EN roll
volume_up
{substantiivi}

roll (myös: bobbin, bolt, reel, roller)
volume_up
rulla {subst.}
roll (myös: peal, rumble, thunder, grumble)
volume_up
jyrinä {subst.}
roll (myös: roller)
volume_up
jyrä {subst.}
roll (myös: rumble, thumping)
volume_up
jyminä {subst.}
roll (myös: scroll)
volume_up
käärö {subst.}
roll (myös: rolling pin)
volume_up
kaulin {subst.}
roll
volume_up
pärinä {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "roll":

roll

Esimerkkejä "roll"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt is very easy to confirm this, because I was present for the roll-call votes.
Tämän vahvistaminen on hyvin helppoa, sillä olin läsnä nimenhuutoäänestyksessä.
EnglishSome Members have the habit of not reading out the number for roll-call votes.
Joillakin jäsenillä on tapana jättää mainitsematta nimenhuutoäänestyksen numero.
EnglishWould the Liberal Group be prepared to withdraw its request for a roll-call vote?
Onko liberaalipuolueen ryhmä valmis perumaan pyyntönsä nimenhuutoäänestyksestä?
EnglishAs we wait for that, the European Court of Justice's verdicts continue to roll out.
Tätä odotellessamme Euroopan yhteisöjen tuomioistuin jakaa edelleen tuomioitaan.
EnglishI believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.
Uskon, ettei ole mielekästä äänestää jokaisesta lauseesta nimenhuutoäänestyksellä.
EnglishIf you refuse our request for a roll–call vote, we will not insist this time.
Tällä kertaa emme väitä vastaan, jos eväätte pyyntömme nimenhuutoäänestyksestä.
EnglishYou have just called a roll call vote and I automatically pressed the button.
Julistitte juuri nimenhuutoäänestyksen, ja minä painoin automaattisesti nappia.
EnglishThis would mean over 100 roll-call votes and the vote would last about one hour.
Tämä merkitsisi yli sataa nimenhuutoäänestystä ja äänestäminen kestäisi noin tunnin.
EnglishBut I shall turn a blind eye, and we will take this roll-call vote all the same.
Suljen kuitenkin silmäni ja toimitan tästä huolimatta nimenhuutoäänestyksen.
EnglishFinally, I welcome the fact that the extreme right has requested a roll call vote.
Lopuksi pidän myönteisenä sitä, että äärioikeisto on pyytänyt nimenhuutoäänestystä.
EnglishMay I therefore register my excuse for being absent during the roll call voting.
Haluaisin pyytää, että rekisteröitte syyn poissaolooni äänestyksen aikana.
EnglishWe will be looking for a roll-call vote on this aspect of the report tomorrow.
Odotamme, että tästä mietinnön kohdasta käydään nimenhuutoäänestys huomenna.
EnglishThe vote will be by roll call in accordance with Rule 99(4) of the Rules of Procedure.
Toimitetaan nimenhuutoäänestys työjärjestyksen 99 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
EnglishI am sure that Commissioner Bangemann will be quite happy to lead that rock-and-roll.
Olen varma, että komissaari Bangemann johtaa hyvin mielellään tätä rock and rollia.
EnglishIn this instance, not once have you identified who has asked for the roll call vote.
Tällä kertaa ette ole maininnut kertaakaan, kuka pyysi nimenhuutoäänestystä.
EnglishMr President, we are about to undertake a series of very important roll-call votes.
Arvoisa puhemies, suoritamme pian erittäin tärkeitä nimenhuutoäänestyksiä.
EnglishYou did not ask for a roll call vote on Amendment No 9, only on the text.
Ette pyytäneet nimenhuutoäänestystä tarkistusehdotuksesta 9, ainoastaan tekstistä.
EnglishIt was a roll-call vote and it was a clear result, even though it was close.
Toimitimme nimenhuutoäänestyksen, jonka tulos oli selvä, vaikkakin täpärä.
EnglishI participated in the Iraq roll-call votes and in the human rights roll-call votes.
Osallistuin nimenhuutoäänestykseen Irakista ja nimenhuutoäänestykseen ihmisoikeuksista.
EnglishTherefore, my presence in the Chamber is noted for this roll call vote.
Läsnäoloni istuntosalissa on siis pantu merkille tässä nimenhuutoäänestyksessä.