"rise to power" - Suomenkielinen käännös

EN

"rise to power" suomeksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "rise to power".

Englanti-suomi sanakirja

Esimerkkejä "rise to power"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe rise to power of the Islamist party, the AKP, in 2002 is threatening, in particular, the few rights previously granted to women.
Islamistisen puolueen, AKP:n, valtaannousu vuonna 2002 uhkaa erityisesti naisten jo entuudestaan harvoja oikeuksia.
EnglishAfter our withdrawal, we cannot leave behind us the same problems which resulted in the Taliban's rise to power during the last decade.
Emme voi vetäytymisemme jälkeen jättää jälkeemme samoja ongelmia, jotka talibanien nousu valtaan viime vuosikymmenellä synnytti.
EnglishEven before the rise to power of the Taliban in Afghanistan during 1995-1996 the EU was conscious of the poor position and status of women in Afghan society.
Jo ennen kuin talebanit nousivat valtaan Afganistanissa vuosina 1995-1996, EU oli tietoinen naisten huonosta tilanteesta ja asemasta afgaaniyhteiskunnassa.
EnglishThe rise in power of the European Council, combined with the weakness of the General Affairs Council, has re-established the intergovernmental method of preparing decisions.
Eurooppa-neuvoston merkityksen kasvu yhdistettynä yleisten asioiden neuvoston heikkouteen on tuonut hallitustenvälisen menettelyn päätösten valmisteluun.
EnglishThis lack of visibility could also have a detrimental impact on the CO2 market, the rise in power and smooth running of which require a clear and stable framework.
Tällä näkyvyyden puutteella voi olla myös haitallinen vaikutus hiilidioksidimarkkinoihin, joiden voiman kasvu ja sujuva toiminta edellyttävät selkeitä ja vakaita puitteita.
EnglishFurthermore, since Ahmadinejad's rise to power in 2005, the number of executions that have taken place has quadrupled, and Iran executes the most people in the world after China.
Lisäksi Ahmadinejadin valtaan nousun jälkeen vuonna 2005 teloitusten määrä on nelinkertaistunut ja Iranissa teloitetaankin Kiinan jälkeen eniten ihmisiä maailmassa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "rise to power" suomeksi

to prepositio
Finnish
rise substantiivi
power substantiivi