"scant" - Suomenkielinen käännös

EN

"scant" suomeksi

FI
EN

scant {adjektiivi}

volume_up
I agree with his criticism of the Danish proposal's lack of ambition and scant substance.
Olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että Tanskan ehdotuksesta puuttuu kunnianhimoa ja että sen sisältö on niukka.

Esimerkkejä "scant"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe attitude of the Council in respect of fishing for sprat shows scant determination.
Neuvoston asenne todistaa rivakkuuden puutteesta myös kilohailin pyynnin osalta.
EnglishThe European Union, with its scant resources, absolutely cannot afford this.
Euroopan unionilla ei niukkoine resursseineen ole ehdottomasti varaa tähän.
EnglishAnd what we are seeing today is a brawl which shows scant regard for anybody.
Tänään olemme kuitenkin olleet kuin nyrkkitappelussa, jossa ei juuri sääntöjä noudateta.
EnglishHowever, we have devoted unduly scant attention to energy efficiency.
Olemme kuitenkin kiinnittäneet kohtuuttoman vähän huomiota energiatehokkuuteen.
EnglishIt is an omission that this value should be given such scant attention in this report.
On selkeä puute, että mietinnössä annetaan niille niin vähän painoarvoa.
EnglishEven this programme is testimony to the scant attention that the EU pays its citizens.
Tämä ohjelma on jälleen todiste siitä, kuinka vähän EU kiinnittää huomiota kansalaisiinsa.
EnglishOf course once again these noble words have been followed by scant action.
Jälleen kerran hienoista sanoista on seurannut hyvin niukalti toimia.
EnglishAt the same time it paid scant attention to current widespread infringement of religious freedom.
Samalla nykyisin yleinen uskonnonvapauden loukkaaminen jäi vähälle huomiolle.
EnglishIn so doing, it is paying scant regard to the mood of the Member States and their residents.
Näin tehdessään se viittaa kintaalla jäsenvaltioiden ja niiden asukkaiden mielipiteille.
EnglishOf this scant EUR 2 support for Europe' s cultural heritage will be less than 20 cents.
Tästä niukasta kahden euron tuesta alle 20 senttiä käytetään Euroopan kulttuuriperinnön hyväksi.
EnglishThis attempt bore scant fruit in the form of Amsterdam in 1997.
Aikaansaannoksena oli kuitenkin vain pelkkä kupla, aivan kuten Amsterdamissa vuonna 1997.
EnglishIn the new directive set out by the Commission, concern for creation still receives scant attention.
Komission esittämässä direktiivissä luomakuntaa koskevalle huolelle ei juuri jää sijaa.
EnglishThe Presidency Conclusions make scant reference to social policy.
Sosiaalipolitiikka jäi vähälle huomiolle puheenjohtajan päätelmissä.
EnglishThe scant importance accorded to Parliament's reports on monetary policy is understandable.
Rahapolitiikkaa käsitteleville parlamentin mietinnöille annettu vähäinen merkitys on ymmärrettävää.
EnglishFurthermore, we also disagree with the scant financial resources made available, especially for farming.
Lisäksi olemme erimielisiä niukoista rahavaroista, mikä koskee erityisesti maataloutta.
EnglishThe EU has so far, however, paid only scant attention to the issue, as highlighted by the rapporteur.
Kuten esittelijä mainitseekin, EU on tähän mennessä kiinnittänyt asiaan vain vähän huomiota.
EnglishIt is scant comfort to know that the polluter will pay in the end.
Laiha lohtu on se, että lopultakin saastuttaja maksaa.
EnglishThe public pays scant attention to the services of farming.
Maatalouden saavutuksia kohdellaan julkisuudessa huonosti.
EnglishMost news reports only give us a scant account of the drama taking place in this part of the world.
Useimmat uutiset kertovat meille vain niukasti, millainen draama maailman tuossa kolkassa on meneillään.
EnglishIt paid scant regard to the interests of creditors, employees, consumers and small suppliers.
Siinä ei juurikaan kiinnitetä huomiota velkojien, työntekijöiden, kuluttajien ja pienten toimittajien etuihin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "scant":

scant