"scanners" - Suomenkielinen käännös

EN

"scanners" suomeksi

EN

scanners {monikko}

volume_up
scanners
In terms of security, do these scanners make it possible today to really guarantee security conditions?
Takaavatko nämä skannerit todella tänä päivänä turvalliset olosuhteet?
Skannerit ovat myös kalliita.
It is also being argued that the scanners are nowhere near as highly effective as is claimed by their producers.
On myös väitetty, että skannerit eivät ole läheskään yhtä tehokkaita kuin niiden valmistajat väittävät.

Esimerkkejä "scanners"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe must develop as well, and body scanners are only one element in this variety.
Meidänkin on kehityttävä, ja henkilöskannerit ovat siinä vain yksi osa-alue.
EnglishA very important question is, of course, the safety of the scanners for health.
Yksi hyvin tärkeä kysymys on luonnollisesti skannerien turvallisuus terveyden kannalta.
EnglishWhat effect do the scanners have on the health of passengers who are scanned?
Mikä vaikutus skannereilla on niillä kuvattujen matkustajien terveyteen?
EnglishIt makes better use of laptop fingerprint scanners and includes BitLocker To Go.
Se hyödyntää kannettavan sormenjälkilukijoita entistä enemmän ja sisältää BitLocker To Gon.
EnglishHowever, this raises the issue of whether body scanners will really make air travel safer.
Herää kuitenkin kysymys, parantavatko henkilöskannerit todella turvallisuutta.
EnglishRun your antivirus and antispyware scanners before running Windows Update.
Suorita virusten ja vakoiluohjelmien torjuntaohjelmat, ennen kuin käytät Windows Updatea.
EnglishScanners and digital cameras have different color characteristics as well.
Skannereilla ja digitaalikameroilla on myös erilaiset väriominaisuudet.
EnglishAlongside the current forms of security, full body scanners have been brought into use.
Nykyisten turvallisuuskeinojen lisäksi on otettu käyttöön koko kehon kuvaavia skannereita.
EnglishWhat happens now is that some of our Member States are introducing body scanners at their airports.
Juuri nyt jotkin jäsenvaltiot ottavat lentokentillä käyttöön henkilöskannereita.
EnglishBecause in France, for 35 million women, there are only two PET scanners.
Tämä johtuu siitä, että Ranskassa on 35:ttä miljoonaa naista kohti vain kaksi PET-kuvauslaitetta.
EnglishHe called for a global ban on so-called 'naked body scanners'.
Hän vaati alastonta vartaloa kuvaavien skannereiden maailmanlaajuista kieltämistä.
EnglishI eagerly await the conclusion of the Commission report of the impact of body scanners.
Odotan innokkaasti komission henkilöskannerien vaikutuksia koskevan kertomuksen valmistumista.
EnglishThere is, in fact, a whole series of questions relating to body scanners.
Henkilöskannereihin liittyy itse asiassa koko joukko kysymyksiä.
EnglishThe latest generation of scanners satisfy the requirements that Parliament has laid down.
ECR-ryhmän puolesta. - (NL) Skannereiden uusin sukupolvi täyttää parlamentin asettamat vaatimukset.
English(DE) Mr President, in two days' time, we will be debating the question of body scanners.
(DE) Arvoisa puhemies, kahden päivän kuluttua keskustelemme henkilöskannereita koskevasta kysymyksestä.
EnglishIn terms of security, do these scanners make it possible today to really guarantee security conditions?
Takaavatko nämä skannerit todella tänä päivänä turvalliset olosuhteet?
EnglishSome governments have legitimately started to test body scanners on more sensitive routes.
Jotkin hallitukset ovat oikeutetusti aloittaneet henkilöskannerien kokeilut arkaluonteisilla reiteillä.
EnglishThe European Commission is due to produce three studies on the use and effects of body scanners.
Euroopan komission on määrä tuottaa kolme tutkimusta henkilöskannerien käytöstä ja vaikutuksista.
EnglishTherefore the issue is whether we allow body scanners or not.
Sen vuoksi kyse on siitä, hyväksymmekö henkilöskannerit vai emme.
EnglishBody scanners may be one of the ways of strengthening security in airports and on board aeroplanes.
Henkilöskannerit saattavat olla yksi keino lisätä turvallisuutta lentoasemilla ja lentokoneissa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "scanner":

scanner
image scanner