"reconciling" - Suomenkielinen käännös


Infinitiivimuoto sanalle reconciling: to reconcile
EN

"reconciling" suomeksi

EN

to reconcile [reconciled|reconciled] {verbi}

volume_up
The final report demonstrates just how well we in this House can manage to reconcile our differences.
Lopullinen mietintö on osoitus siitä, miten hyvin me tässä istuntosalissa osaamme sovitella erimielisyyksiämme.
In his report, Mr Rothley proposed a solution with the potential to reconcile the positions of the Council and Parliament.
Jäsen Rothley ehdotti mietinnössään ratkaisua, jolla olisi voitu sovitella sekä neuvostoa että parlamenttia.
Over the past 15 years we have made two attempts to reconcile the conflicting interests of airports and airlines in this area.
Viimeisten 15 vuoden aikana olemme kaksi kertaa yrittäneet sovitella lentoasemien ja lentoyhtiöiden vastakkaisia etuja tällä alalla.

Esimerkkejä "reconciling"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSo we have to find a way of reconciling free trade with human security.
Joten meidän on keksittävä, miten yhdistää vapaakauppa ja ihmisten turvallisuus.
EnglishThere was a study on reconciling professional and private life in 2005, for example.
Esimerkiksi vuonna 2005 tutkittiin työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.
EnglishReconciling work and family life must at last be made possible, however.
Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on kuitenkin vihdoin tehtävä mahdolliseksi.
EnglishThe difficulties in reconciling those positions are extremely complex.
Näiden asemien yhteensovittamiseen liittyy äärimmäisen monimutkaisia ongelmia.
EnglishReconciling work and family life is a challenge for each and every woman in our society.
Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on haaste jokaiselle yhteiskuntamme naiselle.
EnglishWomen also have greater difficulty in reconciling working life and family life.
Lisäksi naisille on vaikeampaa sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä.
EnglishThis is the sine qua non condition for reconciling the popular and political spheres.
Tämä on ehdoton edellytys sille, että heidät saadaan uudelleen kiinnostumaan politiikasta.
EnglishWe are a long way from achieving our objective of reconciling work and family life.
Emme ole läheskään saavuttaneet työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevaa tavoitettamme.
EnglishAnd I think that, in the end, we managed to find a creative way of reconciling these two needs.
Nämä kaksi tarvetta kyettiin mielestäni lopulta sovittamaan luovasti yhteen.
EnglishReconciling work and family life is one of the main concerns of social policy.
   . Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on yksi sosiaalipolitiikan tärkeimpiä huolenaiheita.
EnglishThere has been considerable difficulty in reconciling national traditions and exceptions.
On ollut hyvin vaikeaa yhdistää kansalliset perinteet ja poikkeukset.
EnglishThe EU must show that it is open to adopting a policy of reconciling interests.
EU:n on osoitettava, että se on valmis noudattamaan etujen yhteensovittamista koskevaa politiikkaa.
EnglishPerhaps that is a way of reconciling the European public with 'Europe'.
Ehkä tämä on keino saada aikaan sovinto Euroopan kansalaisten ja virallisen "Euroopan" välillä.
EnglishAttention must also be paid to reconciling work and family life.
Myös työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen on kiinnitettävä huomiota.
EnglishWe certainly agree that reconciling these different perspectives is no easy task.
Olemme varmasti samaa mieltä siitä, että erilaisten näkemysten yhteensovittaminen ei ole helppo tehtävä.
EnglishFinally, I turn to the Bastos report on reconciling professional, family and private lives.
Lopuksi kommentoin vielä Bastosin mietintöä työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittamisesta.
EnglishThe report also has obvious difficulty in reconciling different views and opposing interests.
Mietinnössä on myös selviä vaikeuksia yhdistää erilaisia näkökantoja ja vastakkaisia intressejä.
EnglishI feel that he has succeeded in reconciling various points of view.
Mielestäni hän on osannut yhdistää erilaiset näkökohdat.
EnglishPart 2 of the Act lays the foundation for reconciling Europeans with the Single Market.
Toimenpidepaketin toisessa osassa laaditaan perusta eurooppalaisten ja sisämarkkinoiden sovittamiseksi yhteen.
EnglishReconciling planning requirements and procurement laws can be highly complex.
Maankäyttövaatimusten ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön yhteen sovittaminen voi olla sangen mutkikasta.