EN

residence {substantiivi}

volume_up
residence (myös: domicile, habitation)
It is citizenship, and not residence, which must be the test.
Kynnyskysymyksenä on oltava kansalaisuus, ei asuinpaikka.
Some countries have a first/second residence system.
Joissakin maissa on järjestelmä, jossa määritetään ensisijainen ja toissijainen asuinpaikka.
The most important criterion in the European Union is not that of nationality but that of a person' s place of residence.
Unionissa tärkein peruste ei ole kansalaisuus vaan henkilön asuinpaikka.
You are not usually allowed to register your car in a country where you have a secondary residence or holiday house.
Et yleensä voi rekisteröidä autoasi maassa, jossa sinulla on toissijainen asuinpaikka tai vapaa-ajan asunto.
I doubt whether all the people who voted for paragraph 35 could have read it, because it restricts the right of residence, accommodation and education.
Epäilenpä, ovatko kaikki 35 kohdan puolesta äänestäneet ihmiset lukeneet sitä, koska siinä rajoitetaan oleskelu-, asunto- ja koulutusoikeutta.
residence (myös: base, house)
residence (myös: homestead)
residence

Esimerkkejä "residence"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe existence of entry or residence facilities should not influence the choice.
Maahantuloon tai asumiseen liittyvien järjestelyjen ei pitäisi vaikuttaa valintaan.
EnglishIf their application is accepted, they should be issued with a residence card.
Jos hakemus hyväksytään, sukulaisesi tai kumppanisi on saatava oleskelukortti.
EnglishIf both your country of residence and country of employment are in the Eurozone:
Jos sekä asuinmaasi että työskentelymaasi kuuluvat euroalueeseen, vastaus on
EnglishWe also propose greater flexibility concerning the student residence permit.
Ehdotamme myös, että opiskelijoiden oleskelulupiin suhtaudutaan joustavammin.
EnglishWhen a sex offender is released the police are informed of his place of residence.
Kun seksuaalirikollinen pääsee vapaaksi, poliisille ilmoitetaan hänen asuinpaikkansa.
EnglishThis document will have the residence permit format common to all Member States.
Tämä asiakirja vastaa muodoltaan kaikissa jäsenvaltioissa käytössä olevaa oleskelulupaa.
EnglishMy report proposes name, payment and place of residence/registered office.
Ehdotan mietinnössäni nimeä, tukea ja asuinpaikkaa/yrityksen sijaintipaikkaa.
EnglishI am thinking of the temporary residence permit for minors who have been exploited.
Tarkoitan tällä hyväksikäytettyjen alaikäisten väliaikaista oleskelulupaa.
EnglishThis is particularly important in the context of issuing visas and residence permits.
Tämä on erityisen tärkeää viisumien ja oleskelulupien myöntämisen kannalta.
EnglishHowever, I believe the definition given for 'lawful and ordinary residence' is incorrect.
Uskon kuitenkin, että pysyvän ja laillisen asuinpaikan määritelmä on virheellinen.
EnglishCommon provisions on the right of residence and right of permanent residence
Oleskeluoikeutta ja pysyvää oleskeluoikeutta koskevat yhteiset säännökset
EnglishThe introduction of the right to permanent residence is a concrete example of this.
Pysyvän oleskeluoikeuden käyttöönotto on konkreettinen esimerkki tästä.
EnglishThe proposal does not formulate the right to residence, to work or the right to study.
Ehdotus ei määrittele oleskeluoikeutta, työoikeutta eikä opiskeluoikeutta.
EnglishNor should we reward the refugees with refugee status or permanent residence.
Eikä meidän pitäisi palkita pakolaisia pakolaisstatuksella tai pysyvällä oleskeluluvalla.
EnglishWe are, however, only interested in legal residence and legal employment.
Meitä kiinnostavat kuitenkin vain laillinen oleskelu ja laillinen työnteko.
EnglishWe are aware that some Member States are able to issue the residence permits in good time.
Tiedämme, että jotkin jäsenvaltiot pystyvät myöntämään oleskeluluvat ajoissa.
EnglishMember States should stop rewarding illegal foreigners with residence permits.
Jäsenvaltioiden pitäisi lopettaa laittomien maahanmuuttajien palkitseminen oleskeluluvilla.
EnglishHe must also take out sickness insurance cover for his first four years of residence.
Kansalaisen on myös hankittava sairausvakuutus ensimmäisten neljän oleskeluvuoden ajaksi.
EnglishFinally, the time has come to promote a European citizenship that is based on residence.
On siis aika edistää oleskeluoikeuteen perustuvaa Euroopan kansalaisuutta.
EnglishThere are two main possibilities of obtaining medical care outside the state of residence.
On kaksi pääasiallista mahdollisuutta saada lääkärinhoitoa asuinmaansa ulkopuolella.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "residence":

residence
resident
residency