"to resign" - Suomenkielinen käännös

EN

"to resign" suomeksi

FI

EN to resign
volume_up
[resigned|resigned] {verbi}

It is not possible to resign from the KGB any more than it is from La Cosa Nostra.
KGB:stä ei ole mahdollista erota sen enempää kuin mafiastakaan.
The provincial governors who had threatened to resign will not do so.
Maakuntien kuvernöörit, jotka olivat uhanneet erota, eivät nyt aiokaan erota, kuten ei myöskään presidentti Khatami.
And it is particularly important that any Commissioner who knowingly misleads Parliament must resign.
On myös erityisen tärkeää, että komission jäsenen, joka tietoisesti johtaa parlamenttia harhaan, täytyy erota.

Esimerkkejä "to resign"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHe must either resign or tell us who is preventing him from doing his job.
Hänen on joko erottava tai kerrottava meille, kuka estää häntä tekemästä työtään.
EnglishMs Bellamy, who directed UNICEF after Mr Grant, was forced to resign last year.
Carol Bellamy, joka johti UNICEFia Jim Grantin jälkeen, pakotettiin eroamaan viime vuonna.
EnglishIs there nothing for it, then, but to resign ourselves to the impasse in the peace process?
Eikö meillä sitten ole muuta vaihtoehtoa kuin alistua rauhanprosessin umpikujaan?
EnglishThe Commission has threatened that if discharge is not given the Commission will resign.
Arvoisa puhemies, komissio on uhannut, että se eroaa, jos vastuuvapautta ei myönnetä.
EnglishBut anyway, after the report it was inevitable that the Commission should resign.
Komission eroaminen oli kuitenkin välttämätöntä kertomuksen jälkeen.
EnglishParliament can also call on the Commission to resign during its period in office.
Parlamentti voi myös pyytää komissiota eroamaan kesken toimikauden.
EnglishWill he now resign, his authority having been undermined in this way?
Eroaako hän nyt tehtävästään, kun hänen vaikutusvaltaansa on tällä tavoin heikennetty?
EnglishIts legal effect, however, is not such as to compel the Commission to resign.
Sen oikeudellinen vaikutus ei ole kuitenkaan niin suuri, että se pakottaisi komission eroamaan.
English   .I was unable to resign myself to voting in favour of the amended financial perspective.
   . En voinut alistua äänestämään tarkistetun rahoituskehyksen puolesta.
EnglishWe could resign ourselves to the fact that all cats are grey in the dark.
Voisimme yhtä hyvin hyväksyä sen tosiasian, että kaikki kissat näyttävät harmailta pimeässä.
EnglishWhen you click the Double button, your opponent must either accept the double or resign.
Kun napsautat Tuplaa-painiketta, vastustajan on joko hyväksyttävä tuplaus tai luovutettava.
EnglishI wish I could resign every time we met in order to listen to this lovely music.
Toivoisin, että voisin olla eroamassa aina kun tapaamme, jotta voisin kuunnella näitä sulosointuja.
EnglishWe have had to wait another nine years before the Commission was forced to resign.
Oli odotettava 9 vuotta, ennen kuin komissio joutui eroamaan.
EnglishApartheid is only unchangeable if we resign ourselves to it and we must therefore not do so.
Rotuerottelu pysyy entisellään, jos me antaudumme sen edessä, ja sitä emme siis saa tehdä.
EnglishThe European Union cannot resign itself to unsafe clothing or unsafe toys.
Euroopan unioni ei voi alistua vastaanottamaan vaatteita tai leluja, jotka eivät ole turvallisia.
EnglishThe European Union cannot resign itself to having a black hole in the Western Balkans.
Euroopan unioni ei voi tyytyä mustaan aukkoon Länsi-Balkanilla.
EnglishFinally, complete your mandate fully and do not resign prematurely.
Viekää myös toimeksiantonne kunnolla päätökseen älkääkä erotko virastanne ennenaikaisesti.
EnglishWe can no longer resign ourselves to the principle that 'something is better than nothing' .
Emme voi enää alistua maksiimin " parempi vähän kuin ei mitään" ilmaisemaan periaatteeseen.
EnglishEurope, the mother of moral values, should not resign itself to this.
Eurooppa, moraalisten arvojen äiti, ei saa antautua tässä asiassa.
EnglishIn many ways, this scandal resembles those that caused the Santer Commission to resign.
Tämä skandaali muistuttaa monella tavalla niitä tapahtumia, jotka johtivat Santerin komission eroon.