"scarcely" - Suomenkielinen käännös

EN

"scarcely" suomeksi

FI
EN

scarcely {adverbi}

volume_up
scarcely (myös: barely, hardly, just)
. – It is scarcely to be expected that I should be happy with the outcome of the vote.
. – Minun tuskin kuvitellaan olevan tyytyväinen äänestyksen tulokseen.
But surely this theory can scarcely apply to the present situation in Europe.
Tätä teoriaa voi tuskin kuitenkaan soveltaa Euroopan nykyiseen tilanteeseen.
This is a harsh blow to European integration - one that it scarcely needed.
Tämä on kova isku Euroopan yhdentymiselle - isku, jota tuskin tarvitsemme.
scarcely (myös: barely, hardly)
The Treaty of Nice is scarcely comprehensible, let alone explainable.
Nizzan sopimus on hädin tuskin ymmärrettävissä, saati sitten selitettävissä.
This time, medicine is scarcely being mentioned as the elections take place.
Tämänkertaisissa vaaleissa lääketiedettä hädin tuskin mainitaan.
This means that a reliable risk analysis is scarcely possible.
Täten myös luotettavan riskianalyysin laatiminen on hädin tuskin mahdollista.

Esimerkkejä "scarcely"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt will scarcely help us to prevent future crimes of rulers against their people.
Se tuskin auttaa meitä estämään hallitsijoiden tulevia rikoksia kansaansa kohtaan.
EnglishIt is scarcely credible that all these things should have become so complicated.
On vaikea uskoa, että kaikista näistä asioista on tullut niin monimutkaisia.
EnglishScarcely had the ink dried on that resolution when the Eurostat affair erupted.
Kyseinen päätöslauselma oli vielä aivan tuore, kun Eurostat-tapaus tuli ilmi.
EnglishScarcely any academic research has been done into this aspect of Community law.
Yhteisön oikeutta ei ylipäänsä ole juuri tutkittu tieteellisesti tästä näkökulmasta.
EnglishThe situation, a quarter of a century on, is scarcely any better than back in 1983.
Neljännesvuosisata myöhemmin tilanne ei ole juurikaan sen parempi kuin vuonna 1983.
EnglishWhether what was said was 'useful' or 'useless' idiot is scarcely relevant.
Sillä, sanoiko hän "hyödyllinen" vai "hyödytön" idiootti, on tuskin merkitystä.
EnglishThis choice was, at the time, scarcely contentious even among advocates of capitalism.
Tuskin edes kapitalismin puolestapuhujat kyseenalaistivat tuolloin tätä valintaa.
EnglishBut surely this theory can scarcely apply to the present situation in Europe.
Tätä teoriaa voi tuskin kuitenkaan soveltaa Euroopan nykyiseen tilanteeseen.
EnglishThe expected lifetime of the mine is only 20 years, and it will create scarcely any jobs.
Kaivoksen oletettu elinikä on vain 20 vuotta, ja se luo vain harvoja työpaikkoja.
EnglishThis is a harsh blow to European integration - one that it scarcely needed.
Tämä on kova isku Euroopan yhdentymiselle - isku, jota tuskin tarvitsemme.
EnglishIndependent human rights organisations can scarcely operate in the country.
Riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen on lähes mahdotonta toimia siellä.
EnglishScarcely a week passes without media reports of further suicide attacks.
Kuluu tuskin viikkoakaan ilman tiedotusvälineiden uutisia uusista itsemurhaiskuista.
English1) Denmark is named several times, whereas other countries scarcely appear.
1) Tanska mainitaan monta kertaa, kun taas muita maita esiintyy huonosti.
EnglishThere are scarcely any problems with the other main areas which have been screened to date.
Muut asiat, jotka on tutkittu tähän mennessä, eivät juurikaan aiheuta ongelmia.
EnglishScarcely any opportunities remain for us to really monitor what is happening.
Meillä ei juurikaan ole mahdollisuuksia valvoa, mitä todella tapahtuu.
EnglishThe euro has scarcely begun to recover before someone is downgraded.
Kun euro on hädin tuskin alkanut elpyä, jonkin jäsenvaltion luokitusta pudotetaan.
EnglishThe Treaty of Nice is scarcely comprehensible, let alone explainable.
Nizzan sopimus on hädin tuskin ymmärrettävissä, saati sitten selitettävissä.
EnglishHe had scarcely received a just trial and had been sentenced on flimsy grounds.
Hänen oikeudenkäyntinsä tuskin oli oikeudenmukainen, ja hänet tuomittiin epävarmoin perustein.
EnglishThat alone can scarcely fail to make it clear the need for cooperation in this area.
Jo pelkästään tämän perusteella on ilman muuta selvää, että alueella tarvitaan yhteistyötä.
EnglishScarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
Hädin tuskin yksi rivi solidaarisuudesta esitettiin Japanin ainoan ydinkatastrofin jälkeen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "scarcely":

scarcely
scarce