"scanner" - Suomenkielinen käännös

EN

"scanner" suomeksi

EN

scanner {substantiivi}

volume_up
scanner (myös: image scanner)
Connect a scanner to your computer by using a USB cable, and then turn on the scanner.
Liitä skanneri tietokoneeseen käyttämällä USB-kaapelia ja kytke skanneriin virta.
Ohjattu skanneri- ja kameratoiminto avautuu.
Before I bought the scanner, I checked the Windows Vista Compatibility Center website to make sure it was on the list.
Ennen ostoa tarkistin laitteiston yhteensopivuusluettelo (HCL) -sivustossa, että skanneri oli luettelossa.
scanner

Esimerkkejä "scanner"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSo, for example, you might continue to see a scanner or fax icon for the device.
Näin ollen saatat edelleen nähdä esimerkiksi laitteen skannerin tai faksin kuvakkeen.
EnglishThey put 16 people inside a brain scanner and showed them videos of ringing iPhones.
Aivojen kerroskuvauksessa 16 ihmiselle näytettiin videoita iPhonella soittamisesta.
EnglishConnect a scanner to your computer by using a USB cable, and then turn on the scanner.
Liitä skanneri tietokoneeseen käyttämällä USB-kaapelia ja kytke skanneriin virta.
EnglishFor the first time, I could read what I wanted to read by putting a book on the scanner.
Ensimmäistä kertaa pystyin lukemaan, mitä halusin, laittamalla kirjan skanneriin.
EnglishYou can also upload images from a digital camera, storage card, or scanner.
Voit myös ladata kuvia digitaalikamerasta, muistikortilta tai skannerista.
EnglishIf the body scanner is a sound instrument, then it is presented in the wrong manner.
Jos henkilöskanneri on hyvä laite, niin se on esitetty väärällä tavalla.
EnglishEvery pharmacist can identify using a scanner whether a product is falsified or genuine.
Jokainen apteekkari voi tunnistaa skannerin avulla, onko tuote väärennetty vai aito.
EnglishGo to the Microsoft Safety Scanner webpage to download the scanner.
Siirry Microsoftin tietoturvatarkistuksen sivulle ja lataa tarkistusohjelma.
EnglishBingo—I bought the scanner and have been one happy customer ever since.
Olivat. Hyvä. Ostin skannerin ja olen ollut siihen tyytyväinen.
EnglishEach scanner, monitor, and printer has a particular range of colors that it can produce.
Jokaisella skannerilla, näytöllä ja tulostimella on oma värialueensa, jonka ne voivat toistaa.
EnglishFollow the steps above to run the Microsoft Safety Scanner.
Suorita Microsoftin tietoturvatarkistus yllä kuvattujen vaiheiden mukaisesti.
English(FR) Mr President, I would like to make the connection between the scanner, health and terrorism.
(FR) Arvoisa puhemies, haluaisin yhdistää toisiinsa skannerin, terveyden ja terrorismin.
EnglishYou can use a device called a scanner to convert regular photographs into digital pictures.
Voit muuntaa tavallisia valokuvia digitaalisiksi valokuviksi skanneriksi kutsutulla laitteella.
EnglishRestart Internet Explorer and then follow the steps listed previously to run the scanner.
Käynnistä Internet Explorer uudelleen ja suorita tarkistus edellä lueteltujen vaiheiden mukaisesti.
EnglishThe second is the inclusion on the list of possible screening methods of the notorious body scanner.
Toinen on se, että luetteloon sisällytetään henkilöskannerin mahdolliset skannausmenettelyt.
EnglishThe body scanner is the last frontier in this modern torture, as Stefano Rodotà describes it.
Kuten Stefano Rodotà totesi, tämä henkilöskanneri on viimeisin toimenpide tässä nykyajan kidutuksessa.
EnglishFor me personally, a manual search is perhaps more invasive than being checked in a body scanner.
Minusta henkilökohtaisesti manuaalisella tarkastuksella häiritään jopa enemmän kuin henkilöskannerilla.
EnglishThere is an obvious need for at least one cargo scanner.
On ilmeistä, että tarvitaan vähintään yksi kuorman läpivalaisin.
EnglishTo find an antivirus scanner, visit the Windows Vista Security Software Providers webpage.
Jos haluat löytää virustentorjuntaohjelman, vieraile täällä: Windows Vista Suojausohjelmien tarjoajat WWW-sivulle.
EnglishThe data may be retrieved at any time by means of a scanner.
Tietoja voidaan pyytää milloin tahansa skannerin avulla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "scanner":

scanner
image scanner