EN

scans {monikko}

volume_up
1. yleinen
2. Lääketiede

Esimerkkejä "scans"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt also scans downloads, and then warns you about possible malware (malicious software).
Se myös tarkistaa ladatut tiedostot ja varoittaa mahdollisista haittaohjelmista.
EnglishThere is no point talking about it at all if the scans are to be voluntary.
Ei ole mitään järkeä ylipäätään puhua siitä, jos skannausten on tarkoitus on olla vapaaehtoisia.
EnglishBy default, Microsoft Security Essentials runs regular scans.
Oletusarvon mukaan Microsoft Security Essentials suorittaa säännöllisiä tarkistuksia.
EnglishDuring the conversion process, the tool scans your system.
Työkalu tarkistaa järjestelmäsi muunnosprosessin aikana.
English5:27 So the first unproven claim is that you can use brain scans to read people's thoughts and emotions.
5:27 Ensimmänen todistamaton väite koskee aivokuvausten käyttöä ihmisten ajatusten ja tunteiden tulkkina.
EnglishSchedule when Windows Defender scans your computer
Windows Defenderin tekemän tarkistuksen ajoittaminen
EnglishPatients have to wait six to eight weeks for CT and MRI scans and to commence treatment.
Potilaiden on odotettava kuudesta kahdeksaan viikkoon tietokonetomografian ja magneettikuvauksien tuloksia ja hoidon aloittamista.
EnglishIn addition, the Player periodically scans your Player Library for songs that are missing album art.
Lisäksi Media Player tutkii ajoittain kirjastossasi olevat musiikkikappaleet, joihin ei ole liitetty albumin kuvitusta.
EnglishIt scans your hardware, apps, and connected devices to see if they'll work with Windows 8.
Versiopäivityksen tukisovellus tarkistaa, toimivatko laitteesi, sovelluksesi ja tietokoneeseesi yhdistetyt laitteet Windows 8:ssa.
EnglishDuring setup, Microsoft Security Essentials scans the PC to determine if a firewall is active on the PC.
Microsoft Security Essentials tarkistaa tietokoneen asennuksen aikana ja selvittää, onko tietokoneessa palomuuria aktiivisena.
EnglishFor information about scheduling scans to occur regularly, see Schedule when Windows Defender scans your computer.
Tietoja säännöllisten tarkistusten ajoittamisesta on ohjeaiheessa Windows Defenderin tekemän tarkistuksen ajoittaminen.
EnglishEach time you start Media Center, it automatically scans the Music, Pictures, and Videos libraries on your computer.
Aina, kun käynnistät Media Centerin, se tutkii automaattisesti tietokoneessa olevat musiikki-, kuva- ja video kirjastot.
EnglishIt says that pregnant women and children must not be subjected to body scans, even if the doses are extremely small.
Se sanoo, että raskaana olevia naisia ja lapsia ei pidä kuvata henkilöskannerilla, vaikka annokset ovat äärimmäisen pieniä.
EnglishScans your computer's memory for errors.
EnglishWhen you run Startup Repair, it scans your computer for the problem and then tries to fix it so your computer can start correctly.
Kun suoritat Käynnistyksen korjauksen, se etsii ongelman ja yrittää korjata sen, jotta tietokoneen voi käynnistää oikein.
EnglishIt scans for viruses, spyware and other malware trying to get into your email, operating system or files.
Se etsii tietokoneesta viruksia, vakoiluohjelmia tai muita haittaohjelmia, jotka yrittävät päästä tietokoneeseen, käyttöjärjestelmään tai tiedostoihin.
EnglishWindows XP scans your document.
EnglishWhen you run Startup Repair, it scans your computer for the problem and then tries to fix it so your computer can start correctly.
Kun käynnistyksen korjaus suoritetaan, se etsii tietokoneesta ongelman ja yrittää korjata sen, jotta tietokone voi käynnistyä oikein.
EnglishIf you don't use scheduled scans or don't get updates automatically, you should check for new definitions at least once a week.
Jos et käytä ajoitettua haittaohjelmien etsintää tai et saa päivityksiä automaattisesti, hae uudet määritykset vähintään kerran viikossa.
EnglishInstead of the electromagnetic energy waves used by surface radar, it employs acoustic energy waves with which it scans the water of the oceans.
Pintatutkien sähkömagneettisten aaltojen sijaan niissä käytetään akustisia aaltoja, joiden avulla tutkitaan valtamerten vettä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "CAT scan":

CAT scan
English