EN

round {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Yesterday, the first round of presidential elections was held in Ukraine.
Ukrainassa järjestettiin eilen presidentinvaalien ensimmäinen kierros.
In Germany we are currently experiencing another round in these dumping stakes.
Saksassa on parhaillaan käynnissä tällaisten veronpolkemistoimien toinen kierros.
The second round of the presidential elections is taking place this Sunday.
Presidentinvaalien toinen kierros järjestetään tänä sunnuntaina.
round (myös: batch, bout, instalment, lot, set, shipment)
This is the final round of the war of accountants, but it is in fact still on.
Tämä on kirjanpitäjien sodan viimeinen erä, mutta se on vielä kesken.
Kolmas erä PPE-ryhmän vastaiselle liittoutumalle.
Toinen erä PPE-ryhmän vastaiselle liittoutumalle.
round (myös: circle)
Mr President, ladies and gentlemen, this is yet another debate which clearly illustrates that we are trying to square the circle or round off the square.
Tässä on jälleen kerran kyseessä keskustelu, jossa selvästi yritetään "tehdä neliöstä ympyrä" tai "tehdä ympyrästä neliö" .
round
2. Musiikki
round

Esimerkkejä "round"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn Germany we are currently experiencing another round in these dumping stakes.
Saksassa on parhaillaan käynnissä tällaisten veronpolkemistoimien toinen kierros.
EnglishThe Commission rightly says that the present round is to be a development round.
Komissio on oikeassa sanoessaan, että tästä kierroksesta tulee " kehityskierros" .
EnglishWithout these preconditions, the Doha Round will not have symmetrical results.
Ilman näitä edellytyksiä Dohan neuvottelukierros ei tuota symmetrisiä tuloksia.
English(Interruption from Mrs Green) Excuse me, Mrs Green, it is the other way round.
(Rouva Green keskeytti puhemiehen.) Anteeksi, rouva Green, asia on päinvastoin.
EnglishAnd it will take NATO another six months to get round to doing anything at all.
NATO tarvitsee taas kuusi kuukautta siihen, että saa itsensä tekemään jotakin.
EnglishThe issue of the Doha Round is not being talked about amongst the people of Europe.
Dohan kierrosta koskevasta kysymyksestä ei puhuta Euroopan kansojen keskuudessa.
EnglishThere have always been private companies that tried to get round this situation.
Yksityisiä yrityksiä, jotka yrittivät kiertää tämän tilanteen, on aina ollut.
EnglishI hope that, this time round, the Commission will take a positive view of this.
Toivon, että komissio tarkastelee tätä asiaa myönteisesti tällä kierroksella.
EnglishThis was already established during the third round in Brasilia and Santiago.
Tämä asia vahvistettiin jo kolmannella kierroksella Brasiliassa ja Santiagossa.
EnglishIt is therefore vital to join forces in order to bring the Round to a conclusion.
Siksi meidän on hyvin tärkeää yhdistää voimamme neuvottelukierroksen päättämiseksi.
EnglishThe Commission should submit proposals before the next round of negotiations.
Komission olisi esitettävä meille ehdotuksia ennen seuraavaa neuvottelukierrosta.
EnglishWe must accept the consequences of our support for a comprehensive trade round.
Meidän on hyväksyttävä kattavalle neuvottelukierrokselle antamamme tuen seuraukset.
EnglishIn developing countries it is often the other way round, and we cannot change that.
Kehitysmaissa tilanne on usein päinvastainen, emmekä me voi muuttaa tilannetta.
EnglishI consider this to be a major achievement in the current context of the Doha Round.
Pidän tätä huomattavana saavutuksena Dohan neuvottelukierroksen nykyvaiheessa.
EnglishAlongside this we want to conclude a multilateral agreement in the Doha Round.
Samaan aikaan halutaan tehdä monenvälinen sopimus Doha-kierroksen puitteissa.
EnglishI believe this is a job for the final compromise round of Europe's finance ministers.
Mielestäni se kuuluu unionin valtiovarainministerien lopullisiin neuvotteluihin.
EnglishI think it would be a very good idea to round this off in a first-reading agreement.
Minusta olisi viisasta saattaa tämä asia päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä.
EnglishWith no signs of second-round effects, inflation is expected to decline rapidly.
Koska kerrannaisvaikutuksia ei ole ilmennyt, inflaation odotetaan hidastuvan nopeasti.
EnglishEurope has to ensure strict compliance with the rules of the Uruguay round.
Euroopan on valvottava, että Uruguayn kierroksen sääntöjä noudatetaan tarkasti.
EnglishThe EU has been pushing for a broad-based round of trade negotiations since 1996.
EU on ajanut laaja-alaista kauppaneuvottelukierrosta vuodesta 1996 lähtien.