"rigour" - Suomenkielinen käännös

EN

"rigour" suomeksi

EN

rigour {substantiivi}

volume_up
Mr President, an essential requirement in parliamentary work is rigour.
Arvoisa puhemies, tarkkuus on parlamentaarisen työskentelyn ehdoton edellytys.
We should affirm the principle of research freedom, which must have scientific rigour as its basic tenet.
Meidän on vahvistettava tutkimuksen vapauden periaate, jonka peruslähtökohtana on tieteellinen tarkkuus.
Additionally, rigour and transparency must be ensured in managing the funds made available to the various institutions.
Sen lisäksi tarkkuus ja avoimuus on varmistettava eri toimielinten käyttöön annettavan rahoituksen hallinnassa.
rigour (myös: rigor)

Esimerkkejä "rigour"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis planned rigour amounts to sacrificing the future, which is not acceptable.
Ohjelmoidulla kurinalaisuudella uhrataan tulevaisuus, ja sitä emme voi hyväksyä.
EnglishAnd again I associate myself with the full force and rigour of Mrs Reding's comments.
Olen myös tältä osin täysin Redingin lujien ja ehdottomien näkemysten kannalla.
EnglishI am also ruthless on this question of rigour in the management of Structural Funds.
Suhtaudun säälimättömästi rakennerahastojen hallintaan liittyvään kurinalaisuuteen.
EnglishWe have stressed two key issues: rigour and the concentration of priorities.
Olemme korostaneet kahta avainsanaa: budjettikuria ja prioriteettien keskittämistä.
EnglishThis climate of budgetary rigour cannot be ignored at Community level either.
Tätä budjettikurinalaisuuden ilmapiiriä ei voi jättää huomiotta yhteisön tasollakaan.
EnglishThe rigour is not, therefore, equally distributed between the two institutions.
Joten budjettikuri ei ole samanlainen näiden kahden toimielimen välillä.
EnglishThis, unfortunately, has done nothing at all for the rigour of the provisions.
Tästä ei valitettavasti ole ollut mitään hyötyä määräysten tiukkuudelle.
EnglishThe Union budget should observe the same degree of rigour as those of the Member States.
Unionin talousarviossa tulee noudattaa samanlaista tiukkuutta kuin jäsenmaidenkin.
EnglishSecondly, the budget must be implemented with greater rigour, efficiency and transparency.
Toiseksi: talousarvion kurinalaisempi, tehokkaampi ja avoimempi täytäntöönpano.
EnglishMr President, an essential requirement in parliamentary work is rigour.
Arvoisa puhemies, tarkkuus on parlamentaarisen työskentelyn ehdoton edellytys.
EnglishI am also concerned that to some extent the approach lacks scientific rigour in this area.
Olen myös huolestunut, että lähestymistavasta puuttuu osittain tieteellistä kuria.
EnglishCongratulations, Mr Chichester, and I hope that you will continue to work with the same rigour.
Onneksi olkoon, herra Chichester, ja työskennelkää jatkossakin yhtä tarmokkaasti.
EnglishThe prices package seems acceptable in the current context of strict budgetary rigour.
Hintapaketti vaikuttaa hyväksyttävältä nykyisessä ankaran tiukassa talousarviotilanteessa.
EnglishResponsibility and rigour when it comes to carrying out the work must therefore be imposed.
Tämä on ollut minun työskentelytapani, ja uskon muiden esittelijöiden toimineen samoin.
EnglishBoth of them start by calling for sound management and rigour.
Molempien alussa vedotaan moitteettoman varainhoidon ja kurinalaisuuden puolesta.
EnglishDoes not legal rigour justify having a statute dealing specifically with the human body?
Eikö jonkinlainen lainsäädäntö täsmennä ihmisruumin erityisen aseman?
EnglishThe Member States are responsible because they are not applying the regulations with enough rigour.
Jäsenvaltiot ovat vastuussa, koska ne eivät sovella asetuksia tarpeeksi tiukasti.
EnglishHow can we stand up to the Committee on Budgets' demand for rigour in these circumstances?
Miten me voimme siten vastustaa tehokkaasti talousarvion valvontavaliokunnan säästöpakkoja?
EnglishFirst, and this applies to all the budgets, budgetary rigour.
Ensinnäkin, ja tämä koskee kaikkia talousarvioita: säästäväinen varainhoito.
EnglishIt is therefore important that the necessary preparations are being continued with rigour.
Siksi on tärkeää, että tarvittavia valmisteluja jatketaan tiukasti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "rigour":

rigour