"scarce" - Suomenkielinen käännös

EN

"scarce" suomeksi

FI
EN

scarce {adjektiivi}

volume_up
However, the spectrum is a scarce resource and, above all, it is a public good.
Taajuudet ovat kuitenkin niukka luonnonvara ja ennen kaikkea julkinen hyödyke.
The Luxembourg proposal was already scarce and at the limits of acceptability.
Jo Luxemburgin ehdotus oli niukka ja hyväksyttävän rajoilla.
We were told - and it is true - that radio spectrum is a scarce resource.
Meille kerrottiin - ja se on totta - että radiotaajuudet ovat niukka luonnonvara.

Esimerkkejä "scarce"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHowever, the spectrum is a scarce resource and, above all, it is a public good.
Taajuudet ovat kuitenkin niukka luonnonvara ja ennen kaikkea julkinen hyödyke.
EnglishWe were told - and it is true - that radio spectrum is a scarce resource.
Meille kerrottiin - ja se on totta - että radiotaajuudet ovat niukka luonnonvara.
EnglishThose toxins find their way into the scarce water sources or pollutes arid land.
Nämä myrkyt joutuvat niukkaan veteen tai saastuttavat kuivattuja maita.
EnglishWe are entering an era in which the resources of the planet are scarce.
Olemme siirtymässä sellaiselle aikakaudelle, jossa planeetan resurssit ovat niukat.
EnglishThe use of energy and scarce raw materials should be drastically reduced
Niukkojen raaka-aineiden ja energian käyttöä täytyy vähentää merkittävästi.
EnglishThe opinion is that spectrum is a scarce resource that does not recognise borders.
Taajuuksia pidetään niukkana luonnonvarana, joka ei tunnusta rajoja.
EnglishFor example, it should be clarified that the 'scarce' resources are defined by the EU.
Esimerkiksi pitäisi selventää, että EU määrittelee "niukat" määrärahat.
EnglishThat would only have diverted attention and scarce resources away from the relief effort.
Se olisi vain suunnannut huomion ja niukat voimavarat toisaalle avunantopyrkimyksistä.
EnglishThe radio spectrum is a scarce natural resource which has now started to come up for auction.
Radiotaajuudet ovat rajallinen luonnonvara, joita on alettu nyt huutokaupata.
EnglishThat in turn will mean a huge additional utilisation of already scarce water resources.
Se puolestaan merkitsee jo valmiiksi niukkojen vesivarojen käytön valtavaa lisääntymistä.
EnglishThis should not become common practice in future in view of the scarce resources available.
Tällaisen ei pitäisi varojen vähäisyyden vuoksi muuttua jatkossa säännöksi.
EnglishChina is rapidly accumulating foreign currency reserves and control over scarce global resources.
Kiina kerää nopeasti valuuttavarantoja ja sääntelee niukkoja kokonaisresursseja.
EnglishResources are scarce and the last thing we need is two different sets of capability goals.
Resurssit ovat vähäisiä, emmekä todellakaan tarvitse kahta erilaista puolustusvalmiutta.
EnglishWe know that scarce resources in the budget will be with us for the foreseeable future.
Tiedämme, että joudumme tulemaan toimeen niukoin määrärahoin vielä pitkälle tulevaisuuteen.
EnglishThe scarce development resources must be used in the most effective and efficient manner.
Vähäisiä kehitysyhteistyövaroja on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.
EnglishDemocratic institutions are weak and press freedom is scarce.
Maan demokraattiset instituutiot ovat heikkoja ja lehdistönvapaus on harvinaista.
EnglishUnemployment has risen and the jobs that have been created are scarce.
Työttömyys on kasvussa ja uusia työpaikkoja on perustettu vain vähän.
EnglishSince resources are scarce, I ask the Commission to make sure that no money is wasted.
Koska määrärahat ovat niukat, pyydän komissiota varmistamaan, että varat käytetään tehokkaasti.
EnglishJobs are scarce, tensions are high, people are hurting, angry and disillusioned.
Työpaikat ovat vähissä, jännitteet ovat suuria, ihmiset ovat loukkaantuneita, vihaisia ja pettyneitä.
EnglishWater is a scarce resource and its 2.2 million people are poor and live in rural areas.
Vesivarat ovat niukkoja ja Mauritanian 2,2 miljoonaa ihmistä ovat köyhiä ja elävät maaseudulla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "scarce":

scarce
scarcely