"scandal" - Suomenkielinen käännös

EN

"scandal" suomeksi

EN

scandal {substantiivi}

volume_up
scandal
That is another scandal, this time a scandal for European politics.
Tämä on toinen skandaali, tällä kertaa Euroopan unionin politiikan skandaali.
It was a scandal, and a scandal that no one has put their finger on or identified.
Tämä oli skandaali, ja vielä skandaali, jota kukaan ei ole tarkkaan selvittänyt eikä tuonut ilmi.
This is a scandal of the financial community in international development.
Tämä on rahoitusalan skandaali kansainvälisessä kehitysyhteistyössä.

Esimerkkejä "scandal"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTogether, we can put an end to the outrageous scandal that is long-term poverty.
Yhdessä voimme tehdä lopun pitkäaikaisen köyhyyden pöyristyttävästä skandaalista.
EnglishThe behaviour of the Turkish occupation forces in Cyprus is also a real scandal.
Turkin miehittäjäjoukkojen käyttäytyminen Kyproksella on todellinen skandaali.
EnglishI consider that to be a scandal in this, the European Year for Combating Poverty.
Tämä on mielestäni skandaali tänä köyhyyden torjunnan eurooppalaisena teemavuotena.
EnglishWhat goes on in the depths of this House, particularly in the evenings, is a scandal.
Se, mitä tämän rakennuksen sisällä tapahtuu etenkin iltaisin, on pöyristyttävää.
EnglishThis scandal in Dubai, Mr President, makes it necessary that this be pointed out.
Arvoisa puhemies, tämän Dubaissa paljastuneen skandaalin vuoksi asiasta on puhuttava.
EnglishIt is a scandal, Commissioner, and frankly I would have expected a clearer answer.
Arvoisa komissaari, tämä on skandaali, ja odottaisin todellakin selvempää vastausta.
EnglishAnything less would be a scandal and would create a strong political reaction.
Muu ratkaisu olisi skandaali ja aiheuttaisi voimakkaan poliittisen reaktion.
EnglishWhat continues to happen in Darfur is an international scandal in humanitarian terms.
Darfurissa on parhaillaan käynnissä kansainvälinen humanitaarinen katastrofi.
EnglishWhatever the exact reason may be, this is, of course, a downright scandal.
Olipa perimmäinen syy mikä tahansa, tämä on joka tapauksessa todellinen skandaali.
EnglishI would like to say that I think that the fund itself is something of a scandal.
Haluaisin sanoa, että mielestäni rahasto itse on jonkinlainen skandaali.
EnglishThe problem there is that there a scandal going on and it is difficult to rebut it.
Ongelmana tässä on se, että skandaali olemassa, ja sitä on vaikea kiistää.
EnglishI consider it a scandal that Europe stands by watching such a thing happen.
Mielestäni on häpeällistä, että Eurooppa ottaa vain sivustakatsojan roolin.
EnglishLevels of youth unemployment in some Member States, even in good times, are a scandal.
Nuorisotyöttömyyden taso eräissä jäsenvaltioissa on hyvinäkin aikoina pöyristyttävä.
EnglishHis continued detention is a scandal at the heart of the European Union.
Hänen edelleen jatkuva vangitsemisensa on skandaali Euroopan unionin ytimessä.
EnglishWhat is going on, and has been going on for such a long time, is a scandal.
Se, mitä alueella tapahtuu ja on tapahtunut jo niin pitkään, on skandaali.
EnglishScandal or not, I can only assume that there is a fundamental difference of opinion.
Skandaalimaista tai ei, voin vain todeta, että asiaan liittyy oleellinen mielipide-ero.
EnglishFarmers, along with consumers, are the ones who have suffered as a result of this scandal.
Maataloustuottajat ovat - kuluttajien ohella - skandaalista kärsiviä osapuolia.
EnglishWe all know what the next scandal will be over: nitrate contamination of vegetables.
Me kaikki tiedämme, mikä on seuraava skandaali, se on vihannesten nitraattisaastuminen.
EnglishAs you know, there was a major scandal involving heparin - a blood-thinner.
Kuten tiedätte, aikoinaan oli suuri skandaali, joka koski verenohennuslääke hepariinia.
EnglishThat is the reality of transport policy and I think it is a scandal.
Tällainen on liikennepolitiikan todellisuus, ja mielestäni se on pöyristyttävää.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "scandal":

scandal