EN

run-up {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
run-up (myös: rise)
2. Tekniikka

Esimerkkejä "run-up"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English(DE) Mr President, we need a thorough assessment in the run-up to an agreement.
(DE) Arvoisa puhemies, sopimusta valmisteltaessa on perusteellisen arvioinnin aika.
EnglishWe are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.
Levitämme voimakkaasti eurooppalaista viestiä valmistauduttaessa lokakuun vaaleihin.
EnglishI believe this is a good precedent and an incentive in the run-up to Johannesburg.
Mielestäni tämä on hyvä ennakkotapaus ja kannustin Johannesburgia ajatellen.
EnglishToday's debate is particularly relevant in the context of the run-up to Christmas.
Tämän päivän keskustelu on erityisen merkityksellinen joulun lähestyessä.
EnglishWhat specific measures does the Commission intend to take in the run-up to winter?
Mitä erityisiä toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa talven lähestyessä?
EnglishWe cannot accept that countries should run up national debts without limitation.
Emme voi antaa jäsenvaltioiden kasvattaa valtionvelkaansa rajattomasti.
EnglishTime and again we run up against the limits of jurisdiction imposed by the Treaty.
Lisäksi törmäämme toistuvasti toimivaltarajoihin, jotka sopimuksessa on meille määrätty.
EnglishThe main reason is that we have spent beyond our means and run up credit.
Suurimmaksi osaksi siksi, että olemme eläneet yli varojemme ja velkaantuneet.
EnglishIt is a fact that the European union plays an exemplary role in the run up to Kyoto.
Euroopan unionin on otettava edelläkävijän asema matkalla kohti Kiotoa.
EnglishIn the run-up to the Games, China gave foreign journalists some space.
Olympialaisten alla Kiina antoi ulkomaisille toimittajille jonkin verran vapauksia.
EnglishAll these elements were emphasised by the European Union in the run-up to the negotiations.
Euroopan unioni korosti kaikkia näitä asioita neuvotteluja koskevassa alustuksessa.
EnglishThe run-up to the elections has been violent and has given cause for concern.
Vaaleja edeltänyt ajanjakso on ollut väkivaltainen ja se on antanut aihetta huolestumiseen.
EnglishIt will also, in the long run, protect up to 40 000 European jobs.
Pitkällä aikavälillä mietinnöllä suojataan jopa 40 000 eurooppalaista työpaikkaa.
EnglishRun the Set Up a Wireless Router or Access Point wizard (wireless only).
Suorita Ohjattu langattoman reitittimen tai tukiaseman asennustoiminto (vain langaton).
EnglishOn the run-up to Cancún, I want to say a word about this very important conference.
Cancúnin kokousta odotellessa haluan sanoa muutaman sanan tästä hyvin tärkeästä kokouksesta.
EnglishWe say this quite clearly in the run-up to the intergovernmental conference.
Sanomme tämän aivan selvästi ennen hallitustenvälistä konferenssia.
EnglishThis is something that must not under any circumstances be compromised in the run-up to elections.
Tätä asiaa ei saa missään tapauksessa asettaa kyseenalaiseksi näin vaalien alla.
EnglishThere was much violence and terror in the run-up to the elections and we condemn it.
Vaaleja edeltävänä aikana esiintyi paljon väkivaltaisuuksia ja uhkailua, ja me tuomitsemme ne.
EnglishIndeed, where else are they to do so if not with the electorate in the run-up to an election?
Kenellepä puolueet voisivat asiaa korostaa, elleivät äänestäjäkunnalle ennen vaaleja?
EnglishThe title of the article speaks for itself: 'Third run-up to a referendum in Cuba'.
Artikkelin otsikko puhukoon puolestaan: "Kuuba valmistautuu kolmatta kertaa kansanäänestykseen".

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "run-up":

run-up
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "run-up" suomeksi

run substantiivi
up adverbi
up adjektiivi
up prepositio
Finnish
to pick up verbi
to come up verbi
Finnish