"to reap" - Suomenkielinen käännös

EN

"to reap" suomeksi

EN to reap
volume_up
[reaped|reaped] {verbi}

Now we are starting to reap the rewards of bringing down the Iron Curtain.
Nyt me alamme korjata niitä hedelmiä, jotka saadaan siitä, että rautaesirippu on poistunut.
But, of course, it is not sufficient to reap the harvest, but we must also sow seeds and tend the crop.
Ei kuitenkaan pidä ainoastaan korjata satoa, vaan sen lisäksi on myös kylvettävä ja viljeltävä.
We cannot reap the benefits of the single market on the one hand and ignore reckless economic policy-making on the other.
Emme voi korjata sisämarkkinoiden hyötyjä ja olla samalla välittämättä vastuuttomasta talouspoliittisesta päätöksenteosta.
to reap (myös: can, to bag, to draw, to gain)
But the funding gap must be closed in order to reap the benefits of these projects.
Rahoitusvaje on täytettävä, jotta näistä hankkeista voitaisiin saada etuja.
This is EU democracy and it will one day reap its just deserts.
Tässä on EU-demokratia ja se saa sellaisen palkan aikanaan kuin sen saada pitää.
Participants in the fund should not simply reap the profits when the going is good; they should likewise stand any losses.
Ne, jotka kuuluvat eläkerahastoon, eivät voi vain saada osinkoa, kun rahasto on voitollinen, vaan heidän on myös osallistuttava mahdollisten tappioiden peittämiseen.
He who sows the wind shall reap the whirlwind: I am not the first person to say that.
Joka tuulta kylvää, se myrskyä niittää. En ole ensimmäinen, joka näin toteaa.
You are sowing an anti-grass roots storm and you will reap a grass-roots hurricane.
Sitä myös niittää, mitä kylvää: kansanvastaisista tuulista tulee työläisten ja kansan myrskyjä.
Slovakia has reaped what it has sown as a result of an extremist party coming to power.
Slovakia niittää nyt satoa siitä, että se on valinnut valtaan ääripuolueen.
to reap

Esimerkkejä "to reap"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI am confident that both the liner industry and its clients will reap the benefits.
Olen varma, että siitä on hyötyä sekä meriliikennealalle että sen asiakkaille.
EnglishMr President, Commissioner, he who sows the wind shall inevitably reap the whirlwind.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, sananlasku sanoo: "Niin makaa kuin petaa".
EnglishEconomic adjustment policies are beginning to reap rewards in many areas.
Taloudelliset mukauttamispolitiikat ovat alkaneet kantaa hedelmää monilla alueilla.
EnglishMr President, we must not be surprised when we reap what we have sown.
Arvoisa puhemies, meidän ei pidä yllättyä niittäessämme sitä mitä olemme kylväneet.
EnglishIt is a great pity he is not here this evening to reap the rewards, as it were.
On todella harmi, ettei hän ole täällä tänä iltana vastaanottamassa ansaitsemaansa kiitosta.
EnglishToday, people are being shot on sight in the streets of Phnom Penh and Siem Reap.
Tänään Pnom Penin ja Siem Reapin kaduilla ammuskellaan ketä tahansa.
EnglishWe must be very serious in our conclusions, for we shall surely reap what we sow.
Meidän on oltava hyvin vakavia päätelmissämme, koska me varmasti niitämme sitä mitä kylvämme.
EnglishIf we start using the money correctly, we will reap the rewards in effectiveness.
Jos siis käytämme rahaa oikein, teemme rahankäytöstä tehokkaampaa.
EnglishEurope is becoming two-faced and the Euro sceptics will reap the rewards of this.
EU:sta on tulossa kaksinaamainen, ja euroskeptikot hyötyvät tästä.
EnglishIn that way we should be able seriously to reap the benefits of an internal market for services.
Tällä tavoin meidän pitäisi pystyä todella hyötymään palvelujen sisämarkkinoista.
EnglishThe next Commission will reap the benefits, which without the Action Plan could not be expected.
Seuraava komissio korjaa edut, joita ilman toimintasuunnitelmaa ei voisi odottaa.
EnglishEnergy links are investments which do not reap many rewards financially.
Energiayhteydet ovat investointeja, jotka eivät ole rahoituksellisesti kovin palkitsevia.
EnglishRegulatory changes may be needed for us to reap the full benefits of our energy markets.
Tarvitsemme ehkä lainsäädännön muutoksia saadaksemme energiamarkkinoistamme täyden hyödyn.
EnglishNor will businesses be the only beneficiaries, for consumers will reap great benefits too.
Liikeala ei ole ainoa hyötyjä, sillä myös kuluttajat hyötyvät suuresti.
EnglishWe have played the game of the United States of America so that big business can reap the benefits.
Olemme pelanneet USA:n sääntöjen mukaan, jotta suuryritykset voivat kerätä voitot.
EnglishIf you are persuasive in your actions, we all reap the benefits.
Jos te voitte tehdä vakuuttavaa työtä, se on meidän kaikkien menestykseksi!
EnglishPoor countries reap benefits from migration too – through remittances.
Myös köyhät maat hyötyvät maahanmuutosta – rahalähetysten ansiosta.
EnglishBut all economic sectors will naturally reap the same benefits.
Emme kuitenkaan voi ajatella, ettei koko talous hyötyisi samoista eduista.
EnglishWe know that in business those that get in early often also reap the highest profits.
Tiedämme, että liike-elämässä ne, jotka ovat ajoissa liikkeellä, usein myös korjaavat parhaat voitot.
EnglishHowever, they can only reap the benefits if they use the IBAN and
vain, jos he käyttävät kansainvälistä tilinumeroa ja pankkitunnusta.

Muita sanoja