"to reproduce" - Suomenkielinen käännös

EN

"to reproduce" suomeksi

EN

to reproduce [reproduced|reproduced] {verbi}

volume_up
This would give the fish more scope to reproduce and would make for more stable stocks.
Tämä antaisi sille paremmat mahdollisuudet lisääntyä ja vahvistaisi siten kantaa.
Now, in the evolution game here, the creature scale, basically you have to eat, survive, and then reproduce.
Tässä evoluutiopelissä olennon täytyy siis syödä, selviytyä hengissä ja sitten lisääntyä.
By setting up reserves at spawning locations, fish are given the opportunity of reproducing at their leisure.
Lisäämällä kalakantoja kutualueilla kaloille annetaan mahdollisuus lisääntyä kaikessa rauhassa.
to reproduce

Esimerkkejä "to reproduce"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishPrinters are categorized by the way that they reproduce text and graphics on paper.
Tulostimet luokitellaan sen mukaan, miten ne tuottavat tekstiä ja grafiikkaa paperille.
EnglishLaser printers use toner—a fine, powdery substance—to reproduce text and graphics.
Lasertulostimet tulostavat tekstiä ja grafiikkaa hienojakoista jauhemaista väriainetta käyttäen.
EnglishOn your computer, go through the steps on your computer to reproduce the problem.
Toteuta ongelma uudelleen käymällä vaiheet läpi tietokoneessa.
EnglishInkjet printers squirt small dots of ink onto the page to reproduce text and images.
Mustesuihkutulostimet muodostavat tekstiä ja kuvia suihkuttamalla sivulle pieniä mustepisteitä.
EnglishIt is, moreover, ready to reproduce this example elsewhere in West Africa.
Komissio on lisäksi valmis toteuttamaan vastaavanlaisia esimerkkejä myös muualla Länsi-Afrikassa.
EnglishIt is therefore not sufficient to merely reproduce the legislation in force in other countries.
Tässä mielessä ei mielestäni riitä, että tyydymme kopioimaan muiden maiden lainsäädäntöä.
EnglishBut we are able to actually reproduce the functionality of the liver structure, experimentally.
Tämä on vielä kokeellista, mutta olemme onnistuneet toistamaan maksan toiminnan kokeissa.
EnglishI have attempted to reproduce the main principals of those resolutions.
Olen pyrkinyt toistamaan näiden päätöslauselmien johtoajatukset.
EnglishSome inkjet printers can reproduce high-quality pictures and detailed graphics.
Jotkin mustesuihkutulostimet pystyvät tulostamaan korkealaatuisia kuvia ja yksityiskohtaista grafiikkaa.
EnglishWe already have an excellent European education system, and we do not need to reproduce it.
On jo olemassa erinomainen eurooppalainen koulutusjärjestelmä, jota ei tarvitse laatia uudelleen.
EnglishThe German original text does not reproduce the resolutions passed in the Economic Affairs Committee.
Saksankielisessä alkuperäisversiossa ei kerrota talousasioiden valiokunnan päätöksistä.
EnglishInkjet printers print by placing small dots of ink on a page to reproduce text or graphics.
Mustesuihkutulostimet tulostavat tekstiä ja grafiikkaa suihkuttamalla paperille pieniä mustepisteitä.
EnglishIs the idea to reproduce the failure we have witnessed over the past few years, but on an even larger scale?
Jotta toistettaisiin laajemmin jälleen kerran viime vuosien epäonnistuminen?
EnglishIf you can't reproduce the problem, then you can eliminate system services as the cause of the problem.
Jos et pysty toistamaan ongelmaa, mikään järjestelmäpalveluista ei ole ongelman aiheuttaja.
EnglishFor example, your monitor display can't show the same set of colors that a printer can reproduce.
Näytöt eivät esimerkiksi pysty näyttämään samoja värisarjoja kuin mitä tulostimet voivat toistaa.
EnglishDownload the EU logo and access information on the correct way to reproduce it
Lataa EU:n tunnus ja opi käyttämään sitä oikein
EnglishAbility to reproduce is not the only thing that is threatened.
Lisääntymiskyky ei nimittäin ole ainoa asia, joka on uhattuna.
EnglishWell, now we must try to reproduce that interdependence in the proposed second stage of our intervention.
Nyt meidän on siis pyrittävä luomaan tämä keskinäinen riippuvuus uudelleen toimiemme uudessa vaiheessa.
EnglishLaser printers use toner, which is a fine, powdery substance, to reproduce text and graphics on paper.
Lasertulostimet tulostavat tekstiä ja grafiikkaa paperille käyttämällä hienojakoista jauhemaista väriainetta.
EnglishRepeat this process until you reproduce the problem.
Jatka tällä tavalla, kunnes ongelma jälleen esiintyy.