EN

scare {substantiivi}

volume_up
scare (myös: affright, fright)

Esimerkkejä "scare"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe are now seeing a scare campaign of the same kind as that we heard a year ago.
Nyt on meneillään samanlainen pelottelukampanja, jonka koimme vuosi sitten.
EnglishViolence and intimidation did not seem to scare them off from the polling stations.
Väkivalta ja pelottelu eivät näyttäneet estävän heitä saapumasta äänestyspaikoille.
EnglishIs there by any chance some new scare about new germs spreading here?
Onko nyt mahdollisesti kyse pelosta uusien basillien leviämisestä tiloissamme?
EnglishIn addition, the exchange rate risk is likely to scare off most investors.
Lisäksi valuuttakurssiriski säikyttää pois suurimman osan sijoittajista.
EnglishWhat we do not need is irresponsible misinformation and scare tactics.
Sen sijaan emme tarvitse vastuutonta väärän tiedon levittämistä ja pelottelutaktiikkaa.
EnglishI can give him an answer: we want to stop these scare tactics!
Minäpä vastaan hänelle: haluamme lopettaa tällaisen pelkurimaisen politiikan!
EnglishMadam President, many will be aware of the recent dioxin scare in the Republic of Ireland.
(EN) Arvoisa puhemies, monet ovat tietoisia Irlannissa äskettäin esiintyneestä dioksiiniuhasta.
EnglishMrs Doyle referred to the scare in my home county in my constituency in Northern Ireland.
Jäsen Doyle mainitsi pelon omassa kreivikunnassani, Pohjois-Irlannissa sijaitsevassa vaalipiirissäni.
EnglishThe GMO scare so prevalent around Europe has consequences that are completely absurd.
Koko Euroopassa hyvin yleisellä muuntogeenisten elintarvikkeiden pelolla on täysin järjettömiä seurauksia.
EnglishHe and his party conducted a scare campaign about social tourism.
Jäsen Andersson ja hänen puolueensa toteuttivat sosiaalista turismia koskevan pelottelukampanjan.
EnglishWe have had the dioxin scare, BSE and many other problems.
Meillä on ollut dioksiiniskandaali, BSE-tauti ja monia muita ongelmia.
EnglishThat comment removes some of the scare stories about the regulation.
Tämä kommentti hälventää asetuksen esiin nostamia pelkoja.
EnglishWe are all well aware of the scare stories and food mountain stories.
Olemme hyvin perillä kauhutarinoista ja ruokavuorista.
EnglishMr President, I am somewhat bemused by the European Union’s approach to the bird flu scare.
Arvoisa puhemies, olen hiukan ymmälläni Euroopan unionin suhtautumisesta lintuinfluenssasta syntyneeseen hysteriaan.
EnglishSo, in other words, no policy certainty, and that will scare foreign direct investment like nothing else.
Toisin sanoen, ei siis poliittista varmuutta, ja juuri se pelästyttäisi ulkomaiset suorat investoinnit.
EnglishThey are also stirring up scare stories about the Constitution.
He myös kehittelevät kauhukuvia perustuslaista.
EnglishThere have been far too many scare stories and accidents across the EU involving blood and blood components.
EU:ssa on ollut aivan liian monta vereen ja veren komponentteihin liittyvää kauhutarinaa ja onnettomuutta.
EnglishAll the special German arrangements designed to scare off and harass asylum-seekers are to be preserved.
Kaikki erityisesti saksalaiset järjestelyt turvapaikanhakijoiden pelottelemiseksi ja kiusaamiseksi on määrä säilyttää.
EnglishYour report has made a good start by rejecting some of the misconceptions and scare stories about the Constitution.
Mietintönne on hyvä alku, koska siinä torjutaan joitakin väärinkäsityksiä ja kauhutarinoita perustuslaista.
English- (LT) Can a mouse really scare an elephant?
- (LT) Voiko hiiri oikeasti säikyttää elefantin?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "scare":

scare
scared
English