"to scale up" - Suomenkielinen käännös

EN

"to scale up" suomeksi

EN

to scale up {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to scale up"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYet even this dismal economic justification for culling on such a scale does not stand up.
Tämä synkkä taloudellinen syy ei kuitenkaan oikeuta teurastuksia tällaisessa mittakaavassa.
EnglishWe also need clarity on the pledge to scale up universal access to HIV/Aids.
Meidän on selkeytettävä myös lupausta, jonka mukaan HIV:n/aidsin hoidon on oltava kaikkien saatavilla.
EnglishHere, I'll give it one eye in the middle, maybe scale it up a bit.
Näin, laitan silmän keskelle, ehkä muutan kokoa hiukan.
EnglishMoreover, we are increasingly being confronted by refugee crises on a massive scale which flare up quickly.
Yhä useammin joudumme kohtaamaan pakolaiskriisejä, jotka leimahtavat nopeasti ja ovat laajoja.
EnglishLet me tell you, those advantages of scale are clocking up.
Voin kertoa, että mittakaavan etuja alkaa kertyä.
EnglishIt is the mixing of populations on a grand scale, speeding up the demise of Europe's nations, that we are being offered.
Meille tarjotaan kansojen laajamittaista sekoittamista ja EU:n kansakuntien katoamisen nopeuttamista.
EnglishTo ask farmers to increase their scale to make up that difference is just neither practical nor possible.
Viljelijöille tehty ehdotus erotuksen kuromisesta umpeen laaja-alaistamalla tuotantoa ei ole sen paremmin käytännöllinen kuin mahdollinenkaan.
EnglishMr President, I wish to point out that firstly vineyards are just recovering from the shock of large-scale grubbing-up.
Arvoisa puhemies, haluan painottaa, että toisaalta viinitilat ovat toipumassa massiivisten raivausten aiheuttamasta järkytyksestä.
EnglishThis sort of talk goes down well here, for this is a place where democracy is mainly seen on a large scale and from up above.
Tällainen puhe sopii hyvin tänne, sillä täällä demokratiaa tarkastellaan pääasiassa suuressa mittakaavassa ja ylhäältä käsin.
EnglishCitizens who do not normally have access to the discussion forums of the large-scale media can stir up opinion and pursue issues.
Kansalaiset, jotka eivät normaalisti pääse suurten tiedotusvälineiden keskustelufoorumeille, voivat ajaa mielipiteitä ja asioita.
EnglishThis is why I call upon you all to do your utmost to scale up the support of the Member States in order to avoid a major humanitarian disaster.
Tästä syystä kehotan teitä kaikkia tekemään kaikkenne jäsenvaltioiden tuen lisäämiseksi, jotta vältetään suuri humanitaarinen katastrofi.
EnglishThe most important thing, of course, is reform of the institutions, by which is meant not a merely small-scale touching-up job, but a fundamental reform.
Tärkeintä on luonnollisesti toimielinten uudistaminen, millä ei tarkoiteta pelkkää pienimuotoista viilailua vaan perinpohjaista uudistamista.
EnglishIt would also be in society's interests for the Member States to set up large-scale projects to build low-cost, high-quality accommodation.
Yhteiskunnan etujen mukaista olisi myös, että jäsenvaltiot panisivat vireille laaja-alaisia hankkeita edullisten mutta korkealaatuisten asuntojen rakentamiseksi.
EnglishThe Commission's response to passion, however, is a cold 'large-scale grubbing up, liberalisation of planting rights and abolition of distillation mechanisms'.
Komissio vastaa tähän antaumukseen kuitenkin kylmästi esittämällä mittavan raivausjärjestelmän käyttöönottoa, istutusoikeuksien vapauttamista ja tislausmekanismien poistamista.
EnglishAn increasing number of governments want to narrow the information gap compared with other governments by setting up large-scale and improper tapping operations themselves.
Yhä useammat hallitukset haluavat kaventaa tietoihin liittyvää välimatkaa muihin hallituksiin ryhtymällä itsekin laajamittaiseen ja kohdentamattomaan salakuunteluun.
EnglishThe State has, however, refrained from prohibiting or breaking up large-scale events such as the 'Prayers Meeting' referred to in the country's two largest cities.
Valtio on kuitenkin pidättynyt kieltämästä ja hajottamasta joukkotapahtumia, jollainen oli esimerkiksi Prayers Meeting -rukoushetki, joka pidettiin maan kahdessa suurimmassa kaupungissa.
EnglishSurely it is absolutely appalling that the governments of poverty-stricken countries such as Ethiopia and Eritrea buy arms on a massive scale instead of building up sufficient food reserves.
Onhan häpeällistä, että rutiköyhien Etiopian ja Eritrean hallitukset ovat ostaneet valtavasti nykyaikaisia aseita sen sijasta, että ne olisivat hankkineet riittävät elintarvikevarastot.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to scale up" suomeksi

up adverbi
up adjektiivi
up prepositio
Finnish
scale substantiivi