"Scandinavia" - Suomenkielinen käännös

EN

"Scandinavia" suomeksi

EN

Scandinavia {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Scandinavia
Scandinavia would have looked totally different if the Swedes and the Finns had joined NATO or were to join in the foreseeable future.
Skandinavia olisi näyttänyt täysin erilaiselta, jos ruotsalaiset ja suomalaiset olisivat liittyneet NATOon tai liittyisivät siihen lähitulevaisuudessa.

Esimerkkejä "Scandinavia"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhat may be good practice in Scandinavia is not suitable in the rest of Europe.
Se, mikä saattaa olla hyvä käytäntö Pohjoismaissa, ei sovellu muualle Eurooppaan.
EnglishIt means that a fixed link is being created between Scandinavia and the continent.
Se tarkoittaa kiinteän yhteyden luomista Skandinavian ja mantereen välille.
EnglishAs Danes, we also usually see the three Baltic states as part of Scandinavia in some way.
Tanskalaiset pitävät yleensä kolmea Baltian maata myös eräänlaisina Pohjoismaina.
EnglishYou can see echoes of it in the Sami people in the north of Scandinavia.
Heijastumia siitä voidaan nähdä myös Pohjois-Skandinavian saamelaisten keskuudessa.
EnglishOther examples can also be found where coordination in Scandinavia is necessary.
Voi kuitenkin olla myös muita esimerkkejä, joissa pohjoismainen yksimielisyys on välttämätöntä.
EnglishWe know full well that France and Scandinavia have taken positive measures.
Tiedämme varsin hyvin, että Ranska ja Pohjoismaat ovat toteuttaneet myönteisiä toimenpiteitä.
EnglishIncludes architecture from Scandinavia, France, Spain, and the UK.
Se sisältää arkkitehtuuria Skandinaviasta, Ranskasta, Espanjasta ja Isosta-Britanniasta.
EnglishI am thinking not least of the only minority people in the EU, the Sami in northern Scandinavia.
Ajattelen etenkin EU: n ainoaa vähemmistökansaa eli saamelaisia Pohjois-Skandinaviassa.
EnglishIt is not only Poles who are affected, but also the inhabitants of the Baltic states and Scandinavia.
Asia ei koske vain puolalaisia vaan myös Baltian maiden ja Pohjoismaiden asukkaita.
EnglishWhat is happening is in direct conflict with the best grassroots traditions in Scandinavia.
Se, mitä tapahtuu, on täysin ristiriidassa Skandinavian parhaiden kansallisten perinteiden kanssa.
EnglishForestry production in southern Spain and northern Scandinavia cannot be compared with each other.
Eteläisen Espanjan ja pohjoisen Skandinavian metsätaloustuotantoa ei voida vertailla keskenään.
EnglishThis applies from the Mediterranean to Scandinavia, since the problems of our forests know no frontiers.
Tämä pätee Välimeren alueelta Skandinaviaan asti, sillä metsiemme ongelmat ovat rajattomat.
EnglishThis is the case, for example, as regards the Nordic Swan in Scandinavia and the Blue Angel in Germany.
Tämä pätee esim. pohjoismaiseen joutsenmerkkiin Skandinaviassa ja siniseen enkeliin Saksassa.
EnglishLet us look at drugs policy for example: in Sweden and Scandinavia we have a restrictive drugs policy.
Otetaan esimerkiksi huumepolitiikka; meillä Ruotsissa ja Pohjoismaissa on rajoittava huumepolitiikka.
EnglishIn Denmark and the rest of Scandinavia, the dominant principle is that of solidarity - and continues to be, I have to say.
Tanskassa ja muissa Pohjoismaissa hallitsee solidaarisuuden periaate - toistaiseksi.
EnglishStudies in the US, South Africa and Scandinavia suggest that one in 300 infants is affected by FAS.
USA:ssa, Etelä-Afrikassa ja Skandinaviassa tehtyjen tutkimusten mukaan joka kolmassadas lapsi kärsii FAS:stä.
EnglishAcidification is a very serious problem in Scandinavia.
Happamoituminen on Pohjolan vakavimpia ympäristöongelmia.
EnglishFor example, the Commissioners from Scandinavia, Mr Nielson and Ms Wallström, came out well from the hearings.
Esimerkiksi Pohjoismaiden edustajat Nielson ja Wallström selviytyivät hyvin kuulemistilaisuuksissa.
EnglishIn this way it might also be possible to find money to protect Scandinavia's last surviving ancient forests.
Tällä tavoin voitaisiin ehkä myös löytää rahaa Skandinavian viimeisten vanhojen metsien suojelemiseen.
EnglishThat extends from Scandinavia to Greece, and I assume that the first questioner referred mainly to the Alps.
Asia ulottuu Skandinaviasta Kreikkaan asti, ja oletan ensimmäisen kysyjän tarkoittaneen lähinnä Alppeja.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Scandinavia":

Scandinavia