenario
This is an impossible scenario, and I would ask the Commissioner to address it.
Tämä on mahdoton skenaario, ja pyydän komissiota puuttumaan asiaan.
There is a third scenario, one I would call an interim scenario.
On kolmaskin skenaario, jota kutsun väliskenaarioksi.
We must also consider the scenario regarding the consequences of increasing CO2.
Meidän on myös otettava huomioon CO2:n lisääntymisen seurauksia koskeva skenaario.
In the rest of Yugoslavia, an Iraq-style scenario is in progress.
Muissa Jugoslavian osissa toteutuu irakilaistyylinen käsikirjoitus.
Käsikirjoitus näyttää samanlaiselta Euroopassa.
The reduction in resources that would occur in such a scenario would have repercussions on all activities.
Jos tämä käsikirjoitus toteutuisi, varojen väheneminen heijastuisi kaikkeen toimintaan.

Esimerkkejä "scenario"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe must also consider the scenario regarding the consequences of increasing CO2.
Meidän on myös otettava huomioon CO2:n lisääntymisen seurauksia koskeva skenaario.
EnglishAnd to this scenario must be added the ups and downs suffered by this directive.
Näihin näkymiin on nyt vielä lisättävä käsittelemämme direktiivin muodonmuutokset.
EnglishIf we only investigate individual risks, we will never have a realistic scenario.
Jos tutkimme vain yksittäisiä riskejä, emme ikinä saa totuudenmukaista kuvaa.
EnglishIn the case of Gozo, Malta's sister island, we have a scenario of double insularity.
Maltan sisarsaaren Gozon tilanteessa on kyse kaksinkertaisesta eristyneisyydestä.
EnglishBoth the Upgrade and Custom installation options are available in this scenario.
Sekä Päivitys- että Mukautettu-asennusvaihtoehtoja voidaan käyttää tähän.
EnglishMr President, I do not want to depict a doom scenario, as has been done here.
(EN) Arvoisa puhemies, en halua kuvailla tuomiopäivän näkymiä, kuten täällä on tehty.
EnglishWe must be able to respond rapidly if we are to avoid a worst-case scenario.
Meidän on pystyttävä reagoimaan nopeasti, jos haluamme välttää pahimman vaihtoehdon.
EnglishI feel that given this scenario, we democrats must present a united front.
Minusta tässä tilanteessa kaikkien meidän demokratiaa kannattavien on yhdistyttävä.
EnglishTherefore, let us carry out the job, while working for a better scenario.
Jatkakaamme siis työtä ja työskennelkäämme paremman tulevaisuudennäkymän puolesta.
EnglishI believe that we need a nuclear exit scenario covering the whole of Europe.
Katson, että ydinvoimasta irtautumiselle tarvitaan koko Euroopan kattava suunnitelma.
EnglishHow do you assess the scenario if the legal inventory is completed in optimum time?
Miten te arvioitte tätä skenaariota, jos oikeudellinen perusta kehittyy optimaalisesti?
EnglishThere is no scenario that would enable international forces to be promptly withdrawn.
Minkään näkemyksen mukaan kansainvälisten voimien ei pitäisi vetäytyä nyt.
EnglishNo enlargement scenario is to be allowed which would lead to new dividing lines in Europe.
Yksikään laajentumissuunnitelma ei saa johtaa Euroopan uuteen kahtiajakautumiseen.
EnglishThe best case scenario is that there will be no change in the consumption of cigarettes.
Parhaassa tapauksessa savukkeiden kulutuksessa ei tapahdu mitään muutoksia.
EnglishWhilst that may be true, this disastrous scenario is already happening.
Tämä lienee totta, mutta tämä katastrofaalinen olettamus on jo toteutumassa.
EnglishThis is a scenario whereby the European Union has a membership of over 25 Member States.
Tämä liittyy skenaarioon, jossa Euroopan unionissa on yli 25 jäsenvaltiota.
EnglishWe have this vicious circle scenario. The regulations in question need political support.
Tässä onkin todellinen noidankehä: kyseiset asetukset tarvitsevat poliittista tukea.
EnglishToday, we must make every effort to avoid a repetition of that scenario.
Nyt meidän on tehtävä kaikkemme välttääksemme samanlaisen mahdollisuuden toistuminen.
EnglishWe do not want a repetition of the American meltdown scenario in Europe.
Emme halua Yhdysvalloissa romahdukseen johtaneen tapahtumaketjun toistuvan Euroopassa.
EnglishToday we find ourselves in precisely that scenario with the European political parties.
Olemme nykyisin juuri tässä tilanteessa eurooppalaisten poliittisten puolueiden kanssa.