"scam" - Suomenkielinen käännös

EN

"scam" suomeksi

volume_up
scam {subst.}
FI
EN

scam {substantiivi}

volume_up
scam

Esimerkkejä "scam"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhat you are doing is conning people; it is a scam and the people are finding you out.
Se, mihin pyritte, on ihmisten huijaaminen, ja he saavat sen kyllä selville.
EnglishThe latest scam is basically establishing so-called holiday clubs.
Viimeisin juoni on periaatteessa niin sanottujen Holiday Clubien perustaminen.
EnglishI have written to him concerning a possible scam that is appearing in various EU countries.
Olen kirjoittanut hänelle huijauksesta, jota mahdollisesti tapahtuu monissa EU-maissa.
EnglishI am thinking of the Transnuklear affair and the scam over the smuggling of nuclear waste.
Tarkoitan Transnuclearin tapausta, johon liittyi huomattava ydinjätteiden salakuljetus.
EnglishBut this is without doubt a scam which requires a European response.
On kuitenkin ilman muuta selvää, että tämä on petos, johon on vastattava Euroopan tasolla.
EnglishTimeshare is a big industry, but it also can be a big scam.
Aikaosuuksien kauppa on merkittävää liiketoimintaa, mutta se voi olla myös suurta huijausta.
EnglishTherefore, this will reassure many of them that Europe is acting to protect them from scam traders.
Tämä vakuuttaa monet heistä siitä, että EU toimii, jotta heitä suojeltaisiin huijarikauppailta.
EnglishThis report embraces a real intellectual scam.
Tämä mietintö pitää sisällään varsinaisen älyllisen huijauksen.
EnglishThat scam has already caused student riots.
Tämä huijaus on jo aiheuttanut opiskelijamellakoita.
EnglishThe EU will maintain nothing, so this is a scam.
EU ei ylläpidä mitään, joten tämä on juoni.
EnglishEU red tape is strangling our entrepreneurs and the carbon-tax scam is plunging millions into deadly fuel poverty.
EU:n byrokraattisuus uhkaa yrittäjiämme ja hiiliverohuijauksen vuoksi miljoonien ihmisten osaksi koituu kohtalokas polttoainepula.
EnglishIt is also important to recognise that Gama is currently in the process of seeking to dismiss the workers who blew the whistle on this scam.
On myös tärkeää tuoda esiin, että Gama yrittää parhaillaan irtisanoa työntekijät, jotka paljastivat tämän huijauksen.
EnglishThe site makes offers that seem too good to be true, indicating a possible scam or the sale of illegal or pirated products.
sivustossa on tarjouksia, jotka kuulostavat liian hyviltä ollakseen totta, mikä viittaa usein huijaukseen tai laittomien tuotteiden myyntiin
EnglishScam, scam, scam!
EnglishThis also explains why even more British people now believe that global warming is a scam and a way to raise taxes and exert control.
Tämä myös selittää sen, miksi yhä useampi britti uskoo nyt, että ilmaston lämpeneminen on huijausta sekä tapa nostaa veroja ja harjoittaa valvontaa.
EnglishIt is also important to help businesses combat the scam by improving access to information and awareness raising by improving redress mechanisms.
On tärkeää myös auttaa yrityksiä torjumaan huijareita parantamalla tiedonsaantia ja lisäämällä valistusta oikeussuojamekanismeja parantamalla.
EnglishAt the very least, this is a scam to collect money, at worst, a way of allowing people who should not be on the road to continue driving.
Tämä on vähintäänkin huijausta rahan ansaitsemiseksi ja pahimmillaan keino mahdollistaa auton ajaminen sellaisille ihmisille, joiden ei pitäisi olla liikenteessä.
EnglishIn the report 'The Great EU Sugar Scam', published last week, Oxfam International shows how Europe's subsidies undermine local African sugar sales.
Viime viikolla julkaistussa raportissaan ?The Great EU Sugar Scam? Oxfam International osoittaa, miten EU:n tuki heikentää afrikkalaisen sokerin myyntiä.
EnglishThe second half of this scam is to declare ‘zero catch’, so there are no EU contributions to the country in question, and deprivation becomes acute.
Tämän huijauksen toinen puoli on se, että tehdään ilmoituksia "nollasaaliista", jolloin EU ei maksa korvauksia asianomaiselle maalle, ja riisto pahenee entisestään.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "scam":

scam
English