EN return
volume_up
{substantiivi}

return (myös: comeback, come-back)
volume_up
paluu {subst.}
A speedy return to this path of maintaining contact and negotiations is very important.
Nopea paluu tälle yhteydenpidon tielle ja neuvotteluihin on erittäin tärkeää.
At the same time, France's return to military integration strengthens Europe's position.
Samalla Ranskan paluu sotilaalliseen yhdentymiseen vahvistaa Euroopan unionin asemaa.
Their return will be as enriching as that of other parts of Europe on 1 May 2004.
Niiden paluu rikastaa EU:tamme samalla tavoin kuin muiden Euroopan maiden paluu 1. toukokuuta 2004.
return (myös: abandonment, rebate, reduction, refund)
volume_up
palautus {subst.}
That is why the return of asylum seekers to Zimbabwe should be halted now.
Meidän onkin siis lopetettava välittömästi Zimbabwesta tulevien turvapaikanhakijoiden palautus kotimaahan.
The new government’s objectives include the return of refugees and/or the return of property.
Uuden hallituksen tavoitteita ovat pakolaisten paluu ja omaisuuden palautus.
Subject: Return of the Parthenon ( "Elgin' ) Marbles
Aihe: Parthenonin marmorien palautus
return (myös: consequence, corollary, outcome, result)
volume_up
tulos {subst.}
In return, we will watch over matters very closely to ensure that our vote is not distorted during implementation.
Me puolestamme seuraamme tilannetta hyvin tiiviisti varmistaaksemme, ettei äänestyksemme tulos vääristy täytäntöönpanovaiheessa.
Vain tulos on tärkeää.
Now, I would say that a hot dog bun is kind of a meager return for such a complicated and demanding behavior as sleep.
Sanoisin, että hot dog -sämpylä on varsin laiha tulos sellaisesta monimutkaisesta ja vaativasta toiminnasta, jota nukkuminen on.
return
return
return
return

Esimerkkejä "return"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishLet me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
Vielä kerran tukitoimien keskittämisestä heikoimmassa asemassa oleville alueille.
EnglishTherefore I appeal to you to show common sense and return to the drawing-board.
Siksi kehotankin teitä osoittamaan maalaisjärkeä ja palaamaan työpöytänne ääreen.
EnglishI have other things to say, but I shall return to these at the end of the debate.
Haluan vielä sanoa joitakin asioita, mutta palaan niihin käsittelyn päätteeksi.
EnglishSubject: The return of the Elgin Marbles is not harmful for the museums in Europe
Aihe: Parthenonin marmoriveistosten palauttaminen ei vahingoita Euroopan museoita
EnglishThe work relating to return also includes provisions on joint removal flights.
Palauttamista koskeva työ käsittää myös säännökset yhteisistä palautuslennoista.
EnglishThe second point a great deal less understandable and I will return to it shortly.
Toinen asiani on paljon huonommin ymmärrettävissä, ja palaan siihen vielä pian.
EnglishTo return to the question that you are asking me - it puts me in a predicament.
Palatakseni esittämäänne kysymykseen toteaisin, että joudun tukalaan tilanteeseen.
EnglishIt is a matter we shall return to with the report on hormone-like substances.
Tähän asiaan palaamme hormoneja muistuttavia aineita käsittelevässä mietinnössä.
EnglishMr Cappato, I shall look into that and return to you and the House in due course.
Hyvä jäsen Cappato, tutkin asiaa ja vastaan teille ja parlamentille aikanaan.
EnglishAllow me to return to the question of the purpose and the scope of the proposal.
Palataanpa sitten kysymykseen ehdotuksen tarkoituksesta ja soveltamisalasta.
EnglishHowever, he would shortly be forced to return to prison if he were too healthy.
Hänet pakotettaisiin kuitenkin pian palaamaan vankilaan, jos hän olisi liian terve.
EnglishReadmission is about the return of persons found irregularly on our territory.
Takaisinotto koskee laittomasti alueellamme oleskelevien henkilöiden palauttamista.
EnglishOnly voluntary return comes under the provisions of the Fund for European Refugees.
Euroopan pakolaisrahaston määräykset kattavat ainoastaan vapaaehtoisen paluun.
EnglishIn return, I promise that I shall raise the matter at the Conference of Presidents.
Sen sijaan lupaan teille antavani asian puheenjohtajakokouksen käsiteltäväksi.
EnglishThis debate is tending to return to the previous already overcharged agenda.
Tässä keskustelussa palataan usein aikaisempaan, liiankin täyteen asialistaan.
EnglishHaving said this, I shall return to Europe to end on the most important point.
Palaan kuitenkin Euroopan tilanteeseen ja esitän lopuksi kaikkein tärkeimmän seikan.
EnglishI urge Parliament to continue pressing for an early return of democracy to Cuba.
Kehotan parlamenttia jatkamaan painostusta, jotta Kuubaan palautetaan pian demokratia.
EnglishWhen you are finished making changes, click OK until you return to Internet Explorer.
Kun olet valmis, napsauta OK niin monta kertaa, että palaat Internet Exploreriin.
EnglishThis question is going to return and be debated many more times in this House.
Tämä kysymys palaa tänne varmasti ja siitä keskustellaan monta kertaa tässä salissa.
EnglishWe cannot keep silent and we are calling for a return to constitutional order.
Emme voi pysytellä hiljaa, ja kehotamme palauttamaan perustuslaillisen järjestyksen.