EN

room {substantiivi}

volume_up
room
This room was born for this moment, is really what I want to say to you tonight.
Tämä huone luotiin tätä hetkeä varten -- se on minun sanomani teille tänä iltana.
No doubt in two minutes' time the room will be nigh on empty.
Epäilemättä huone tyhjenee illaksi kahdessa minuutissa.
They will have at their disposal two interpreters in one room for 15 languages.
Heillä on käytössään yksi huone ja kaksi tulkkia 15 kieltä varten.
A major advantage of budgetary discipline is manifesting itself: room for automatic stabilisers.
Esille tulee eräs budjettikurin tärkeä etu: tila automaattisille vakauttajille.
As the amount of space fills up with restore points, System Restore will delete older restore points to make room for new ones.
Kun tila täyttyy palautuspisteistä, Järjestelmän palauttaminen poistaa vanhoja palautuspisteitä tehdäkseen tilaa uudemmille.

Esimerkkejä "room"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis room was born for this moment, is really what I want to say to you tonight.
Tämä huone luotiin tätä hetkeä varten -- se on minun sanomani teille tänä iltana.
EnglishNot one of them – not one of the 30 young people in the room – could answer me.
Yksikään heistä – yksikään huoneessa olleista 30 nuoresta – ei osannut vastata.
EnglishMoving the Command bar to the Favorites bar can give you room to see more tabs.
Jos siirrät komentopalkin Suosikit-palkkiin, välilehtiin voi tulla enemmän tilaa.
EnglishHowever, here, as for the rest of the region, there is no room for complacency.
Kuten alueen muiden maiden kohdalla, tässäkään ei ole tilaa itsetyytyväisyydelle.
EnglishOnce the disk starts running out of room, Windows deletes older system images.
Kun levy alkaa täyttyä, Windows poistaa vanhimpia järjestelmän näköistiedostoja.
EnglishFrom the point of view of train crews all three versions had room for improvement.
Junahenkilökunnan näkökulmasta kaikissa kolmessa versiossa on parantamisen varaa.
EnglishEveryone here in this room knows that such societal processes take their time.
Jokainen tässä salissa tietää, että tällaiset sosiaaliset prosessit vievät aikaa.
EnglishThere is always room for improvement and I am always grateful for suggestions.
Parantamisen varaa on silti aina, ja otan aina kiitollisena vastaan ehdotuksia.
EnglishAre you prepared, in this connection, to give the regions more room to experiment?
Oletteko tässä yhteydessä valmis antamaan alueille enemmän valtuuksia kokeiluihin?
EnglishIf we keep stopping half way, we just give the extremists room to manoeuvre.
Jos jätämme asiat aina puolitiehen, ääriryhmät saavat vain lisää vaikutusvaltaa.
EnglishSo I do not believe that this is an issue where there is any room for extremes.
En siis usko, että tämä on aihe, jossa on alkuunkaan tilaa äärimmäisyyksille.
EnglishMadam President, I would like to say that the acoustics in this room are very bad.
Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa, että istuntosalin akustiikka on erittäin huono.
EnglishYou need an electrical outlet in each room where you want to have a computer.
Jokaisessa huoneessa, jossa haluat olevan tietokoneen, on oltava sähköpistorasia.
EnglishSo I go into my business room, I pull out a three-inch stack of business cards.
Joten menin työhuoneeseeni, ja otin esiin 10 sentin paksuisen pinon käyntikortteja.
EnglishMercury is a metal that is liquid at room temperature and readily evaporates.
Elohopea on metalli, joka on huoneenlämmössä nestemäinen ja helposti haihtuva.
EnglishTherefore, until a decision is formally taken, there is no room for legal action.
Siksi oikeudellisille toimille ei ole sijaa ennen kuin päätös on virallisesti tehty.
EnglishDue to the situation in the region, the Presidency had limited room for manoeuvre.
Alueen tilanteen takia puheenjohtajavaltiolla oli rajoitetusti liikkumavaraa.
EnglishExperience with implementation tells us when and where there is room for improvement.
Kokemukset täytäntöönpanosta osoittavat, milloin ja missä on parantamisen varaa.
EnglishSo there is room for the smaller institutions to clean up their act a little.
Näin käy siis ilmi, että pienten elinten kohdalla voidaan korjata yhtä sun toista.
EnglishMy question is this: is this image of an ante-room to the euro area attractive?
Kysymykseni on tämä: Onko tämä kuva euroalueen odotushuoneesta houkutteleva?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "room":

room
rooms
English
Muita sanoja