EN

rack {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
rack (myös: hat rack)
rack
rack (myös: rest, stand, stative)
2. slangi
rack

Esimerkkejä "rack"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI will, therefore, take supplementary questions from Mr Allister and Mr Rack.
Näin ollen otan käsiteltäväksi jäsen Allisterin ja jäsen Rackin lisäkysymykset.
EnglishMr Rack was right: the House used to have a strict rule about voting times.
Jäsen Rack oli oikeassa: parlamentissa oli ennen tarkat säännöt äänestysajoista.
EnglishAs a group, we must congratulate Mr Rack, who carried out a very difficult task.
Haluamme ryhmänä onnitella kollegaamme Rackia, jonka tehtävä on ollut erittäin hankala.
EnglishTherefore, I will first give the floor to Mr De Coene and then to Mr Rack.
Näin ollen annan puheenvuoron ensin herra De Coenelle ja sitten herra Rackille.
EnglishMr Rack himself pointed this out in the course of his presentation at second reading.
Tämän myös jäsen Rack mainitsi esitellessään suosituksen toiseen käsittelyyn.
EnglishMr Rack’s compromise is the right one, and for finding it he deserves our gratitude.
Esittelijä Rackin kompromissi on oikea, ja hän ansaitsee kiitoksemme sen löytämisestä.
English. - (SL) Thank you, Mr Rack, for this additional question.
neuvoston puheenjohtaja. - (SL) Kiitän Reinhard Rackia lisäkysymyksestä.
EnglishMr Rack's report considers important concepts in many different areas.
Reinhard Rackin mietinnössä käsitellään useiden eri alojen tärkeitä käsitteitä.
EnglishMr Rack, I am neither naïve nor do I believe there are only good people in the world.
Jäsen Rack, en ole sinisilmäinen enkä usko, että maailmassa on vain hyvää.
EnglishOn this point I must thank Mr Rack and Mrs Tongue, who stressed the importance of this.
Ja kiitän herra Rackia ja rouva Tongueta siitä, että he ovat korostaneet tätä asiaa.
EnglishThe last speaker, Mr Rack, said that a new culture has to be developed.
Edellinen puhuja, Reinhard Rack, totesi, että on kehitettävä uudenlainen kulttuuri.
EnglishFirst of all, I would like to begin by thanking Mr Rack for his hard work.
Arvoisa puhemies, aivan ensimmäiseksi haluan kiittää Reinhard Rackia kovasta työstään.
EnglishFinally, I too wish, for my part, to congratulate the rapporteur, Mr Rack, on his report.
Lopuksi haluan omalta osaltani kiittää esittelijä Rackia hänen mietinnöstään.
EnglishMr Rack, the President and the Bureau are trying to apply the Rules of Procedure strictly.
Hyvä jäsen Rack, puhemies ja puhemiehistö pyrkivät soveltamaan työjärjestystä tarkasti.
EnglishMr Rack offered us a sushi bar choice of menus for dealing with transport problems.
Liikenneongelmien ratkaisemista varten Reinhard Rack tarjoaa aikamoisen sushibaari-ruokalistan.
EnglishMr President, I have listened carefully to Mr Rack’s presentation of his splendid report.
Arvoisa puhemies, kuuntelin tarkkaavaisena, kun jäsen Rack esitteli loistavan mietintönsä.
EnglishAgain, though, many thanks, Mr Rack, for your outstanding report.
Vielä kerran paljon kiitoksia esittelijä Rackille erinomaisesta mietinnöstä.
EnglishA while ago this House debated and adopted an excellent report by Mr Rack.
Neuvottelimme jokin aika sitten Rackin erinomaisesta mietinnöstä täällä ja päätimmekin siitä.
EnglishI must thank Mr Rack for praising my mountaineering abilities.
Kiitän Reinhard Rackia siitä, että hän antoi tunnustusta vuorikiipeilytaidoistani.
English. - (SL) Mr Rack, thank you for this question.
neuvoston puheenjohtaja. - (SL) Hyvä Reinhard Rack, kiitos kysymyksestänne.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "rack":

rack