EN

recognition {substantiivi}

volume_up
recognition (myös: acknowledgement)
And that recognition will sow fear -- recognizing the seriousness of the situation.
Ja tämä tunnustaminen kylvää vihaa -- tämän tilanteen vakavuuden tunnustaminen.
Recognition of diplomas is usually divided into professional and academic recognition.
Tutkintojen tunnustaminen jaetaan yleensä ammatilliseen ja akateemiseen tunnustamiseen.
The recognition of a government is the recognition that is given by the European Council.
Hallituksen tunnustaminen on tunnustus, jonka Eurooppa-neuvosto antaa.
The recognition of a government is the recognition that is given by the European Council.
Hallituksen tunnustaminen on tunnustus, jonka Eurooppa-neuvosto antaa.
Copyright is a personality right, a right to recognition and identification.
Tekijänoikeus on henkilökohtainen tunnustus- ja tunnistusoikeus.
We have just obtained the same recognition for the DCI.
Sama tunnustus on vastikään tehty kehitysyhteistyövälineen osalta.
This prize for freedom of thought is not only a worthy recognition of the ultimate sacrifice that they made in the cause of peace.
Tämä ajatuksenvapauden edistämisestä myönnettävä palkinto ei ole vain arvokas kunnianosoitus sille äärimmäiselle uhraukselle, jonka nämä henkilöt tekivät rauhan puolesta.

Esimerkkejä "recognition"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey have no legal recognition and there is no system in place to protect them.
Heitä ei tunnusteta oikeudellisesti, eikä heitä suojella millään järjestelmällä.
EnglishThese insist that mutual recognition should be extended to bans on driving also.
Näissä vaaditaan, että vastavuoroinen tunnustaminen ulotetaan myös ajokieltoihin.
EnglishPartnership at work must be based on the firm foundation of union recognition.
Työsuhteiden on perustuttava ammattiliittojen tunnustamisen vakaalle perustalle.
EnglishAnd that recognition will sow fear -- recognizing the seriousness of the situation.
Ja tämä tunnustaminen kylvää vihaa -- tämän tilanteen vakavuuden tunnustaminen.
EnglishHandwriting recognition personalization is available for the following languages:
Käsinkirjoituksen tunnistuksen mukauttaminen on käytettävissä seuraavissa kielissä:
EnglishTherefore any demand for international human rights is a precondition of recognition.
Kansainvälisten ihmisoikeuksien vaatiminen on sen vuoksi tunnustuksen edellytys.
EnglishAnd it is not just a matter of form either, nor of our wish for recognition.
Kyse ei ole myöskään muodollisuudesta eikä siitä, että haluaisimme tunnustusta.
EnglishThis programme is in recognition of this and tries to make amends in this respect.
Asia tunnustetaan ohjelmassa, ja sen avulla tilanne pyritään myös korjaamaan.
EnglishFurthermore, another principle: the recognition that every State has the right ...
Sitten on toinen periaate: sen tunnustaminen, että jokaisella valtiolla on oikeus...
EnglishThe recognition of the Roma genocide is therefore a genuine act of remembrance.
Romanien kansanmurhan tunnustaminen on siksi osoitus aidosta muistamisesta.
EnglishHowever, the urban dimension has up until now received insufficient recognition.
Kaupunkiulottuvuus on kuitenkin tähän asti saanut liian vähän tunnustusta.
EnglishTherefore, mutual recognition is another added value provided by Community procedure.
Näin ollen vastavuoroinen tunnustaminen on yhteisön menettelyn toinen lisäarvo.
EnglishEven the registration numbers of vehicles licensed in the EU have a recognition value.
Jopa EU:ssa rekisteröityjen ajoneuvojen rekisterinumerot ovat tunnistettavissa.
EnglishSurely this means recognition, indirectly, of these two separatist regions?
Merkitseekö tämä näiden kahden separatistisen alueen välillistä tunnustamista?
EnglishScope should be provided for the mutual recognition of each others’ systems.
Olisi annettava pelivaraa eri järjestelmien vastavuoroiselle tunnustamiselle.
EnglishThe EU Member States withdrew their recognition of Taiwan in favour of China.
EU:n jäsenvaltiot peruivat Taiwanin valtiota koskevan tunnustuksensa Kiinan hyväksi.
EnglishWe should show more recognition of the Commission's ambition on this point.
Meidän pitäisi antaa enemmän tunnustusta komission tavoitteelle tässä asiassa.
EnglishOnly a small number of EU Member States give legal recognition to the latter.
Vain muutama EU:n jäsenvaltio vahvistaa lainsäädännössään homoparien aseman.
EnglishI would like to emphasize that 18 denominations enjoy official recognition in Romania.
Haluan korostaa, että Romaniassa on 18 virallisesti tunnustettua kirkkokuntaa.
EnglishThis is why there is no automatic EU-wide recognition of school certificates.
Tämän takia eri EU-maiden koulutodistuksia ei tunnusteta automaattisesti koko EU:ssa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "recognition":

recognition